Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Simplicatus Research And Development As
Juridisk navn:  Simplicatus Research And Development As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91188774
Postboks 3050 Volla Kjerulfs Gate 37C Fax:
2028 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 982067030
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/9/2000 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Høilund Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-97.22%
Resultat  
  
83.33%
Egenkapital  
  
-51.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.000 36.000 65.000 0 116.000
Resultat: -21.000 -126.000 -37.000 -65.000 72.000
Egenkapital: -71.000 -47.000 77.000 114.000 178.000
Regnskap for  Simplicatus Research And Development As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.000 36.000 65.000 0 116.000
Driftskostnader -22.000 -162.000 -102.000 -65.000 -42.000
Driftsresultat -21.000 -126.000 -37.000 -65.000 73.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -21.000 -126.000 -37.000 -65.000 72.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 -126.000 -37.000 -65.000 72.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 384.000 3.000 3.000 3.000 117.000
Sum omløpsmidler 27.000 359.000 367.000 344.000 61.000
Sum eiendeler 411.000 362.000 370.000 347.000 178.000
Sum opptjent egenkapital -171.000 -147.000 -23.000 14.000 78.000
Sum egenkapital -71.000 -47.000 77.000 114.000 178.000
Sum langsiktig gjeld 459.000 392.000 272.000 230.000 0
Sum kortsiktig gjeld 24.000 16.000 21.000 3.000 0
Sum gjeld og egenkapital 412.000 361.000 370.000 347.000 178.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.000 36.000 65.000 0 113.000
Andre inntekter 0 0 0 3.000
Driftsinntekter 1.000 36.000 65.000 0 116.000
Varekostnad -3.000 -22.000 0 0 -21.000
Lønninger -85.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -55.000 -102.000 -65.000 -21.000
Driftskostnader -22.000 -162.000 -102.000 -65.000 -42.000
Driftsresultat -21.000 -126.000 -37.000 -65.000 73.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 -126.000 -37.000 -65.000 72.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 384.000 3.000 3.000 3.000 117.000
Sum anleggsmidler 384.000 3.000 3.000 3.000 117.000
Varebeholdning 21.000 14.000 0 0 0
Kundefordringer 12.000 35.000 35.000 37.000
Andre fordringer 6.000 329.000 331.000 308.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 0 1.000 12.000
Sum omløpsmidler 27.000 359.000 367.000 344.000 61.000
Sum eiendeler 411.000 362.000 370.000 347.000 178.000
Sum opptjent egenkapital -171.000 -147.000 -23.000 14.000 78.000
Sum egenkapital -71.000 -47.000 77.000 114.000 178.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 459.000 392.000 272.000 230.000 0
Leverandørgjeld 1.000 0 21.000 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.000 16.000 1.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 24.000 16.000 21.000 3.000 0
Sum gjeld og egenkapital 412.000 361.000 370.000 347.000 178.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.000 343.000 346.000 341.000 61.000
Likviditetsgrad 1 1.1 22.4 17.5 114.7
Likviditetsgrad 2 0.3 21.6 17.5 114.7 0
Soliditet -17.2 20.8 32.9 1
Resultatgrad -2.100.0 -56.9 62.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -6.8 -8.7 3.8 2 0
Total kapitalrentabilitet -5.1 -34.9 -18.7 4
Signatur
15.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.04.2020
Styrets leder alene.
To styremedlemmer i fellesskap.
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex