Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Simployer Group As
Juridisk navn:  Simployer Group As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69971700
Kalnesveien 5 Kalnesveien 5 Fax: 69971717
1712 Grålum 1712 Grålum
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 937475918
Aksjekapital: 2.441.731 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 7/9/1985 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: info tjenester as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.8%
Resultat  
  
-33.76%
Egenkapital  
  
12.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 109.269.000 101.367.000 86.517.000 256.019.000 235.631.000
Resultat: 23.526.000 35.517.000 29.151.000 58.201.000 55.372.000
Egenkapital: 82.350.000 73.213.000 54.497.000 74.360.000 65.314.000
Regnskap for  Simployer Group As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 109.269.000 101.367.000 86.517.000 256.019.000 235.631.000
Driftskostnader -104.428.000 -91.732.000 -79.304.000 -216.261.000 -200.108.000
Driftsresultat 4.841.000 9.635.000 7.211.000 39.758.000 35.524.000
Finansinntekter 31.345.000 40.630.000 24.757.000 20.098.000 23.259.000
Finanskostnader -12.659.000 -14.748.000 -2.817.000 -1.655.000 -3.412.000
Finans 18.686.000 25.882.000 21.940.000 18.443.000 19.847.000
Resultat før skatt 23.526.000 35.517.000 29.151.000 58.201.000 55.372.000
Skattekostnad -6.527.000 -7.861.000 -2.148.000 -9.155.000 -8.272.000
Årsresultat 17.000.000 27.656.000 27.002.000 49.046.000 47.100.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 557.046.000 372.627.000 304.792.000 121.913.000 132.865.000
Sum omløpsmidler 158.756.000 109.756.000 120.627.000 208.720.000 163.815.000
Sum eiendeler 715.802.000 482.383.000 425.419.000 330.633.000 296.680.000
Sum opptjent egenkapital 77.808.000 68.671.000 49.955.000 69.818.000 60.772.000
Sum egenkapital 82.350.000 73.213.000 54.497.000 74.360.000 65.314.000
Sum langsiktig gjeld 222.398.000 162.838.000 179.275.000 55.627.000 64.474.000
Sum kortsiktig gjeld 411.054.000 246.332.000 191.648.000 200.647.000 166.891.000
Sum gjeld og egenkapital 715.802.000 482.383.000 425.420.000 330.634.000 296.679.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 108.866.000 93.817.000 86.357.000 255.113.000 233.341.000
Andre inntekter 403.000 7.551.000 160.000 906.000 2.290.000
Driftsinntekter 109.269.000 101.367.000 86.517.000 256.019.000 235.631.000
Varekostnad -157.000 -83.000 -170.000 -9.278.000 -11.832.000
Lønninger -26.289.000 -29.322.000 -33.770.000 -128.365.000 -119.290.000
Avskrivning -11.328.000 -5.414.000 -6.210.000 -7.108.000 -5.830.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -66.654.000 -56.913.000 -40.000.000 -71.510.000 -63.156.000
Driftskostnader -104.428.000 -91.732.000 -79.304.000 -216.261.000 -200.108.000
Driftsresultat 4.841.000 9.635.000 7.211.000 39.758.000 35.524.000
Finansinntekter 31.345.000 40.630.000 24.757.000 20.098.000 23.259.000
Finanskostnader -12.659.000 -14.748.000 -2.817.000 -1.655.000 -3.412.000
Finans 18.686.000 25.882.000 21.940.000 18.443.000 19.847.000
Konsernbidrag -7.855.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 17.000.000 27.656.000 27.002.000 49.046.000 47.100.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 87.052.000 43.768.000 15.471.000 6.314.000 9.400.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.571.000 3.461.000 7.304.000 7.997.000 10.996.000
Sum varige driftsmidler 1.571.000 3.461.000 7.304.000 7.997.000 10.996.000
Sum finansielle anleggsmidler 468.424.000 325.399.000 282.018.000 107.602.000 112.469.000
Sum anleggsmidler 557.046.000 372.627.000 304.792.000 121.913.000 132.865.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 421.000 764.000 30.439.000 22.176.000
Andre fordringer 4.656.000 8.037.000 5.056.000 36.658.000 24.881.000
Sum investeringer 231.000 186.000 180.000 43.152.000 43.854.000
Kasse, bank 789.000 58.864.000 61.610.000 98.472.000 72.903.000
Sum omløpsmidler 158.756.000 109.756.000 120.627.000 208.720.000 163.815.000
Sum eiendeler 715.802.000 482.383.000 425.419.000 330.633.000 296.680.000
Sum opptjent egenkapital 77.808.000 68.671.000 49.955.000 69.818.000 60.772.000
Sum egenkapital 82.350.000 73.213.000 54.497.000 74.360.000 65.314.000
Sum avsetninger til forpliktelser 468.000 0 316.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 384.466.000 213.846.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 222.398.000 162.838.000 179.275.000 55.627.000 64.474.000
Leverandørgjeld 4.028.000 12.341.000 3.984.000 6.345.000 7.029.000
Betalbar skatt 3.688.000 5.345.000 0 3.552.000 4.237.000
Skyldig offentlige avgifter 12.185.000 9.230.000 13.269.000 19.492.000 16.939.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.687.000 5.571.000 174.395.000 131.258.000 116.285.000
Sum kortsiktig gjeld 411.054.000 246.332.000 191.648.000 200.647.000 166.891.000
Sum gjeld og egenkapital 715.802.000 482.383.000 425.420.000 330.634.000 296.679.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -252.298.000 -136.576.000 -71.021.000 8.073.000 -3.076.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.4 0.6 1 1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.6 1 1
Soliditet 11.5 15.2 12.8 22.5 2
Resultatgrad 4.4 9.5 8.3 15.5 15.1
Rentedekningsgrad 0.4 0.7 2.6 2 10.4
Gjeldsgrad 7.7 5.6 6.8 3.4 3.5
Total kapitalrentabilitet 5.1 10.4 7.5 18.1 19.8
Signatur
18.03.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
18.03.2022
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex