Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Simulation Project I AS
Juridisk navn:  Simulation Project I AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90012046
Postboks 79 RØA v/Carl Erik Flaaten Ankerveien 100C Fax: 94093864
0701 Oslo 766 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 961505399
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/1/1991 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-63.95%
Resultat  
  
-214.71%
Egenkapital  
  
-5.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 654.000 1.814.000 2.479.000 2.470.000 3.320.000
Resultat: -156.000 136.000 432.000 202.000 765.000
Egenkapital: 1.941.000 2.063.000 1.957.000 1.627.000 1.472.000
Regnskap for  Simulation Project I AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 654.000 1.814.000 2.479.000 2.470.000 3.320.000
Driftskostnader -720.000 -1.547.000 -1.939.000 -2.161.000 -2.499.000
Driftsresultat -67.000 267.000 540.000 309.000 821.000
Finansinntekter 2.000 6.000 5.000 15.000 10.000
Finanskostnader -92.000 -138.000 -113.000 -122.000 -65.000
Finans -90.000 -132.000 -108.000 -107.000 -55.000
Resultat før skatt -156.000 136.000 432.000 202.000 765.000
Skattekostnad 34.000 -30.000 -102.000 -47.000 -196.000
Årsresultat -122.000 106.000 330.000 155.000 569.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 998.000 1.122.000 1.204.000 1.119.000 264.000
Sum omløpsmidler 4.128.000 4.136.000 4.242.000 3.242.000 3.720.000
Sum eiendeler 5.126.000 5.258.000 5.446.000 4.361.000 3.984.000
Sum opptjent egenkapital 1.841.000 1.963.000 1.857.000 1.527.000 1.372.000
Sum egenkapital 1.941.000 2.063.000 1.957.000 1.627.000 1.472.000
Sum langsiktig gjeld 726.000 809.000 1.106.000 1.021.000 463.000
Sum kortsiktig gjeld 2.460.000 2.385.000 2.383.000 1.713.000 2.049.000
Sum gjeld og egenkapital 5.127.000 5.257.000 5.446.000 4.361.000 3.984.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 654.000 1.814.000 2.479.000 2.470.000 3.320.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 654.000 1.814.000 2.479.000 2.470.000 3.320.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -135.000 -697.000 -446.000 -538.000 -776.000
Avskrivning -124.000 -124.000 -125.000 -45.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -461.000 -726.000 -1.368.000 -1.578.000 -1.723.000
Driftskostnader -720.000 -1.547.000 -1.939.000 -2.161.000 -2.499.000
Driftsresultat -67.000 267.000 540.000 309.000 821.000
Finansinntekter 2.000 6.000 5.000 15.000 10.000
Finanskostnader -92.000 -138.000 -113.000 -122.000 -65.000
Finans -90.000 -132.000 -108.000 -107.000 -55.000
Konsernbidrag 0 0 0 -254.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -122.000 106.000 330.000 155.000 569.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 730.000 854.000 940.000 855.000 0
Sum varige driftsmidler 730.000 854.000 940.000 855.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 268.000 268.000 264.000 264.000 264.000
Sum anleggsmidler 998.000 1.122.000 1.204.000 1.119.000 264.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 4.128.000 4.135.000 4.236.000 3.239.000 3.703.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 6.000 3.000 17.000
Sum omløpsmidler 4.128.000 4.136.000 4.242.000 3.242.000 3.720.000
Sum eiendeler 5.126.000 5.258.000 5.446.000 4.361.000 3.984.000
Sum opptjent egenkapital 1.841.000 1.963.000 1.857.000 1.527.000 1.372.000
Sum egenkapital 1.941.000 2.063.000 1.957.000 1.627.000 1.472.000
Sum avsetninger til forpliktelser 16.000 50.000 43.000 31.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.353.000 1.353.000 1.331.000 1.370.000 453.000
Sum langsiktig gjeld 726.000 809.000 1.106.000 1.021.000 463.000
Leverandørgjeld 260.000 76.000 108.000 161.000 130.000
Betalbar skatt 23.000 104.000 95.000 108.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 47.000 43.000 60.000 63.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 845.000 887.000 798.000 26.000 1.295.000
Sum kortsiktig gjeld 2.460.000 2.385.000 2.383.000 1.713.000 2.049.000
Sum gjeld og egenkapital 5.127.000 5.257.000 5.446.000 4.361.000 3.984.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.668.000 1.751.000 1.859.000 1.529.000 1.671.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.7 1.8 1.9 1.8
Likviditetsgrad 2 1.7 1.7 1.8 1.9 1.8
Soliditet 37.9 39.2 35.9 37.3 36.9
Resultatgrad -10.2 14.7 21.8 12.5 24.7
Rentedekningsgrad -0.7 1.9 4.8 2.5 12.6
Gjeldsgrad 1.6 1.5 1.8 1.7 1.7
Total kapitalrentabilitet -1.3 5.2 1 7.4 20.9
Signatur
20.01.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.01.2014
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex