Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sintef Norlab As
Juridisk navn:  Sintef Norlab As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40484100
Postboks 611 Halvor Heyerdahls Vei 50 Fax:
8607 Mo I Rana 8626 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 953018144
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Antall ansatte: 149
Etableringsdato: 9/7/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
59.97%
Resultat  
  
-150%
Egenkapital  
  
36.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 130.260.000 81.427.000 86.251.000 75.413.000 73.449.000
Resultat: -5.030.000 -2.012.000 10.078.000 685.000 -2.535.000
Egenkapital: 35.591.000 26.093.000 30.683.000 24.190.000 23.916.000
Regnskap for  Sintef Norlab As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 130.260.000 81.427.000 86.251.000 75.413.000 73.449.000
Driftskostnader -135.310.000 -83.741.000 -81.598.000 -75.157.000 -76.239.000
Driftsresultat -5.050.000 -2.314.000 4.653.000 256.000 -2.790.000
Finansinntekter 175.000 378.000 5.461.000 514.000 347.000
Finanskostnader -156.000 -76.000 -37.000 -84.000 -93.000
Finans 19.000 302.000 5.424.000 430.000 254.000
Resultat før skatt -5.030.000 -2.012.000 10.078.000 685.000 -2.535.000
Skattekostnad 1.072.000 423.000 -1.258.000 -138.000 595.000
Årsresultat -3.958.000 -1.589.000 8.819.000 548.000 -1.940.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.619.000 14.580.000 8.830.000 11.162.000 11.390.000
Sum omløpsmidler 47.964.000 25.117.000 39.225.000 27.760.000 27.094.000
Sum eiendeler 66.583.000 39.697.000 48.055.000 38.922.000 38.484.000
Sum opptjent egenkapital 18.624.000 21.433.000 26.023.000 19.530.000 19.256.000
Sum egenkapital 35.591.000 26.093.000 30.683.000 24.190.000 23.916.000
Sum langsiktig gjeld 3.253.000 0 0 0 182.000
Sum kortsiktig gjeld 27.739.000 13.604.000 17.372.000 14.732.000 14.385.000
Sum gjeld og egenkapital 66.583.000 39.697.000 48.055.000 38.922.000 38.483.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 130.085.000 81.403.000 86.187.000 75.403.000 73.440.000
Andre inntekter 175.000 24.000 64.000 10.000 9.000
Driftsinntekter 130.260.000 81.427.000 86.251.000 75.413.000 73.449.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -80.381.000 -51.775.000 -49.424.000 -45.232.000 -46.121.000
Avskrivning -5.386.000 -3.170.000 -2.703.000 -2.977.000 -3.766.000
Nedskrivning -236.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -49.307.000 -28.796.000 -29.471.000 -26.948.000 -26.352.000
Driftskostnader -135.310.000 -83.741.000 -81.598.000 -75.157.000 -76.239.000
Driftsresultat -5.050.000 -2.314.000 4.653.000 256.000 -2.790.000
Finansinntekter 175.000 378.000 5.461.000 514.000 347.000
Finanskostnader -156.000 -76.000 -37.000 -84.000 -93.000
Finans 19.000 302.000 5.424.000 430.000 254.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -2.327.000 -274.000 0
Årsresultat -3.958.000 -1.589.000 8.819.000 548.000 -1.940.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.464.000 1.226.000 803.000 1.484.000 1.622.000
Fast eiendom 3.271.000 2.631.000 1.085.000 1.510.000 0
Maskiner anlegg 9.225.000 0 0 4.217.000 1.728.000
Driftsløsøre 866.000 10.569.000 6.787.000 897.000 540.000
Sum varige driftsmidler 13.362.000 13.199.000 7.872.000 6.623.000 6.713.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.793.000 155.000 155.000 3.055.000 3.055.000
Sum anleggsmidler 18.619.000 14.580.000 8.830.000 11.162.000 11.390.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 24.894.000 13.846.000 19.572.000 19.018.000 13.840.000
Andre fordringer 2.670.000 1.458.000 1.371.000 1.875.000 1.397.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 20.400.000 9.813.000 18.282.000 6.866.000 11.856.000
Sum omløpsmidler 47.964.000 25.117.000 39.225.000 27.760.000 27.094.000
Sum eiendeler 66.583.000 39.697.000 48.055.000 38.922.000 38.484.000
Sum opptjent egenkapital 18.624.000 21.433.000 26.023.000 19.530.000 19.256.000
Sum egenkapital 35.591.000 26.093.000 30.683.000 24.190.000 23.916.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.253.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.253.000 0 0 0 182.000
Leverandørgjeld 4.303.000 2.862.000 1.866.000 3.307.000 3.036.000
Betalbar skatt 0 577.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.515.000 4.758.000 6.510.000 6.216.000 6.040.000
Utbytte -3.000.000 -2.327.000 -274.000 0
Annen kortsiktig gjeld 13.922.000 5.984.000 6.092.000 4.935.000 5.309.000
Sum kortsiktig gjeld 27.739.000 13.604.000 17.372.000 14.732.000 14.385.000
Sum gjeld og egenkapital 66.583.000 39.697.000 48.055.000 38.922.000 38.483.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.225.000 11.513.000 21.853.000 13.028.000 12.709.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.8 2.3 1.9 1.9
Likviditetsgrad 2 1.7 1.8 2.3 1.9 1.9
Soliditet 53.5 65.7 63.8 62.1 62.1
Resultatgrad -3.9 -2.8 5.4 0.3 -3.8
Rentedekningsgrad -32.4 -30.4 125.8 3
Gjeldsgrad 0.9 0.5 0.6 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet -7.3 -4.9 2 2 -6.3
Signatur
13.07.2021
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV TO STYREMEDLEMMER, HVORAV DEN
ENE SKAL VÆRE STYRETS FORMANN ELLER VARAFORMANN.
Prokurister
13.07.2021
Daglig leder alene.
Prokura i fellesskap
Fjellheim Randi
Prokura i fellesskap
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex