Sircon Norge AS
Juridisk navn:  Sircon Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91174041
Stiklestadveien 1 Stiklestadveien 1 Fax:
7041 Trondheim 7041 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 992432152
Aksjekapital: 1.180.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 3/10/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Leif Langø As
Regnskapsfører: Mk Råd & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.02%
Resultat  
  
56.11%
Egenkapital  
  
-2.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.147.000 4.554.000 5.374.000 5.210.000 7.499.000
Resultat: -97.000 -221.000 334.000 386.000 2.660.000
Egenkapital: 2.950.000 3.026.000 3.202.000 3.077.000 2.796.000
Regnskap for  Sircon Norge AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.147.000 4.554.000 5.374.000 5.210.000 7.499.000
Driftskostnader -5.259.000 -4.801.000 -5.052.000 -4.828.000 -4.935.000
Driftsresultat -111.000 -247.000 323.000 383.000 2.565.000
Finansinntekter 15.000 28.000 22.000 14.000 99.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -10.000 -11.000 -4.000
Finans 14.000 27.000 12.000 3.000 95.000
Resultat før skatt -97.000 -221.000 334.000 386.000 2.660.000
Skattekostnad 21.000 44.000 -84.000 -105.000 -734.000
Årsresultat -76.000 -177.000 250.000 281.000 1.926.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 943.000 1.087.000 1.288.000 476.000 544.000
Sum omløpsmidler 2.710.000 2.465.000 3.123.000 3.241.000 3.602.000
Sum eiendeler 3.653.000 3.552.000 4.411.000 3.717.000 4.146.000
Sum opptjent egenkapital 2.170.000 2.246.000 2.422.000 2.297.000 2.016.000
Sum egenkapital 2.950.000 3.026.000 3.202.000 3.077.000 2.796.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 702.000 526.000 1.208.000 640.000 1.349.000
Sum gjeld og egenkapital 3.652.000 3.552.000 4.410.000 3.717.000 4.145.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.147.000 4.554.000 5.374.000 5.210.000 7.499.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.147.000 4.554.000 5.374.000 5.210.000 7.499.000
Varekostnad -491.000 -435.000 -496.000 -514.000 -699.000
Lønninger -3.076.000 -2.817.000 -3.049.000 -2.889.000 -2.804.000
Avskrivning -331.000 -345.000 -167.000 -154.000 -229.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.361.000 -1.204.000 -1.340.000 -1.271.000 -1.203.000
Driftskostnader -5.259.000 -4.801.000 -5.052.000 -4.828.000 -4.935.000
Driftsresultat -111.000 -247.000 323.000 383.000 2.565.000
Finansinntekter 15.000 28.000 22.000 14.000 99.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -10.000 -11.000 -4.000
Finans 14.000 27.000 12.000 3.000 95.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -125.000 0 0
Årsresultat -76.000 -177.000 250.000 281.000 1.926.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 42.000 88.000 134.000 180.000
Sum Immatrielle midler 136.000 157.000 159.000 289.000 371.000
Fast eiendom 52.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 20.000 30.000 65.000
Driftsløsøre 754.000 930.000 1.079.000 127.000 78.000
Sum varige driftsmidler 807.000 930.000 1.099.000 157.000 143.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 30.000 30.000 30.000
Sum anleggsmidler 943.000 1.087.000 1.288.000 476.000 544.000
Varebeholdning 138.000 144.000 161.000 158.000 150.000
Kundefordringer 229.000 221.000 335.000 211.000 402.000
Andre fordringer 369.000 371.000 245.000 30.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.973.000 1.728.000 2.382.000 2.842.000 3.036.000
Sum omløpsmidler 2.710.000 2.465.000 3.123.000 3.241.000 3.602.000
Sum eiendeler 3.653.000 3.552.000 4.411.000 3.717.000 4.146.000
Sum opptjent egenkapital 2.170.000 2.246.000 2.422.000 2.297.000 2.016.000
Sum egenkapital 2.950.000 3.026.000 3.202.000 3.077.000 2.796.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 97.000 10.000 587.000 44.000 158.000
Betalbar skatt 0 0 0 69.000 688.000
Skyldig offentlige avgifter 359.000 296.000 249.000 299.000 256.000
Utbytte 0 0 -125.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 246.000 220.000 247.000 228.000 247.000
Sum kortsiktig gjeld 702.000 526.000 1.208.000 640.000 1.349.000
Sum gjeld og egenkapital 3.652.000 3.552.000 4.410.000 3.717.000 4.145.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.008.000 1.939.000 1.915.000 2.601.000 2.253.000
Likviditetsgrad 1 3.9 4.7 2.6 5.1 2.7
Likviditetsgrad 2 3.7 4.4 2.5 4.8 2.6
Soliditet 80.8 85.2 72.6 82.8 67.5
Resultatgrad -2.2 -5.4 6 7.4 34.2
Rentedekningsgrad 32.3 34.8 666.0
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.4 0.2 0.5
Total kapitalrentabilitet -2.6 -6.2 7.8 10.7 64.3
Signatur
21.09.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
20.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex