Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sirdal Betongpumping As
Juridisk navn:  Sirdal Betongpumping As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Steindørvegen 3 Steindørvegen 3 Fax:
4480 Kvinesdal 4480 Kvinesdal
Fylke: Kommune:
Agder Kvinesdal
Org.nr: 915547370
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/1/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
135.15%
Resultat  
  
170.65%
Egenkapital  
  
505.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.071.000 1.306.000 1.294.000 2.106.000 3.372.000
Resultat: 544.000 201.000 -401.000 -159.000 -120.000
Egenkapital: 414.000 -102.000 -303.000 98.000 257.000
Regnskap for  Sirdal Betongpumping As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.071.000 1.306.000 1.294.000 2.106.000 3.372.000
Driftskostnader -2.456.000 -1.064.000 -1.632.000 -2.222.000 -3.463.000
Driftsresultat 614.000 243.000 -338.000 -116.000 -91.000
Finansinntekter 6.000 8.000 5.000 0 0
Finanskostnader -77.000 -49.000 -68.000 -43.000 -28.000
Finans -71.000 -41.000 -63.000 -43.000 -28.000
Resultat før skatt 544.000 201.000 -401.000 -159.000 -120.000
Skattekostnad -28.000 0 0 0 16.000
Årsresultat 516.000 201.000 -401.000 -159.000 -104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 701.000 315.000 377.000 713.000 371.000
Sum omløpsmidler 495.000 344.000 268.000 229.000 440.000
Sum eiendeler 1.196.000 659.000 645.000 942.000 811.000
Sum opptjent egenkapital 321.000 -195.000 -396.000 5.000 164.000
Sum egenkapital 414.000 -102.000 -303.000 98.000 257.000
Sum langsiktig gjeld 653.000 358.000 532.000 403.000 119.000
Sum kortsiktig gjeld 128.000 403.000 415.000 442.000 435.000
Sum gjeld og egenkapital 1.195.000 659.000 644.000 943.000 811.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.072.000 1.234.000 1.251.000 2.004.000 3.326.000
Andre inntekter -1.000 73.000 43.000 102.000 46.000
Driftsinntekter 3.071.000 1.306.000 1.294.000 2.106.000 3.372.000
Varekostnad -1.370.000 -300.000 -281.000 -104.000 -79.000
Lønninger -448.000 -150.000 -489.000 -745.000 -1.541.000
Avskrivning -97.000 -32.000 -226.000 -156.000 -128.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -541.000 -582.000 -636.000 -1.217.000 -1.715.000
Driftskostnader -2.456.000 -1.064.000 -1.632.000 -2.222.000 -3.463.000
Driftsresultat 614.000 243.000 -338.000 -116.000 -91.000
Finansinntekter 6.000 8.000 5.000 0 0
Finanskostnader -77.000 -49.000 -68.000 -43.000 -28.000
Finans -71.000 -41.000 -63.000 -43.000 -28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 516.000 201.000 -401.000 -159.000 -104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 639.000 247.000 307.000 650.000 308.000
Sum varige driftsmidler 639.000 247.000 307.000 650.000 308.000
Sum finansielle anleggsmidler 62.000 68.000 69.000 63.000 63.000
Sum anleggsmidler 701.000 315.000 377.000 713.000 371.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 56.000 83.000 143.000 86.000 113.000
Andre fordringer 298.000 261.000 79.000 49.000 168.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 141.000 0 45.000 94.000 158.000
Sum omløpsmidler 495.000 344.000 268.000 229.000 440.000
Sum eiendeler 1.196.000 659.000 645.000 942.000 811.000
Sum opptjent egenkapital 321.000 -195.000 -396.000 5.000 164.000
Sum egenkapital 414.000 -102.000 -303.000 98.000 257.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 150.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 653.000 358.000 532.000 403.000 119.000
Leverandørgjeld 28.000 130.000 112.000 117.000 92.000
Betalbar skatt 11.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 43.000 81.000 125.000 123.000 75.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 45.000 42.000 178.000 202.000 268.000
Sum kortsiktig gjeld 128.000 403.000 415.000 442.000 435.000
Sum gjeld og egenkapital 1.195.000 659.000 644.000 943.000 811.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 367.000 -59.000 -147.000 -213.000 5.000
Likviditetsgrad 1 3.9 0.9 0.6 0.5 1
Likviditetsgrad 2 3.9 0.9 0.6 0.5 1
Soliditet 34.6 -15.5 10.4 31.7
Resultatgrad 20.0 18.6 -26.1 -5.5 -2.7
Rentedekningsgrad 8.0 5 -2.7 -3.3
Gjeldsgrad 1.9 -7.5 -3.1 8.6 2.2
Total kapitalrentabilitet 51.9 38.1 -51.7 -12.3 -11.2
Signatur
06.02.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
25.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex