Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sirevåg Skogdrift Og Ved As
Juridisk navn:  Sirevåg Skogdrift Og Ved As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40249178
c/o Bjørn Tore Sirevåg Salthelleren 29 c/o Bjørn Tore Sirevåg Salthelleren 29 Fax:
4364 Sirevåg 4364 Sirevåg
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 992427442
Aksjekapital: 800.800 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 3/6/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.97%
Resultat  
  
-52.25%
Egenkapital  
  
31.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.033.000 10.165.000 7.087.000 5.106.000 4.239.000
Resultat: 978.000 2.048.000 -223.000 415.000 438.000
Egenkapital: 3.164.000 2.401.000 904.000 1.074.000 743.000
Regnskap for  Sirevåg Skogdrift Og Ved As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.033.000 10.165.000 7.087.000 5.106.000 4.239.000
Driftskostnader -6.990.000 -8.065.000 -7.252.000 -4.649.000 -3.781.000
Driftsresultat 1.044.000 2.100.000 -165.000 457.000 458.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -67.000 -53.000 -57.000 -42.000 -21.000
Finans -67.000 -52.000 -57.000 -42.000 -21.000
Resultat før skatt 978.000 2.048.000 -223.000 415.000 438.000
Skattekostnad -215.000 -451.000 53.000 -85.000 0
Årsresultat 763.000 1.597.000 -170.000 331.000 438.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.423.000 539.000 683.000 733.000 477.000
Sum omløpsmidler 4.525.000 3.408.000 1.907.000 2.609.000 1.402.000
Sum eiendeler 5.948.000 3.947.000 2.590.000 3.342.000 1.879.000
Sum opptjent egenkapital 2.363.000 1.601.000 103.000 273.000 -57.000
Sum egenkapital 3.164.000 2.401.000 904.000 1.074.000 743.000
Sum langsiktig gjeld 1.293.000 481.000 1.000.000 1.197.000 701.000
Sum kortsiktig gjeld 1.490.000 1.065.000 686.000 1.072.000 434.000
Sum gjeld og egenkapital 5.947.000 3.948.000 2.590.000 3.343.000 1.879.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.773.000 9.580.000 7.077.000 3.982.000 4.164.000
Andre inntekter 260.000 585.000 10.000 1.125.000 74.000
Driftsinntekter 8.033.000 10.165.000 7.087.000 5.106.000 4.239.000
Varekostnad -640.000 -1.115.000 -711.000 -229.000 -185.000
Lønninger -1.744.000 -1.696.000 -1.711.000 -1.195.000 -1.267.000
Avskrivning -254.000 -236.000 -213.000 -166.000 -119.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.352.000 -5.018.000 -4.617.000 -3.059.000 -2.210.000
Driftskostnader -6.990.000 -8.065.000 -7.252.000 -4.649.000 -3.781.000
Driftsresultat 1.044.000 2.100.000 -165.000 457.000 458.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -67.000 -53.000 -57.000 -42.000 -21.000
Finans -67.000 -52.000 -57.000 -42.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -100.000 0 0 0
Årsresultat 763.000 1.597.000 -170.000 331.000 438.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.423.000 539.000 683.000 733.000 477.000
Sum varige driftsmidler 1.423.000 539.000 683.000 733.000 477.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.423.000 539.000 683.000 733.000 477.000
Varebeholdning 186.000 271.000 0 91.000 82.000
Kundefordringer 870.000 1.138.000 535.000 547.000 504.000
Andre fordringer 1.193.000 1.546.000 1.131.000 1.897.000 425.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.276.000 454.000 241.000 74.000 392.000
Sum omløpsmidler 4.525.000 3.408.000 1.907.000 2.609.000 1.402.000
Sum eiendeler 5.948.000 3.947.000 2.590.000 3.342.000 1.879.000
Sum opptjent egenkapital 2.363.000 1.601.000 103.000 273.000 -57.000
Sum egenkapital 3.164.000 2.401.000 904.000 1.074.000 743.000
Sum avsetninger til forpliktelser 99.000 96.000 32.000 85.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 246.000 178.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.293.000 481.000 1.000.000 1.197.000 701.000
Leverandørgjeld 407.000 126.000 105.000 604.000 105.000
Betalbar skatt 212.000 387.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 668.000 399.000 156.000 62.000 147.000
Utbytte -100.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 204.000 153.000 179.000 228.000 182.000
Sum kortsiktig gjeld 1.490.000 1.065.000 686.000 1.072.000 434.000
Sum gjeld og egenkapital 5.947.000 3.948.000 2.590.000 3.343.000 1.879.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.035.000 2.343.000 1.221.000 1.537.000 968.000
Likviditetsgrad 1 3.0 3.2 2.8 2.4 3
Likviditetsgrad 2 2.9 2.9 2.8 2.3 3
Soliditet 53.2 60.8 34.9 32.1 39.6
Resultatgrad 13.0 20.7 -2.3 9 10.8
Rentedekningsgrad 15.6 39.6 -2.9 10.9 21.8
Gjeldsgrad 0.9 0.6 1.9 2.1 1.5
Total kapitalrentabilitet 17.6 53.2 -6.4 13.7 24.4
Signatur
09.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex