Sirevåg Skogdrift Og Ved As
Juridisk navn:  Sirevåg Skogdrift Og Ved As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40249178
c/o Bjørn Tore Sirevåg Salthelleren 29 c/o Bjørn Tore Sirevåg Salthelleren 29 Fax:
4364 Sirevåg 4364 Sirevåg
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 992427442
Aksjekapital: 800.800 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 3/6/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
23.69%
Resultat  
  
-70.04%
Egenkapital  
  
7.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 9.936.000 8.033.000 10.165.000 7.087.000 5.106.000
Resultat: 293.000 978.000 2.048.000 -223.000 415.000
Egenkapital: 3.393.000 3.164.000 2.401.000 904.000 1.074.000
Regnskap for  Sirevåg Skogdrift Og Ved As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 9.936.000 8.033.000 10.165.000 7.087.000 5.106.000
Driftskostnader -9.521.000 -6.990.000 -8.065.000 -7.252.000 -4.649.000
Driftsresultat 415.000 1.044.000 2.100.000 -165.000 457.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -122.000 -67.000 -53.000 -57.000 -42.000
Finans -122.000 -67.000 -52.000 -57.000 -42.000
Resultat før skatt 293.000 978.000 2.048.000 -223.000 415.000
Skattekostnad -64.000 -215.000 -451.000 53.000 -85.000
Årsresultat 229.000 763.000 1.597.000 -170.000 331.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.253.000 1.423.000 539.000 683.000 733.000
Sum omløpsmidler 4.030.000 4.525.000 3.408.000 1.907.000 2.609.000
Sum eiendeler 16.283.000 5.948.000 3.947.000 2.590.000 3.342.000
Sum opptjent egenkapital 2.592.000 2.363.000 1.601.000 103.000 273.000
Sum egenkapital 3.393.000 3.164.000 2.401.000 904.000 1.074.000
Sum langsiktig gjeld 10.808.000 1.293.000 481.000 1.000.000 1.197.000
Sum kortsiktig gjeld 2.083.000 1.490.000 1.065.000 686.000 1.072.000
Sum gjeld og egenkapital 16.284.000 5.947.000 3.948.000 2.590.000 3.343.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.936.000 7.773.000 9.580.000 7.077.000 3.982.000
Andre inntekter 260.000 585.000 10.000 1.125.000
Driftsinntekter 9.936.000 8.033.000 10.165.000 7.087.000 5.106.000
Varekostnad 6.000 -640.000 -1.115.000 -711.000 -229.000
Lønninger -2.366.000 -1.744.000 -1.696.000 -1.711.000 -1.195.000
Avskrivning -620.000 -254.000 -236.000 -213.000 -166.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.541.000 -4.352.000 -5.018.000 -4.617.000 -3.059.000
Driftskostnader -9.521.000 -6.990.000 -8.065.000 -7.252.000 -4.649.000
Driftsresultat 415.000 1.044.000 2.100.000 -165.000 457.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -122.000 -67.000 -53.000 -57.000 -42.000
Finans -122.000 -67.000 -52.000 -57.000 -42.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -100.000 0 0
Årsresultat 229.000 763.000 1.597.000 -170.000 331.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 7.770.000 0 0 0
Maskiner anlegg 1.500.000 0 0 0
Driftsløsøre 2.983.000 1.423.000 539.000 683.000 733.000
Sum varige driftsmidler 12.253.000 1.423.000 539.000 683.000 733.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.253.000 1.423.000 539.000 683.000 733.000
Varebeholdning 193.000 186.000 271.000 0 91.000
Kundefordringer 1.675.000 870.000 1.138.000 535.000 547.000
Andre fordringer 1.416.000 1.193.000 1.546.000 1.131.000 1.897.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 747.000 2.276.000 454.000 241.000 74.000
Sum omløpsmidler 4.030.000 4.525.000 3.408.000 1.907.000 2.609.000
Sum eiendeler 16.283.000 5.948.000 3.947.000 2.590.000 3.342.000
Sum opptjent egenkapital 2.592.000 2.363.000 1.601.000 103.000 273.000
Sum egenkapital 3.393.000 3.164.000 2.401.000 904.000 1.074.000
Sum avsetninger til forpliktelser 164.000 99.000 96.000 32.000 85.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 246.000 178.000
Sum langsiktig gjeld 10.808.000 1.293.000 481.000 1.000.000 1.197.000
Leverandørgjeld 1.464.000 407.000 126.000 105.000 604.000
Betalbar skatt 212.000 387.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 140.000 668.000 399.000 156.000 62.000
Utbytte -100.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 479.000 204.000 153.000 179.000 228.000
Sum kortsiktig gjeld 2.083.000 1.490.000 1.065.000 686.000 1.072.000
Sum gjeld og egenkapital 16.284.000 5.947.000 3.948.000 2.590.000 3.343.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.947.000 3.035.000 2.343.000 1.221.000 1.537.000
Likviditetsgrad 1 1.9 3.0 3.2 2.8 2.4
Likviditetsgrad 2 1.8 2.9 2.9 2.8 2.3
Soliditet 20.8 53.2 60.8 34.9 32.1
Resultatgrad 4.2 13.0 20.7 -2.3 9
Rentedekningsgrad 3.4 15.6 39.6 -2.9 10.9
Gjeldsgrad 3.8 0.9 0.6 1.9 2.1
Total kapitalrentabilitet 2.5 17.6 53.2 -6.4 13.7
Signatur
09.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex