Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sirius Business Consultants AS
Juridisk navn:  Sirius Business Consultants AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67517402
Båtstøjordet 107 Båtstøjordet 107 Fax: 67517401
1363 Høvik 1363 Høvik
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 970932682
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/25/1994
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25.53%
Resultat  
  
1214.29%
Egenkapital  
  
-38.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.003.000 799.000 892.000 1.008.000 645.000
Resultat: 78.000 -7.000 -71.000 -137.000 79.000
Egenkapital: -183.000 -132.000 -236.000 -244.000 -107.000
Regnskap for  Sirius Business Consultants AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.003.000 799.000 892.000 1.008.000 645.000
Driftskostnader -924.000 -806.000 -963.000 -1.145.000 -567.000
Driftsresultat 79.000 -7.000 -71.000 -137.000 79.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 78.000 -7.000 -71.000 -137.000 79.000
Skattekostnad -17.000 0 0 0 -53.000
Årsresultat 60.000 -7.000 -71.000 -137.000 26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 132.000 29.000 53.000 76.000 96.000
Sum omløpsmidler 126.000 210.000 296.000 234.000 194.000
Sum eiendeler 258.000 239.000 349.000 310.000 290.000
Sum opptjent egenkapital -283.000 -232.000 -336.000 -344.000 -207.000
Sum egenkapital -183.000 -132.000 -236.000 -244.000 -107.000
Sum langsiktig gjeld 70.000 0 0 0 -43.000
Sum kortsiktig gjeld 372.000 371.000 585.000 554.000 440.000
Sum gjeld og egenkapital 259.000 239.000 349.000 310.000 290.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.003.000 799.000 892.000 1.003.000 645.000
Andre inntekter 0 0 6.000 0
Driftsinntekter 1.003.000 799.000 892.000 1.008.000 645.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -504.000 -322.000 -608.000 -791.000 -191.000
Avskrivning -46.000 -24.000 -24.000 -19.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -374.000 -460.000 -331.000 -335.000 -352.000
Driftskostnader -924.000 -806.000 -963.000 -1.145.000 -567.000
Driftsresultat 79.000 -7.000 -71.000 -137.000 79.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 60.000 -7.000 -71.000 -137.000 26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 132.000 29.000 53.000 76.000 96.000
Sum varige driftsmidler 132.000 29.000 53.000 76.000 96.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 132.000 29.000 53.000 76.000 96.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 73.000 61.000 115.000 103.000 147.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 54.000 150.000 59.000 88.000 46.000
Sum omløpsmidler 126.000 210.000 296.000 234.000 194.000
Sum eiendeler 258.000 239.000 349.000 310.000 290.000
Sum opptjent egenkapital -283.000 -232.000 -336.000 -344.000 -207.000
Sum egenkapital -183.000 -132.000 -236.000 -244.000 -107.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 70.000 0 0 0 -43.000
Leverandørgjeld 0 0 0 6.000
Betalbar skatt 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
Skyldig offentlige avgifter 341.000 340.000 554.000 524.000 408.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 5.000 5.000 5.000 0
Sum kortsiktig gjeld 372.000 371.000 585.000 554.000 440.000
Sum gjeld og egenkapital 259.000 239.000 349.000 310.000 290.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -246.000 -161.000 -289.000 -320.000 -246.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.6 0.5 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.6 0.5 0.4 0.4
Soliditet -70.7 -55.2 -67.6 -78.7 -36.9
Resultatgrad 7.9 -0.9 -13.6 12.2
Rentedekningsgrad 79.0
Gjeldsgrad -2.4 -2.8 -2.5 -2.3 -3.7
Total kapitalrentabilitet 30.5 -2.9 -20.3 -44.2 27.2
Signatur
15.09.2011
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex