Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sis Consulting AS
Juridisk navn:  Sis Consulting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41506599
C/O Sissel Haugen Tjeldveien 33 Tjeldveien 33 Fax:
4318 Sandnes 4318 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 993830976
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/2/2009 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
23250%
Egenkapital  
  
276.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 997.000 0 0 0 0
Resultat: 926.000 -4.000 -2.000 -2.000 -251.000
Egenkapital: 929.000 247.000 250.000 216.000 255.000
Regnskap for  Sis Consulting AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 997.000 0 0 0 0
Driftskostnader -71.000 -4.000 -2.000 -2.000 -2.000
Driftsresultat 926.000 -4.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0 -249.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 -249.000
Resultat før skatt 926.000 -4.000 -2.000 -2.000 -251.000
Skattekostnad -208.000 0 0 0 0
Årsresultat 718.000 -4.000 -2.000 -2.000 -251.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 200.000 0 0 0 74.000
Sum omløpsmidler 988.000 270.000 270.000 270.000 197.000
Sum eiendeler 1.188.000 270.000 270.000 270.000 271.000
Sum opptjent egenkapital 824.000 142.000 146.000 111.000 150.000
Sum egenkapital 929.000 247.000 250.000 216.000 255.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 259.000 24.000 20.000 54.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 1.188.000 271.000 271.000 270.000 271.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 997.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 997.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -71.000 -4.000 -2.000 -2.000 -2.000
Driftskostnader -71.000 -4.000 -2.000 -2.000 -2.000
Driftsresultat 926.000 -4.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0 -249.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 -249.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -37.000 0
Årsresultat 718.000 -4.000 -2.000 -2.000 -251.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 200.000 0 0 0 74.000
Sum anleggsmidler 200.000 0 0 0 74.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 269.000 0 0 0 0
Andre fordringer 74.000 74.000 74.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 718.000 197.000 197.000 197.000 197.000
Sum omløpsmidler 988.000 270.000 270.000 270.000 197.000
Sum eiendeler 1.188.000 270.000 270.000 270.000 271.000
Sum opptjent egenkapital 824.000 142.000 146.000 111.000 150.000
Sum egenkapital 929.000 247.000 250.000 216.000 255.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 24.000 20.000 18.000 16.000
Betalbar skatt 208.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 51.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -37.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 259.000 24.000 20.000 54.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 1.188.000 271.000 271.000 270.000 271.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 729.000 246.000 250.000 216.000 181.000
Likviditetsgrad 1 3.8 11.3 13.5 5 12.3
Likviditetsgrad 2 3.8 11.3 13.5 5 12.3
Soliditet 78.2 91.1 92.6 8 94.1
Resultatgrad 92.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.1 0.1 0.3 0.1
Total kapitalrentabilitet 77.9 -1.5 -0.7 -0.7 -92.6
Signatur
20.05.2021
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex