Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sitt Alfa As
Juridisk navn:  Sitt Alfa As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Thor Olsens Gate 4B Thor Olsens Gate 4B Fax:
0177 Oslo 177 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 917221588
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/22/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Partner Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
4488.89%
Egenkapital  
  
607.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: 413.000 9.000 35.000 -6.000
Egenkapital: 481.000 68.000 59.000 24.000
Regnskap for  Sitt Alfa As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -5.000 -6.000 0 -6.000
Driftsresultat -5.000 -6.000 0 -6.000
Finansinntekter 418.000 15.000 35.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 418.000 15.000 35.000 0
Resultat før skatt 413.000 9.000 35.000 -6.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 413.000 9.000 35.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 685.000 55.000 55.000 30.000
Sum omløpsmidler 466.000 43.000 34.000 24.000
Sum eiendeler 1.151.000 98.000 89.000 54.000
Sum opptjent egenkapital 451.000 38.000 29.000 -6.000
Sum egenkapital 481.000 68.000 59.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 640.000 0 0 30.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 30.000 30.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.152.000 98.000 89.000 54.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -6.000 0 -6.000
Driftskostnader -5.000 -6.000 0 -6.000
Driftsresultat -5.000 -6.000 0 -6.000
Finansinntekter 418.000 15.000 35.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 418.000 15.000 35.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 413.000 9.000 35.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 685.000 55.000 55.000 30.000
Sum anleggsmidler 685.000 55.000 55.000 30.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 466.000 43.000 34.000 24.000
Sum omløpsmidler 466.000 43.000 34.000 24.000
Sum eiendeler 1.151.000 98.000 89.000 54.000
Sum opptjent egenkapital 451.000 38.000 29.000 -6.000
Sum egenkapital 481.000 68.000 59.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 640.000 0 0 30.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 30.000 30.000 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000 30.000 30.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.152.000 98.000 89.000 54.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 435.000 13.000 4.000 24.000
Likviditetsgrad 1 1 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 1 1.4 1.1 0
Soliditet 41.8 69.4 66.3 44.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.4 0.4 0.5 1.3
Total kapitalrentabilitet 35.9 9.2 39.3 -11.1
Signatur
26.04.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
31.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex