Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sittern AS
Juridisk navn:  Sittern AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92036560
Gråkamveien 10F Gråkamveien 10F Fax: 22741026
0779 Oslo 779 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 964992363
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/21/1992
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Axano Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-102.29%
Egenkapital  
  
-44.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 223.000 0 0 0
Resultat: -5.000 218.000 620.000 328.000 270.000
Egenkapital: 1.321.000 2.396.000 2.178.000 1.558.000 1.230.000
Regnskap for  Sittern AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 223.000 0 0 0
Driftskostnader -5.000 -6.000 -10.000 -19.000 -83.000
Driftsresultat -5.000 218.000 -10.000 -19.000 -83.000
Finansinntekter 0 0 629.000 347.000 353.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 629.000 347.000 353.000
Resultat før skatt -5.000 218.000 620.000 328.000 270.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 218.000 620.000 328.000 270.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 51.000 101.000
Sum omløpsmidler 1.327.000 2.400.000 2.178.000 1.508.000 1.137.000
Sum eiendeler 1.327.000 2.400.000 2.178.000 1.559.000 1.238.000
Sum opptjent egenkapital 1.291.000 1.296.000 1.078.000 458.000 130.000
Sum egenkapital 1.321.000 2.396.000 2.178.000 1.558.000 1.230.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 5.000 0 1.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 1.327.000 2.401.000 2.178.000 1.559.000 1.238.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 223.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 223.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -6.000 -10.000 -19.000 -83.000
Driftskostnader -5.000 -6.000 -10.000 -19.000 -83.000
Driftsresultat -5.000 218.000 -10.000 -19.000 -83.000
Finansinntekter 0 0 629.000 347.000 353.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 629.000 347.000 353.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 218.000 620.000 328.000 270.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 51.000 101.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 51.000 101.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.326.000 2.396.000 2.137.000 1.500.000 1.131.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 75.000 5.000 41.000 8.000 6.000
Sum omløpsmidler 1.327.000 2.400.000 2.178.000 1.508.000 1.137.000
Sum eiendeler 1.327.000 2.400.000 2.178.000 1.559.000 1.238.000
Sum opptjent egenkapital 1.291.000 1.296.000 1.078.000 458.000 130.000
Sum egenkapital 1.321.000 2.396.000 2.178.000 1.558.000 1.230.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 5.000 0 1.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 5.000 0 1.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 1.327.000 2.401.000 2.178.000 1.559.000 1.238.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.321.000 2.395.000 2.178.000 1.507.000 1.129.000
Likviditetsgrad 1 221.2 4 1 142.1
Likviditetsgrad 2 221.2 4 0 1 142.2
Soliditet 99.5 99.8 1 99.9 99.4
Resultatgrad 97.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.4 9.1 28.4 2 21.8
Signatur
26.10.2020
STYREFORMANNEN.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex