Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sitting Bull As
Juridisk navn:  Sitting Bull As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92406072
Dagaliveien 44 Tjuvholmen allé 11 Fax:
0783 Oslo 252 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 913204034
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/20/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
58.46%
Egenkapital  
  
1.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.152.000 727.000 7.319.000 6.718.000 3.084.000
Egenkapital: 16.728.000 16.426.000 15.699.000 8.380.000 4.162.000
Regnskap for  Sitting Bull As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -744.000 -807.000 -716.000 -516.000 -486.000
Driftsresultat -745.000 -807.000 -716.000 -516.000 -485.000
Finansinntekter 2.121.000 1.916.000 8.295.000 7.948.000 3.939.000
Finanskostnader -224.000 -382.000 -260.000 -714.000 -369.000
Finans 1.897.000 1.534.000 8.035.000 7.234.000 3.570.000
Resultat før skatt 1.152.000 727.000 7.319.000 6.718.000 3.084.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.152.000 727.000 7.319.000 6.718.000 3.084.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 16.831.000 16.864.000 16.754.000 11.018.000 7.296.000
Sum eiendeler 16.831.000 16.864.000 16.754.000 11.018.000 7.296.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 16.728.000 16.426.000 15.699.000 8.380.000 4.162.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 103.000 438.000 1.055.000 2.638.000 3.135.000
Sum gjeld og egenkapital 16.831.000 16.864.000 16.754.000 11.018.000 7.297.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -369.000 -560.000 -560.000 -411.000 -411.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -375.000 -247.000 -156.000 -105.000 -75.000
Driftskostnader -744.000 -807.000 -716.000 -516.000 -486.000
Driftsresultat -745.000 -807.000 -716.000 -516.000 -485.000
Finansinntekter 2.121.000 1.916.000 8.295.000 7.948.000 3.939.000
Finanskostnader -224.000 -382.000 -260.000 -714.000 -369.000
Finans 1.897.000 1.534.000 8.035.000 7.234.000 3.570.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -2.500.000 0
Årsresultat 1.152.000 727.000 7.319.000 6.718.000 3.084.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 18.438.000 20.298.000 13.933.000 10.896.000 7.148.000
Kasse, bank 0 0 2.821.000 122.000 148.000
Sum omløpsmidler 16.831.000 16.864.000 16.754.000 11.018.000 7.296.000
Sum eiendeler 16.831.000 16.864.000 16.754.000 11.018.000 7.296.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 16.728.000 16.426.000 15.699.000 8.380.000 4.162.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 2.605.000 1.162.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 90.000 43.000 46.000 32.000 32.000
Utbytte 0 0 0 -2.500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 395.000 1.008.000 0 1.940.000
Sum kortsiktig gjeld 103.000 438.000 1.055.000 2.638.000 3.135.000
Sum gjeld og egenkapital 16.831.000 16.864.000 16.754.000 11.018.000 7.297.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.728.000 16.426.000 15.699.000 8.380.000 4.161.000
Likviditetsgrad 1 163.4 38.5 15.9 4.2 2.3
Likviditetsgrad 2 163.4 38.5 15.9 4.2 2.4
Soliditet 99.4 97.4 93.7 76.1 57.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -3.3 -2.1 -2.8 -0.7 9.4
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.3 0.8
Total kapitalrentabilitet 8.2 6.6 45.2 67.5 47.3
Signatur
18.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
16.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex