Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sivilingeniør Sture Hedløv As
Juridisk navn:  Sivilingeniør Sture Hedløv As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32846588
Postboks 4 Nøsteveien 43 Fax: 32847017
3401 Lier 3413 Lier
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 935481945
Aksjekapital: 1.968.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/6/1984 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.99%
Resultat  
  
-154.84%
Egenkapital  
  
-9.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.683.000 2.901.000 2.031.000 3.372.000 3.024.000
Resultat: -85.000 155.000 52.000 345.000 121.000
Egenkapital: 790.000 875.000 720.000 668.000 322.000
Regnskap for  Sivilingeniør Sture Hedløv As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.683.000 2.901.000 2.031.000 3.372.000 3.024.000
Driftskostnader -1.765.000 -2.710.000 -1.961.000 -3.013.000 -2.861.000
Driftsresultat -82.000 191.000 70.000 359.000 163.000
Finansinntekter 26.000 9.000 2.000 8.000 -23.000
Finanskostnader -29.000 -44.000 -21.000 -22.000 -19.000
Finans -3.000 -35.000 -19.000 -14.000 -42.000
Resultat før skatt -85.000 155.000 52.000 345.000 121.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -85.000 155.000 52.000 345.000 121.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Sum omløpsmidler 922.000 1.154.000 865.000 926.000 576.000
Sum eiendeler 931.000 1.163.000 874.000 935.000 585.000
Sum opptjent egenkapital -1.178.000 -1.093.000 -1.248.000 -1.300.000 -1.646.000
Sum egenkapital 790.000 875.000 720.000 668.000 322.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 140.000 288.000 155.000 268.000 263.000
Sum gjeld og egenkapital 930.000 1.163.000 875.000 936.000 585.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.081.000 2.278.000 1.298.000 2.736.000 2.820.000
Andre inntekter 602.000 623.000 733.000 635.000 204.000
Driftsinntekter 1.683.000 2.901.000 2.031.000 3.372.000 3.024.000
Varekostnad -806.000 -1.761.000 -971.000 -1.947.000 -1.737.000
Lønninger -769.000 -764.000 -740.000 -767.000 -692.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -190.000 -185.000 -250.000 -299.000 -432.000
Driftskostnader -1.765.000 -2.710.000 -1.961.000 -3.013.000 -2.861.000
Driftsresultat -82.000 191.000 70.000 359.000 163.000
Finansinntekter 26.000 9.000 2.000 8.000 -23.000
Finanskostnader -29.000 -44.000 -21.000 -22.000 -19.000
Finans -3.000 -35.000 -19.000 -14.000 -42.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -85.000 155.000 52.000 345.000 121.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Sum anleggsmidler 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Varebeholdning 13.000 14.000 14.000 13.000 29.000
Kundefordringer 6.000 212.000 371.000 553.000 162.000
Andre fordringer 6.000 1.000 0 0 46.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 896.000 928.000 481.000 360.000 340.000
Sum omløpsmidler 922.000 1.154.000 865.000 926.000 576.000
Sum eiendeler 931.000 1.163.000 874.000 935.000 585.000
Sum opptjent egenkapital -1.178.000 -1.093.000 -1.248.000 -1.300.000 -1.646.000
Sum egenkapital 790.000 875.000 720.000 668.000 322.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 12.000 55.000 24.000 22.000 146.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 41.000 147.000 48.000 137.000 48.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 87.000 86.000 83.000 108.000 70.000
Sum kortsiktig gjeld 140.000 288.000 155.000 268.000 263.000
Sum gjeld og egenkapital 930.000 1.163.000 875.000 936.000 585.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 782.000 866.000 710.000 658.000 313.000
Likviditetsgrad 1 6.6 4.0 5.6 3.5 2.2
Likviditetsgrad 2 6.5 4.0 5.5 3.4 2.1
Soliditet 84.9 75.2 82.3 71.4 5
Resultatgrad -4.9 6.6 3.4 10.6 5.4
Rentedekningsgrad -2.8 4.3 3.3 16.3 8.6
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.2 0.4 0.8
Total kapitalrentabilitet -6.0 17.2 8.2 39.2 23.9
Signatur
30.10.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR HVER FOR SEG
HARALD HEDLØV
STURE HEDLØV
Prokurister
30.10.2013
Daglig leder og styrets leder i
Fellesskap.
Prokura i fellesskap
Sture Hedløv
Harald Hedløv
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex