Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sjøkanten Legesenter Os As
Juridisk navn:  Sjøkanten Legesenter Os As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56570020
c/o Irisgården Hamnevegen 48 Hamnevegen 48 Fax:
5200 Os 5200 Os
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 913885856
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 4/1/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.12%
Resultat  
  
11.11%
Egenkapital  
  
-80%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.075.000 2.052.000 1.885.000 1.774.000 1.761.000
Resultat: -32.000 -36.000 41.000 -14.000 23.000
Egenkapital: -72.000 -40.000 -3.000 -36.000 -22.000
Regnskap for  Sjøkanten Legesenter Os As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.075.000 2.052.000 1.885.000 1.774.000 1.761.000
Driftskostnader -2.106.000 -2.087.000 -1.845.000 -1.790.000 -1.739.000
Driftsresultat -30.000 -35.000 41.000 -15.000 22.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 0 0 0
Finans -2.000 -2.000 0 0 1.000
Resultat før skatt -32.000 -36.000 41.000 -14.000 23.000
Skattekostnad -8.000 0 -5.000
Årsresultat -32.000 -36.000 33.000 -14.000 18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 24.000 44.000
Sum omløpsmidler 223.000 226.000 227.000 111.000 221.000
Sum eiendeler 223.000 226.000 237.000 135.000 265.000
Sum opptjent egenkapital -102.000 -70.000 -33.000 -66.000 -52.000
Sum egenkapital -72.000 -40.000 -3.000 -36.000 -22.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 294.000 266.000 241.000 171.000 286.000
Sum gjeld og egenkapital 222.000 226.000 238.000 135.000 264.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 2.075.000 2.052.000 1.885.000 1.774.000 1.761.000
Driftsinntekter 2.075.000 2.052.000 1.885.000 1.774.000 1.761.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -1.145.000 -1.102.000 -977.000 -949.000 -927.000
Avskrivning -10.000 -13.000 -47.000 -49.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -961.000 -975.000 -855.000 -794.000 -763.000
Driftskostnader -2.106.000 -2.087.000 -1.845.000 -1.790.000 -1.739.000
Driftsresultat -30.000 -35.000 41.000 -15.000 22.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 0 0 0
Finans -2.000 -2.000 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -32.000 -36.000 33.000 -14.000 18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 24.000 44.000
Sum varige driftsmidler 10.000 24.000 44.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.000 24.000 44.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 119.000 150.000 77.000 10.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 104.000 76.000 150.000 101.000 204.000
Sum omløpsmidler 223.000 226.000 227.000 111.000 221.000
Sum eiendeler 223.000 226.000 237.000 135.000 265.000
Sum opptjent egenkapital -102.000 -70.000 -33.000 -66.000 -52.000
Sum egenkapital -72.000 -40.000 -3.000 -36.000 -22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 71.000 54.000 41.000 6.000 3.000
Betalbar skatt 8.000 0 5.000
Skyldig offentlige avgifter 51.000 53.000 41.000 46.000 47.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 173.000 159.000 151.000 119.000 231.000
Sum kortsiktig gjeld 294.000 266.000 241.000 171.000 286.000
Sum gjeld og egenkapital 222.000 226.000 238.000 135.000 264.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -71.000 -40.000 -14.000 -60.000 -65.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.9 0.6 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.9 0.6 0.8
Soliditet -32.4 -17.7 -1.3 -26.7 -8.3
Resultatgrad -1.4 -1.7 2.2 -0.8 1.2
Rentedekningsgrad -15.0 -17.5
Gjeldsgrad -4.1 -6.7 -80.3 -4.8
Total kapitalrentabilitet -13.5 -15.5 17.2 -11.1 8.7
Signatur
23.09.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
01.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex