Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sjømannslege Vea As
Juridisk navn:  Sjømannslege Vea As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52846990
Austre Veaveg 93 Austre Veaveg 93 Fax: 52824711
4276 Veavågen 4276 Veavågen
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 851237852
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1989 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Alma Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.92%
Resultat  
  
21.67%
Egenkapital  
  
-19.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 884.000 776.000 912.000 924.000 802.000
Resultat: 640.000 526.000 537.000 570.000 484.000
Egenkapital: 826.000 1.026.000 615.000 594.000 554.000
Regnskap for  Sjømannslege Vea As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 884.000 776.000 912.000 924.000 802.000
Driftskostnader -250.000 -259.000 -387.000 -364.000 -327.000
Driftsresultat 634.000 518.000 525.000 560.000 475.000
Finansinntekter 6.000 8.000 12.000 10.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 6.000 8.000 12.000 10.000 9.000
Resultat før skatt 640.000 526.000 537.000 570.000 484.000
Skattekostnad -140.000 -115.000 -117.000 -130.000 -115.000
Årsresultat 500.000 411.000 421.000 440.000 369.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum omløpsmidler 900.000 1.079.000 1.046.000 1.054.000 887.000
Sum eiendeler 1.000.000 1.179.000 1.146.000 1.154.000 987.000
Sum opptjent egenkapital 726.000 926.000 515.000 494.000 454.000
Sum egenkapital 826.000 1.026.000 615.000 594.000 554.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 4.000 5.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 173.000 150.000 528.000 555.000 426.000
Sum gjeld og egenkapital 999.000 1.179.000 1.147.000 1.154.000 986.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 884.000 776.000 912.000 924.000 802.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 884.000 776.000 912.000 924.000 802.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -23.000 -23.000 -137.000 -138.000 -137.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -227.000 -236.000 -250.000 -226.000 -190.000
Driftskostnader -250.000 -259.000 -387.000 -364.000 -327.000
Driftsresultat 634.000 518.000 525.000 560.000 475.000
Finansinntekter 6.000 8.000 12.000 10.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 6.000 8.000 12.000 10.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -400.000 -400.000 -300.000
Årsresultat 500.000 411.000 421.000 440.000 369.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 21.000 21.000 22.000 8.000 26.000
Sum investeringer 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Kasse, bank 829.000 1.009.000 975.000 996.000 811.000
Sum omløpsmidler 900.000 1.079.000 1.046.000 1.054.000 887.000
Sum eiendeler 1.000.000 1.179.000 1.146.000 1.154.000 987.000
Sum opptjent egenkapital 726.000 926.000 515.000 494.000 454.000
Sum egenkapital 826.000 1.026.000 615.000 594.000 554.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 4.000 5.000 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 4.000 5.000 6.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 143.000 115.000 118.000 131.000 116.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -400.000 -400.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 30.000 35.000 10.000 24.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 173.000 150.000 528.000 555.000 426.000
Sum gjeld og egenkapital 999.000 1.179.000 1.147.000 1.154.000 986.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 727.000 929.000 518.000 499.000 461.000
Likviditetsgrad 1 5.2 7.2 2 1.9 2.1
Likviditetsgrad 2 5.2 7.2 2 1.9 2.1
Soliditet 82.7 87.0 53.6 51.5 56.2
Resultatgrad 71.7 66.8 57.6 60.6 59.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.9 0.9 0.8
Total kapitalrentabilitet 64.1 44.6 46.8 49.4 49.1
Signatur
16.07.2020
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN OG ADMINISTRE-
RENDE DIREKTØR HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex