Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sjøveien Vest As
Juridisk navn:  Sjøveien Vest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75166676
C/O Andreas Lund Toften 9 Toften 9 Fax: 75166689
8610 Mo I Rana 8610 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 983438474
Aksjekapital: 252.000 NOK
Etableringsdato: 5/1/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Berg Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.02%
Resultat  
  
128.4%
Egenkapital  
  
21.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 20.847.000 25.122.000 21.100.000 2.244.000 76.000
Resultat: 138.000 -486.000 3.449.000 1.767.000 -94.000
Egenkapital: 597.000 490.000 1.369.000 1.887.000 230.000
Regnskap for  Sjøveien Vest As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 20.847.000 25.122.000 21.100.000 2.244.000 76.000
Driftskostnader -20.694.000 -25.622.000 -17.564.000 -442.000 -164.000
Driftsresultat 153.000 -501.000 3.537.000 1.801.000 -87.000
Finansinntekter 6.000 17.000 3.000 1.000 0
Finanskostnader -21.000 -3.000 -91.000 -36.000 -7.000
Finans -15.000 14.000 -88.000 -35.000 -7.000
Resultat før skatt 138.000 -486.000 3.449.000 1.767.000 -94.000
Skattekostnad -31.000 107.000 -760.000 -110.000 0
Årsresultat 107.000 -379.000 2.689.000 1.656.000 -94.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 0 0 25.000 715.000
Sum omløpsmidler 21.878.000 16.135.000 36.718.000 3.485.000 625.000
Sum eiendeler 21.890.000 16.135.000 36.718.000 3.510.000 1.340.000
Sum opptjent egenkapital 283.000 176.000 1.056.000 1.389.000 -267.000
Sum egenkapital 597.000 490.000 1.369.000 1.887.000 230.000
Sum langsiktig gjeld 567.000 14.182.000 3.675.000 1.352.000 0
Sum kortsiktig gjeld 7.201.000 1.462.000 31.673.000 272.000 1.110.000
Sum gjeld og egenkapital 8.365.000 16.134.000 36.718.000 3.510.000 1.340.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.847.000 25.122.000 21.100.000 0 0
Andre inntekter 0 0 2.244.000 76.000
Driftsinntekter 20.847.000 25.122.000 21.100.000 2.244.000 76.000
Varekostnad -20.447.000 -25.248.000 -17.448.000 0 0
Lønninger 0 -32.000 -88.000 -80.000
Avskrivning 0 0 0 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -247.000 -374.000 -84.000 -354.000 -73.000
Driftskostnader -20.694.000 -25.622.000 -17.564.000 -442.000 -164.000
Driftsresultat 153.000 -501.000 3.537.000 1.801.000 -87.000
Finansinntekter 6.000 17.000 3.000 1.000 0
Finanskostnader -21.000 -3.000 -91.000 -36.000 -7.000
Finans -15.000 14.000 -88.000 -35.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -3.000.000 0 0
Årsresultat 107.000 -379.000 2.689.000 1.656.000 -94.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 0 0 25.000 0
Fast eiendom 0 0 0 715.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 715.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.000 0 0 25.000 715.000
Varebeholdning 7.393.000 10.190.000 32.506.000 1.595.000 511.000
Kundefordringer 14.045.000 19.000 3.652.000 0 0
Andre fordringer 335.000 3.756.000 201.000 0 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 105.000 2.170.000 359.000 1.890.000 108.000
Sum omløpsmidler 21.878.000 16.135.000 36.718.000 3.485.000 625.000
Sum eiendeler 21.890.000 16.135.000 36.718.000 3.510.000 1.340.000
Sum opptjent egenkapital 283.000 176.000 1.056.000 1.389.000 -267.000
Sum egenkapital 597.000 490.000 1.369.000 1.887.000 230.000
Sum avsetninger til forpliktelser 113.000 735.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 6.373.000 500.000 26.747.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 567.000 14.182.000 3.675.000 1.352.000 0
Leverandørgjeld 270.000 357.000 4.752.000 42.000 9.000
Betalbar skatt 157.000 515.000 0 136.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 10.000
Utbytte -500.000 -3.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 403.000 91.000 173.000 94.000 1.091.000
Sum kortsiktig gjeld 7.201.000 1.462.000 31.673.000 272.000 1.110.000
Sum gjeld og egenkapital 8.365.000 16.134.000 36.718.000 3.510.000 1.340.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.677.000 14.673.000 5.045.000 3.213.000 -485.000
Likviditetsgrad 1 3.0 11 1.2 12. 0.6
Likviditetsgrad 2 2.0 4.1 0.1 6.9 0.1
Soliditet 7.1 3 3.7 53.7 17.2
Resultatgrad 0.7 16.8 80.3 -114.5
Rentedekningsgrad 7.3 38.9 5 -12.4
Gjeldsgrad 13.0 31.9 25.8 0.9 4.8
Total kapitalrentabilitet 1.9 9.6 51.3 -6.5
Signatur
09.12.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex