Skånevik Vassverk Sa
Juridisk navn:  Skånevik Vassverk Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51755190
Postboks 107 Fax: 53755284
5594 Skånevik 5593 Skånevik
Fylke: Kommune:
Vestland Etne
Org.nr: 954767493
Aksjekapital: 619.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 3/1/1947 1
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Sysco Finans As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.01%
Resultat  
  
9.59%
Egenkapital  
  
4.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2013
Omsetning: 1.573.000 1.542.000 1.563.000 1.379.000 1.353.000
Resultat: 297.000 271.000 369.000 286.000 387.000
Egenkapital: 6.789.000 6.491.000 6.218.000 5.848.000 4.953.000
Regnskap for  Skånevik Vassverk Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2013
Driftsinntekter 1.573.000 1.542.000 1.563.000 1.379.000 1.353.000
Driftskostnader -1.237.000 -1.218.000 -1.125.000 -1.049.000 -908.000
Driftsresultat 336.000 323.000 437.000 330.000 445.000
Finansinntekter 4.000 0 2.000 2.000 0
Finanskostnader -42.000 -52.000 -69.000 -45.000 -58.000
Finans -38.000 -52.000 -67.000 -43.000 -58.000
Resultat før skatt 297.000 271.000 369.000 286.000 387.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -749.000
Årsresultat 297.000 271.000 369.000 286.000 -361.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.313.000 7.273.000 7.500.000 7.740.000 6.085.000
Sum omløpsmidler 143.000 214.000 139.000 101.000 89.000
Sum eiendeler 7.456.000 7.487.000 7.639.000 7.841.000 6.174.000
Sum opptjent egenkapital 6.170.000 5.873.000 5.602.000 5.233.000 -1.462.000
Sum egenkapital 6.789.000 6.491.000 6.218.000 5.848.000 4.953.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 666.000 996.000 1.421.000 1.993.000 1.220.000
Sum gjeld og egenkapital 7.455.000 7.487.000 7.640.000 7.841.000 6.173.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.522.000 1.503.000 1.499.000 1.340.000 1.315.000
Andre inntekter 51.000 39.000 63.000 39.000 38.000
Driftsinntekter 1.573.000 1.542.000 1.563.000 1.379.000 1.353.000
Varekostnad 0 0 0 0 -80.000
Lønninger -295.000 -263.000 -260.000 -236.000 -247.000
Avskrivning -550.000 -520.000 -503.000 -417.000 -293.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -229.000 -273.000 -216.000 -187.000 -288.000
Driftskostnader -1.237.000 -1.218.000 -1.125.000 -1.049.000 -908.000
Driftsresultat 336.000 323.000 437.000 330.000 445.000
Finansinntekter 4.000 0 2.000 2.000 0
Finanskostnader -42.000 -52.000 -69.000 -45.000 -58.000
Finans -38.000 -52.000 -67.000 -43.000 -58.000
Konsernbidrag -297.000 -271.000 -369.000 -286.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 297.000 271.000 369.000 286.000 -361.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.142.000 7.129.000 7.332.000 7.554.000 6.066.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 171.000 144.000 168.000 186.000 18.000
Sum varige driftsmidler 7.313.000 7.273.000 7.500.000 7.740.000 6.085.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.313.000 7.273.000 7.500.000 7.740.000 6.085.000
Varebeholdning 78.000 121.000 53.000 28.000 7.000
Kundefordringer 0 0 0 2.000 0
Andre fordringer 35.000 57.000 46.000 36.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 29.000 36.000 40.000 35.000 44.000
Sum omløpsmidler 143.000 214.000 139.000 101.000 89.000
Sum eiendeler 7.456.000 7.487.000 7.639.000 7.841.000 6.174.000
Sum opptjent egenkapital 6.170.000 5.873.000 5.602.000 5.233.000 -1.462.000
Sum egenkapital 6.789.000 6.491.000 6.218.000 5.848.000 4.953.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 568.000 856.000 1.325.000 1.868.000 1.082.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 25.000 79.000 22.000 28.000 54.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 32.000 39.000 45.000 41.000 49.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 41.000 23.000 29.000 56.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 666.000 996.000 1.421.000 1.993.000 1.220.000
Sum gjeld og egenkapital 7.455.000 7.487.000 7.640.000 7.841.000 6.173.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -523.000 -782.000 -1.282.000 -1.892.000 -1.131.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.1 0 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0 0.1
Soliditet 91.1 86.7 81.4 74.6 80.2
Resultatgrad 21.4 20.9 2 23.9 32.9
Rentedekningsgrad 8 6.2 6.3 7.3 7.7
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 4.6 4.3 5.7 4.2 7.2
Signatur
20.07.2016
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.07.2016
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex