Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skårvangen Fellesfjos As
Juridisk navn:  Skårvangen Fellesfjos As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61239389
c/o Ola Fagernes Skårvangen Fellesfjos AS c/o Ola Fagernes Skårvangen Fellesfjos AS Fax:
2680 Vågå 2680 Vågå
Fylke: Kommune:
Innlandet Vågå
Org.nr: 990042950
Aksjekapital: 125.000 NOK
Etableringsdato: 7/3/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vågå Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.02%
Resultat  
  
-174.73%
Egenkapital  
  
-66.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.981.000 5.357.000 5.822.000 5.582.000 4.932.000
Resultat: -511.000 -186.000 173.000 733.000 270.000
Egenkapital: 203.000 601.000 746.000 605.000 6.000
Regnskap for  Skårvangen Fellesfjos As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.981.000 5.357.000 5.822.000 5.582.000 4.932.000
Driftskostnader -5.301.000 -5.336.000 -5.472.000 -4.653.000 -4.435.000
Driftsresultat -320.000 22.000 351.000 929.000 497.000
Finansinntekter 15.000 18.000 16.000 17.000 20.000
Finanskostnader -206.000 -226.000 -193.000 -213.000 -247.000
Finans -191.000 -208.000 -177.000 -196.000 -227.000
Resultat før skatt -511.000 -186.000 173.000 733.000 270.000
Skattekostnad 112.000 41.000 -32.000 -134.000 0
Årsresultat -398.000 -145.000 141.000 599.000 270.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.791.000 5.310.000 5.699.000 5.440.000 5.586.000
Sum omløpsmidler 1.541.000 1.477.000 1.214.000 1.115.000 1.075.000
Sum eiendeler 6.332.000 6.787.000 6.913.000 6.555.000 6.661.000
Sum opptjent egenkapital 60.000 458.000 603.000 462.000 -137.000
Sum egenkapital 203.000 601.000 746.000 605.000 6.000
Sum langsiktig gjeld 4.888.000 4.364.000 4.968.000 5.492.000 5.577.000
Sum kortsiktig gjeld 1.241.000 1.822.000 1.200.000 457.000 1.078.000
Sum gjeld og egenkapital 6.332.000 6.787.000 6.914.000 6.554.000 6.661.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.445.000 4.869.000 5.198.000 5.110.000 4.464.000
Andre inntekter 536.000 488.000 624.000 472.000 468.000
Driftsinntekter 4.981.000 5.357.000 5.822.000 5.582.000 4.932.000
Varekostnad -3.845.000 -3.839.000 -4.301.000 -3.571.000 -3.373.000
Lønninger -4.000 -8.000 -10.000 -8.000 -5.000
Avskrivning -476.000 -505.000 -451.000 -471.000 -496.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -976.000 -984.000 -710.000 -603.000 -558.000
Driftskostnader -5.301.000 -5.336.000 -5.472.000 -4.653.000 -4.435.000
Driftsresultat -320.000 22.000 351.000 929.000 497.000
Finansinntekter 15.000 18.000 16.000 17.000 20.000
Finanskostnader -206.000 -226.000 -193.000 -213.000 -247.000
Finans -191.000 -208.000 -177.000 -196.000 -227.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -398.000 -145.000 141.000 599.000 270.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.120.000 4.465.000 4.754.000 4.826.000 5.152.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 488.000 600.000 640.000 602.000 423.000
Sum varige driftsmidler 4.608.000 5.066.000 5.394.000 5.429.000 5.575.000
Sum finansielle anleggsmidler 183.000 244.000 305.000 11.000 11.000
Sum anleggsmidler 4.791.000 5.310.000 5.699.000 5.440.000 5.586.000
Varebeholdning 965.000 968.000 628.000 609.000 739.000
Kundefordringer 265.000 274.000 335.000 286.000 252.000
Andre fordringer 309.000 234.000 249.000 217.000 82.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 0 1.000 3.000 1.000
Sum omløpsmidler 1.541.000 1.477.000 1.214.000 1.115.000 1.075.000
Sum eiendeler 6.332.000 6.787.000 6.913.000 6.555.000 6.661.000
Sum opptjent egenkapital 60.000 458.000 603.000 462.000 -137.000
Sum egenkapital 203.000 601.000 746.000 605.000 6.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 126.000 167.000 134.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 593.000 832.000 451.000 121.000 565.000
Sum langsiktig gjeld 4.888.000 4.364.000 4.968.000 5.492.000 5.577.000
Leverandørgjeld 633.000 895.000 734.000 320.000 494.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000 95.000 14.000 15.000 19.000
Sum kortsiktig gjeld 1.241.000 1.822.000 1.200.000 457.000 1.078.000
Sum gjeld og egenkapital 6.332.000 6.787.000 6.914.000 6.554.000 6.661.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 300.000 -345.000 14.000 658.000 -3.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.8 1 2.4 1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3 0.5 1.1 0.3
Soliditet 3.2 8.9 10.8 9.2 0.1
Resultatgrad -6.4 0.4 6 16.6 10.1
Rentedekningsgrad -1.6 0.1 1.8 4.4 2
Gjeldsgrad 30.2 10.3 8.3 9.8 1109.2
Total kapitalrentabilitet -4.8 0.6 5.3 14.4 7.8
Signatur
26.04.2012
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
26.04.2012
Dagleg leiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex