Sk Teknikk As
Juridisk navn:  Sk Teknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56332570
Kausland Smånipevegen 2 Kausland Smånipevegen 2 Fax: 56320130
5381 Glesvær 5381 Glesvær
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 976886526
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 11/1/1996
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Headwind Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.99%
Resultat  
  
162.91%
Egenkapital  
  
51.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.063.000 2.292.000 3.175.000 3.274.000 4.216.000
Resultat: 553.000 -879.000 -563.000 360.000 540.000
Egenkapital: 946.000 623.000 1.308.000 1.747.000 1.474.000
Regnskap for  Sk Teknikk As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.063.000 2.292.000 3.175.000 3.274.000 4.216.000
Driftskostnader -1.510.000 -3.167.000 -3.736.000 -2.908.000 -3.674.000
Driftsresultat 552.000 -875.000 -561.000 366.000 542.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -2.000 -7.000 -3.000
Finans -5.000 -2.000 -7.000 -3.000
Resultat før skatt 553.000 -879.000 -563.000 360.000 540.000
Skattekostnad -229.000 193.000 124.000 -86.000 -132.000
Årsresultat 323.000 -686.000 -439.000 274.000 407.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 444.000 3.870.000 3.966.000 4.051.000 4.345.000
Sum omløpsmidler 5.782.000 11.393.000 9.316.000 7.354.000 5.387.000
Sum eiendeler 6.226.000 15.263.000 13.282.000 11.405.000 9.732.000
Sum opptjent egenkapital 846.000 523.000 1.208.000 1.647.000 1.374.000
Sum egenkapital 946.000 623.000 1.308.000 1.747.000 1.474.000
Sum langsiktig gjeld 4.482.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 798.000 14.640.000 11.974.000 9.658.000 8.258.000
Sum gjeld og egenkapital 6.226.000 15.263.000 13.282.000 11.405.000 9.732.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.063.000 564.000 3.175.000 3.180.000 3.733.000
Andre inntekter 1.728.000 0 94.000 483.000
Driftsinntekter 2.063.000 2.292.000 3.175.000 3.274.000 4.216.000
Varekostnad -292.000 -189.000 -237.000 -394.000 -1.003.000
Lønninger -914.000 -2.499.000 -2.828.000 -1.852.000 -2.038.000
Avskrivning -129.000 -213.000 -254.000 -302.000 -350.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -175.000 -266.000 -417.000 -360.000 -283.000
Driftskostnader -1.510.000 -3.167.000 -3.736.000 -2.908.000 -3.674.000
Driftsresultat 552.000 -875.000 -561.000 366.000 542.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -2.000 -7.000 -3.000
Finans -5.000 -2.000 -7.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 323.000 -686.000 -439.000 274.000 407.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 301.000 178.000 55.000 66.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 29.000 14.000 18.000 22.000 28.000
Driftsløsøre 415.000 559.000 768.000 1.038.000 1.315.000
Sum varige driftsmidler 444.000 573.000 786.000 1.060.000 1.343.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.997.000 3.002.000 2.937.000 2.936.000
Sum anleggsmidler 444.000 3.870.000 3.966.000 4.051.000 4.345.000
Varebeholdning 286.000 308.000 336.000 396.000 372.000
Kundefordringer 5.316.000 10.659.000 8.557.000 6.359.000 4.400.000
Andre fordringer 69.000 329.000 233.000 531.000 543.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 111.000 97.000 191.000 67.000 72.000
Sum omløpsmidler 5.782.000 11.393.000 9.316.000 7.354.000 5.387.000
Sum eiendeler 6.226.000 15.263.000 13.282.000 11.405.000 9.732.000
Sum opptjent egenkapital 846.000 523.000 1.208.000 1.647.000 1.374.000
Sum egenkapital 946.000 623.000 1.308.000 1.747.000 1.474.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.131.000 423.000 393.000 264.000
Sum langsiktig gjeld 4.482.000 0 0 0
Leverandørgjeld 108.000 -654.000 -425.000 -238.000 235.000
Betalbar skatt 0 74.000 104.000
Skyldig offentlige avgifter 607.000 614.000 799.000 575.000 715.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 83.000 13.548.000 11.177.000 8.853.000 6.939.000
Sum kortsiktig gjeld 798.000 14.640.000 11.974.000 9.658.000 8.258.000
Sum gjeld og egenkapital 6.226.000 15.263.000 13.282.000 11.405.000 9.732.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.984.000 -3.247.000 -2.658.000 -2.304.000 -2.871.000
Likviditetsgrad 1 7.2 0.8 0.8 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 6.9 0.8 0.7 0.7 0.6
Soliditet 15.2 4.1 9.8 15.3 15.1
Resultatgrad 26.8 -38.2 -17.7 11.2 12.9
Rentedekningsgrad -175.0 -280.5 52.3 180.7
Gjeldsgrad 5.6 23.5 9.2 5.5 5.6
Total kapitalrentabilitet 8.9 -5.7 -4.2 3.2 5.6
Signatur
26.05.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.05.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex