Skaaret Holding AS
Juridisk navn:  Skaaret Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66761770
Postboks 138 Drengsrudbekken 10 Fax: 66901295
1372 Asker 1383 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 918722882
Aksjekapital: 251.250 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/3/1967 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ab Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.64%
Resultat  
  
-34.9%
Egenkapital  
  
29.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.245.000 4.218.000 3.366.000 3.502.000 3.618.000
Resultat: 15.943.000 24.490.000 1.459.000 4.596.000 -4.305.000
Egenkapital: 71.596.000 55.393.000 49.566.000 48.398.000 43.990.000
Regnskap for  Skaaret Holding AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.245.000 4.218.000 3.366.000 3.502.000 3.618.000
Driftskostnader -7.862.000 -7.515.000 -6.607.000 -5.385.000 -5.154.000
Driftsresultat -3.617.000 -3.297.000 -3.241.000 -1.883.000 -1.535.000
Finansinntekter 13.239.000 46.539.000 7.407.000 11.560.000 2.524.000
Finanskostnader 6.321.000 -18.752.000 -2.707.000 -5.081.000 -5.294.000
Finans 19.560.000 27.787.000 4.700.000 6.479.000 -2.770.000
Resultat før skatt 15.943.000 24.490.000 1.459.000 4.596.000 -4.305.000
Skattekostnad 260.000 -8.664.000 -291.000 -188.000 694.000
Årsresultat 16.203.000 15.826.000 1.168.000 4.408.000 -3.611.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 113.075.000 107.191.000 101.566.000 87.930.000 101.186.000
Sum omløpsmidler 21.154.000 61.716.000 15.215.000 18.123.000 10.980.000
Sum eiendeler 134.229.000 168.907.000 116.781.000 106.053.000 112.166.000
Sum opptjent egenkapital 71.345.000 0 39.315.000 38.147.000 33.739.000
Sum egenkapital 71.596.000 55.393.000 49.566.000 48.398.000 43.990.000
Sum langsiktig gjeld 44.288.000 47.235.000 49.408.000 39.585.000 56.852.000
Sum kortsiktig gjeld 18.346.000 66.279.000 17.807.000 18.070.000 11.323.000
Sum gjeld og egenkapital 134.230.000 168.907.000 116.781.000 106.053.000 112.165.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.245.000 0 0 0 0
Andre inntekter 4.218.000 3.366.000 3.502.000 3.618.000
Driftsinntekter 4.245.000 4.218.000 3.366.000 3.502.000 3.618.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -4.014.000 -3.944.000 -3.552.000 -2.520.000 -2.866.000
Avskrivning -154.000 -152.000 -213.000 -213.000 -214.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.694.000 -3.419.000 -2.842.000 -2.652.000 -2.074.000
Driftskostnader -7.862.000 -7.515.000 -6.607.000 -5.385.000 -5.154.000
Driftsresultat -3.617.000 -3.297.000 -3.241.000 -1.883.000 -1.535.000
Finansinntekter 13.239.000 46.539.000 7.407.000 11.560.000 2.524.000
Finanskostnader 6.321.000 -18.752.000 -2.707.000 -5.081.000 -5.294.000
Finans 19.560.000 27.787.000 4.700.000 6.479.000 -2.770.000
Konsernbidrag 0 -2.496.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 16.203.000 15.826.000 1.168.000 4.408.000 -3.611.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.790.000 1.854.000 1.917.000 1.982.000 2.046.000
Fast eiendom 48.715.000 51.249.000 33.254.000 22.115.000 28.222.000
Maskiner anlegg 707.000 0 902.000 1.052.000 1.201.000
Driftsløsøre 19.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 49.441.000 51.249.000 34.156.000 23.167.000 29.424.000
Sum finansielle anleggsmidler 61.844.000 54.088.000 65.493.000 62.781.000 69.716.000
Sum anleggsmidler 113.075.000 107.191.000 101.566.000 87.930.000 101.186.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.615.000 4.847.000 4.277.000 4.166.000 1.406.000
Andre fordringer 2.958.000 2.796.000 1.776.000 2.212.000 3.133.000
Sum investeringer 1.221.000 1.089.000 1.018.000 2.834.000 2.220.000
Kasse, bank 1.345.000 1.361.000 1.253.000 3.264.000 883.000
Sum omløpsmidler 21.154.000 61.716.000 15.215.000 18.123.000 10.980.000
Sum eiendeler 134.229.000 168.907.000 116.781.000 106.053.000 112.166.000
Sum opptjent egenkapital 71.345.000 0 39.315.000 38.147.000 33.739.000
Sum egenkapital 71.596.000 55.393.000 49.566.000 48.398.000 43.990.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.284.000 1.545.000 1.857.000 2.312.000 2.875.000
Gjeld til kredittinstitutt 17.070.000 57.006.000 16.128.000 16.383.000 9.429.000
Sum langsiktig gjeld 44.288.000 47.235.000 49.408.000 39.585.000 56.852.000
Leverandørgjeld 54.000 164.000 90.000 84.000 179.000
Betalbar skatt 7.238.000 0 8.000 0
Skyldig offentlige avgifter 345.000 286.000 261.000 290.000 230.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 877.000 1.585.000 1.328.000 1.305.000 1.485.000
Sum kortsiktig gjeld 18.346.000 66.279.000 17.807.000 18.070.000 11.323.000
Sum gjeld og egenkapital 134.230.000 168.907.000 116.781.000 106.053.000 112.165.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.808.000 -4.563.000 -2.592.000 53.000 -343.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.9 0.9 1 1
Likviditetsgrad 2 1.2 0.9 0.9 1 1
Soliditet 53.3 32.8 42.4 45.6 39.2
Resultatgrad -85.2 -78.2 -96.3 -53.8 -42.4
Rentedekningsgrad 0.6 -0.2 -1.2 -0.4 -0.3
Gjeldsgrad 0.9 2 1.4 1.2 1.5
Total kapitalrentabilitet 7.2 25.6 3.6 9.1 0.9
Signatur
14.10.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.10.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex