Skafu Eiendom AS
Juridisk navn:  Skafu Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 1099 Jeløy Øisteins gate 10 Fax:
1510 Moss 1511 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 888444912
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 6/30/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Aktiva Revisjon AS
Regnskapsfører: Regnskapssentralen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-94.34%
Resultat  
  
-115.24%
Egenkapital  
  
-18.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 180.000 3.178.000 406.000 421.000 451.000
Resultat: -651.000 4.271.000 120.000 271.000 285.000
Egenkapital: 8.026.000 9.819.000 6.268.000 6.248.000 6.186.000
Regnskap for  Skafu Eiendom AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 180.000 3.178.000 406.000 421.000 451.000
Driftskostnader -601.000 -318.000 -350.000 -332.000 -360.000
Driftsresultat -421.000 2.860.000 57.000 88.000 91.000
Finansinntekter 1.500.000 120.000 250.000 250.000
Finanskostnader -230.000 -90.000 -57.000 -68.000 -56.000
Finans -230.000 1.410.000 63.000 182.000 194.000
Resultat før skatt -651.000 4.271.000 120.000 271.000 285.000
Skattekostnad 93.000 -619.000 0 -9.000 -7.000
Årsresultat -558.000 3.651.000 120.000 262.000 278.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.828.000 4.208.000 7.277.000 7.382.000 7.429.000
Sum omløpsmidler 1.744.000 6.192.000 336.000 412.000 551.000
Sum eiendeler 8.572.000 10.400.000 7.613.000 7.794.000 7.980.000
Sum opptjent egenkapital 7.026.000 8.819.000 5.268.000 5.248.000 5.186.000
Sum egenkapital 8.026.000 9.819.000 6.268.000 6.248.000 6.186.000
Sum langsiktig gjeld 243.000 428.000 1.193.000 1.283.000 1.398.000
Sum kortsiktig gjeld 302.000 152.000 153.000 264.000 397.000
Sum gjeld og egenkapital 8.571.000 10.399.000 7.614.000 7.795.000 7.981.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 180.000 3.178.000 406.000 421.000 451.000
Driftsinntekter 180.000 3.178.000 406.000 421.000 451.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -159.000 -187.000 -193.000 -193.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -601.000 -159.000 -163.000 -139.000 -167.000
Driftskostnader -601.000 -318.000 -350.000 -332.000 -360.000
Driftsresultat -421.000 2.860.000 57.000 88.000 91.000
Finansinntekter 1.500.000 120.000 250.000 250.000
Finanskostnader -230.000 -90.000 -57.000 -68.000 -56.000
Finans -230.000 1.410.000 63.000 182.000 194.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.235.000 -100.000 -100.000 -200.000 -300.000
Årsresultat -558.000 3.651.000 120.000 262.000 278.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 43.000 11.000 0
Fast eiendom 1.005.000 5.282.000 5.469.000 5.656.000
Maskiner anlegg 0 0 6.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.005.000 5.282.000 5.469.000 5.662.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.828.000 3.203.000 1.953.000 1.903.000 1.768.000
Sum anleggsmidler 6.828.000 4.208.000 7.277.000 7.382.000 7.429.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 175.000 2.740.000 139.000 222.000 96.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 69.000 3.452.000 197.000 190.000 205.000
Sum omløpsmidler 1.744.000 6.192.000 336.000 412.000 551.000
Sum eiendeler 8.572.000 10.400.000 7.613.000 7.794.000 7.980.000
Sum opptjent egenkapital 7.026.000 8.819.000 5.268.000 5.248.000 5.186.000
Sum egenkapital 8.026.000 9.819.000 6.268.000 6.248.000 6.186.000
Sum avsetninger til forpliktelser 243.000 428.000 0 0 25.000
Gjeld til kredittinstitutt 100.000 200.000 300.000
Sum langsiktig gjeld 243.000 428.000 1.193.000 1.283.000 1.398.000
Leverandørgjeld 10.000 3.000 2.000 1.000 2.000
Betalbar skatt 92.000 149.000 32.000 45.000 46.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -1.235.000 -100.000 -100.000 -200.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 200.000 18.000 18.000 49.000
Sum kortsiktig gjeld 302.000 152.000 153.000 264.000 397.000
Sum gjeld og egenkapital 8.571.000 10.399.000 7.614.000 7.795.000 7.981.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.442.000 6.040.000 183.000 148.000 154.000
Likviditetsgrad 1 5.8 40.7 2.2 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 5.8 40.7 2.2 1.6 1.4
Soliditet 93.6 94.4 82.3 80.2 77.5
Resultatgrad -233.9 90.0 1 20.9 20.2
Rentedekningsgrad -1.8 31.8 1 1.3 1.6
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet -4.9 41.9 2.3 4.3 4.3
Signatur
08.08.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex