Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skagøysund As
Juridisk navn:  Skagøysund As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77640174
Prestvikvegen 18 Prestvikvegen 18 Fax: 77640174
9110 Sommarøy 9110 Sommarøy
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 983232000
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/3/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Tb Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.9%
Resultat  
  
-4.22%
Egenkapital  
  
10.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 40.942.000 43.511.000 39.019.000 36.983.000 32.565.000
Resultat: 12.066.000 12.597.000 11.389.000 11.485.000 8.647.000
Egenkapital: 65.710.000 59.257.000 52.805.000 47.203.000 40.080.000
Regnskap for  Skagøysund As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 40.942.000 43.511.000 39.019.000 36.983.000 32.565.000
Driftskostnader -28.451.000 -30.455.000 -26.759.000 -24.941.000 -23.797.000
Driftsresultat 12.491.000 13.056.000 12.260.000 12.042.000 8.769.000
Finansinntekter 629.000 886.000 811.000 186.000 664.000
Finanskostnader -1.054.000 -1.344.000 -1.681.000 -743.000 -786.000
Finans -425.000 -458.000 -870.000 -557.000 -122.000
Resultat før skatt 12.066.000 12.597.000 11.389.000 11.485.000 8.647.000
Skattekostnad -2.613.000 -2.646.000 -2.387.000 -2.262.000 -1.516.000
Årsresultat 9.453.000 9.951.000 9.003.000 9.223.000 7.131.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 87.375.000 93.514.000 99.802.000 68.770.000 72.476.000
Sum omløpsmidler 54.237.000 48.195.000 38.974.000 30.893.000 22.122.000
Sum eiendeler 141.612.000 141.709.000 138.776.000 99.663.000 94.598.000
Sum opptjent egenkapital 65.610.000 59.157.000 52.705.000 47.103.000 39.980.000
Sum egenkapital 65.710.000 59.257.000 52.805.000 47.203.000 40.080.000
Sum langsiktig gjeld 62.142.000 67.051.000 71.951.000 39.636.000 44.395.000
Sum kortsiktig gjeld 13.760.000 15.401.000 14.019.000 12.824.000 10.124.000
Sum gjeld og egenkapital 141.612.000 141.709.000 138.775.000 99.663.000 94.599.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 39.399.000 41.893.000 37.094.000 33.133.000 29.942.000
Andre inntekter 1.543.000 1.618.000 1.924.000 3.850.000 2.623.000
Driftsinntekter 40.942.000 43.511.000 39.019.000 36.983.000 32.565.000
Varekostnad -3.778.000 -2.578.000 -2.809.000 -2.674.000 -1.811.000
Lønninger -12.583.000 -14.306.000 -12.911.000 -12.207.000 -11.248.000
Avskrivning -6.288.000 -6.288.000 -6.288.000 -3.707.000 -3.711.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.802.000 -7.283.000 -4.751.000 -6.353.000 -7.027.000
Driftskostnader -28.451.000 -30.455.000 -26.759.000 -24.941.000 -23.797.000
Driftsresultat 12.491.000 13.056.000 12.260.000 12.042.000 8.769.000
Finansinntekter 629.000 886.000 811.000 186.000 664.000
Finanskostnader -1.054.000 -1.344.000 -1.681.000 -743.000 -786.000
Finans -425.000 -458.000 -870.000 -557.000 -122.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -3.500.000 0 0 0
Årsresultat 9.453.000 9.951.000 9.003.000 9.223.000 7.131.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 70.471.000 74.734.000 78.997.000 45.940.000 47.612.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 9.000
Sum varige driftsmidler 16.755.000 18.780.000 20.805.000 22.830.000 24.864.000
Sum finansielle anleggsmidler 150.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 87.375.000 93.514.000 99.802.000 68.770.000 72.476.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 171.000 151.000 597.000 395.000 256.000
Andre fordringer 131.000 256.000 378.000 402.000 30.000
Sum investeringer 42.044.000 36.490.000 22.708.000 17.031.000 13.968.000
Kasse, bank 11.890.000 11.297.000 15.292.000 13.065.000 7.868.000
Sum omløpsmidler 54.237.000 48.195.000 38.974.000 30.893.000 22.122.000
Sum eiendeler 141.612.000 141.709.000 138.776.000 99.663.000 94.598.000
Sum opptjent egenkapital 65.610.000 59.157.000 52.705.000 47.103.000 39.980.000
Sum egenkapital 65.710.000 59.257.000 52.805.000 47.203.000 40.080.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.171.000 9.768.000 10.357.000 10.936.000 11.795.000
Gjeld til kredittinstitutt 27.000 3.427.000 2.100.000 2.916.000
Sum langsiktig gjeld 62.142.000 67.051.000 71.951.000 39.636.000 44.395.000
Leverandørgjeld 874.000 222.000 181.000 933.000 1.154.000
Betalbar skatt 3.210.000 3.235.000 2.966.000 3.121.000 2.584.000
Skyldig offentlige avgifter 4.719.000 6.104.000 5.251.000 4.886.000 2.585.000
Utbytte -3.000.000 -3.500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.929.000 2.341.000 2.194.000 1.784.000 884.000
Sum kortsiktig gjeld 13.760.000 15.401.000 14.019.000 12.824.000 10.124.000
Sum gjeld og egenkapital 141.612.000 141.709.000 138.775.000 99.663.000 94.599.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 40.477.000 32.794.000 24.955.000 18.069.000 11.998.000
Likviditetsgrad 1 3.9 3.1 2.8 2.4 2.2
Likviditetsgrad 2 3.9 3.1 2.8 2.4 2.2
Soliditet 46.4 41.8 38.1 47.4 42.4
Resultatgrad 30.5 30.0 31.4 32.6 26.9
Rentedekningsgrad 11.9 9.7 7.3 16.2 11.2
Gjeldsgrad 1.2 1.4 1.6 1.1 1.4
Total kapitalrentabilitet 9.3 9.8 9.4 12.3 1
Signatur
13.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex