Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skagen Bemanning Og Legetjenester As
Juridisk navn:  Skagen Bemanning Og Legetjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91582635
Nydalen 5 Nydalen 5 Fax:
5230 Paradis 5230 Paradis
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 992581271
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/10/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Råd & Regnskap Sotra As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.02%
Resultat  
  
-11.58%
Egenkapital  
  
-93.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.795.000 2.473.000 2.344.000 2.248.000 2.093.000
Resultat: 611.000 691.000 682.000 509.000 846.000
Egenkapital: 86.000 1.275.000 936.000 687.000 320.000
Regnskap for  Skagen Bemanning Og Legetjenester As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.795.000 2.473.000 2.344.000 2.248.000 2.093.000
Driftskostnader -2.186.000 -1.787.000 -1.668.000 -1.760.000 -1.248.000
Driftsresultat 610.000 686.000 676.000 487.000 845.000
Finansinntekter 2.000 6.000 6.000 23.000 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 2.000 5.000 6.000 23.000 0
Resultat før skatt 611.000 691.000 682.000 509.000 846.000
Skattekostnad -150.000 -152.000 -151.000 -113.000 -126.000
Årsresultat 461.000 539.000 531.000 396.000 720.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 91.000 170.000 248.000 327.000 733.000
Sum omløpsmidler 468.000 1.532.000 1.155.000 810.000 289.000
Sum eiendeler 559.000 1.702.000 1.403.000 1.137.000 1.022.000
Sum opptjent egenkapital -14.000 1.175.000 836.000 587.000 220.000
Sum egenkapital 86.000 1.275.000 936.000 687.000 320.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 4.000 7.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 473.000 422.000 463.000 443.000 692.000
Sum gjeld og egenkapital 559.000 1.702.000 1.403.000 1.137.000 1.022.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.795.000 2.473.000 2.344.000 2.248.000 2.093.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 2.795.000 2.473.000 2.344.000 2.248.000 2.093.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -1.326.000 -1.037.000 -773.000 -836.000 -782.000
Avskrivning -79.000 -78.000 -79.000 -80.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -781.000 -672.000 -816.000 -844.000 -431.000
Driftskostnader -2.186.000 -1.787.000 -1.668.000 -1.760.000 -1.248.000
Driftsresultat 610.000 686.000 676.000 487.000 845.000
Finansinntekter 2.000 6.000 6.000 23.000 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 2.000 5.000 6.000 23.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -200.000 -282.000 0 0
Årsresultat 461.000 539.000 531.000 396.000 720.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 53.000 132.000 210.000 289.000 342.000
Sum varige driftsmidler 53.000 132.000 210.000 289.000 342.000
Sum finansielle anleggsmidler 38.000 38.000 38.000 38.000 391.000
Sum anleggsmidler 91.000 170.000 248.000 327.000 733.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 16.000 43.000 19.000 47.000 22.000
Andre fordringer 135.000 14.000 103.000 70.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 316.000 1.476.000 1.033.000 692.000 250.000
Sum omløpsmidler 468.000 1.532.000 1.155.000 810.000 289.000
Sum eiendeler 559.000 1.702.000 1.403.000 1.137.000 1.022.000
Sum opptjent egenkapital -14.000 1.175.000 836.000 587.000 220.000
Sum egenkapital 86.000 1.275.000 936.000 687.000 320.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 4.000 7.000 10.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.000 4.000 7.000 10.000
Leverandørgjeld 24.000 -36.000 1.000 1.000 4.000
Betalbar skatt 155.000 152.000 154.000 107.000 27.000
Skyldig offentlige avgifter 166.000 137.000 131.000 172.000 131.000
Utbytte -200.000 -282.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 127.000 169.000 178.000 162.000 530.000
Sum kortsiktig gjeld 473.000 422.000 463.000 443.000 692.000
Sum gjeld og egenkapital 559.000 1.702.000 1.403.000 1.137.000 1.022.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.000 1.110.000 692.000 367.000 -403.000
Likviditetsgrad 1 1.0 3.6 2.5 1.8 0.4
Likviditetsgrad 2 1.0 3.6 2.5 1.8 0.4
Soliditet 15.4 74.9 66.7 60.4 31.3
Resultatgrad 21.8 27.7 28.8 21.7 40.4
Rentedekningsgrad 686.0
Gjeldsgrad 5.5 0.3 0.5 0.7 2.2
Total kapitalrentabilitet 109.5 40.7 48.6 44.9 82.7
Signatur
14.06.2021
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
14.06.2021
Daglig leder alene. styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex