Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skagen Brygge Hotell AS
Juridisk navn:  Skagen Brygge Hotell AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51850000
Postboks 793 Skagenkaien 30 Fax: 51850001
4004 Stavanger 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 946585068
Aksjekapital: 4.086.000 NOK
Antall ansatte: 47
Etableringsdato: 3/15/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.42%
Resultat  
  
-280.67%
Egenkapital  
  
109.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 21.307.000 32.993.000 28.713.000 26.430.000 26.474.000
Resultat: -7.286.000 -1.914.000 -7.174.000 -15.489.000 -6.484.000
Egenkapital: 11.748.000 5.595.000 4.088.000 2.145.000 3.758.000
Regnskap for  Skagen Brygge Hotell AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 21.307.000 32.993.000 28.713.000 26.430.000 26.474.000
Driftskostnader -28.481.000 -34.751.000 -35.636.000 -41.621.000 -32.616.000
Driftsresultat -7.174.000 -1.758.000 -6.923.000 -15.191.000 -6.141.000
Finansinntekter 1.000 4.000 2.000 0 0
Finanskostnader -114.000 -161.000 -254.000 -298.000 -344.000
Finans -113.000 -157.000 -252.000 -298.000 -344.000
Resultat før skatt -7.286.000 -1.914.000 -7.174.000 -15.489.000 -6.484.000
Skattekostnad 1.596.000 400.000 1.527.000 3.608.000 1.672.000
Årsresultat -5.690.000 -1.514.000 -5.647.000 -11.881.000 -4.812.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.723.000 4.313.000 4.215.000 2.101.000 9.580.000
Sum omløpsmidler 17.830.000 8.940.000 10.168.000 16.394.000 7.477.000
Sum eiendeler 19.553.000 13.253.000 14.383.000 18.495.000 17.057.000
Sum opptjent egenkapital -32.715.000 -27.025.000 -25.511.000 -19.864.000 -7.983.000
Sum egenkapital 11.748.000 5.595.000 4.088.000 2.145.000 3.758.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.805.000 7.659.000 10.295.000 16.351.000 13.299.000
Sum gjeld og egenkapital 19.554.000 13.254.000 14.383.000 18.495.000 17.057.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 21.307.000 32.993.000 28.713.000 26.430.000 26.474.000
Driftsinntekter 21.307.000 32.993.000 28.713.000 26.430.000 26.474.000
Varekostnad -1.558.000 -2.612.000 -2.485.000 -2.180.000 -1.917.000
Lønninger -6.242.000 -9.792.000 -10.167.000 -10.031.000 -8.846.000
Avskrivning -496.000 -411.000 -301.000 -2.526.000 -2.600.000
Nedskrivning -2.271.000 0 -2.300.000 -7.128.000 0
Andre driftskostnader -17.914.000 -21.936.000 -20.383.000 -19.756.000 -19.253.000
Driftskostnader -28.481.000 -34.751.000 -35.636.000 -41.621.000 -32.616.000
Driftsresultat -7.174.000 -1.758.000 -6.923.000 -15.191.000 -6.141.000
Finansinntekter 1.000 4.000 2.000 0 0
Finanskostnader -114.000 -161.000 -254.000 -298.000 -344.000
Finans -113.000 -157.000 -252.000 -298.000 -344.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -5.690.000 -1.514.000 -5.647.000 -11.881.000 -4.812.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.723.000 1.620.000 2.071.000 2.101.000 314.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.694.000 2.144.000 0 9.265.000
Sum varige driftsmidler 2.694.000 2.144.000 0 9.265.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.723.000 4.313.000 4.215.000 2.101.000 9.580.000
Varebeholdning 84.000 144.000 109.000 59.000 57.000
Kundefordringer 159.000 459.000 406.000 315.000 377.000
Andre fordringer 17.584.000 8.336.000 9.649.000 15.989.000 7.026.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 2.000 4.000 31.000 17.000
Sum omløpsmidler 17.830.000 8.940.000 10.168.000 16.394.000 7.477.000
Sum eiendeler 19.553.000 13.253.000 14.383.000 18.495.000 17.057.000
Sum opptjent egenkapital -32.715.000 -27.025.000 -25.511.000 -19.864.000 -7.983.000
Sum egenkapital 11.748.000 5.595.000 4.088.000 2.145.000 3.758.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.010.000 5.250.000 1.921.000 5.022.000 1.578.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 441.000 677.000 641.000 644.000 652.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.353.000 1.731.000 7.732.000 10.685.000 11.068.000
Sum kortsiktig gjeld 7.805.000 7.659.000 10.295.000 16.351.000 13.299.000
Sum gjeld og egenkapital 19.554.000 13.254.000 14.383.000 18.495.000 17.057.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.025.000 1.281.000 -127.000 43.000 -5.822.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.2 1 1 0.6
Likviditetsgrad 2 2.3 1.1 1 1 0.6
Soliditet 60.1 42.2 28.4 11.6 2
Resultatgrad -33.7 -5.3 -24.1 -57.5 -23.2
Rentedekningsgrad -62.9 -10.9 -27.3 -17.9
Gjeldsgrad 0.7 1.4 2.5 7.6 3.5
Total kapitalrentabilitet -36.7 -13.2 -48.1 -82.1
Signatur
17.12.2021
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYREFORMANN OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
12.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex