Skalldyr Nord As
Juridisk navn:  Skalldyr Nord As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95847801
Vågstranda 6 Vågstranda 6 Fax:
9403 Harstad 9403 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 914921198
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/30/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiconsult As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-15.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 27.000 181.000 376.000
Resultat: -19.000 0 -29.000 8.000 -136.000
Egenkapital: -145.000 -126.000 -126.000 -97.000 -106.000
Regnskap for  Skalldyr Nord As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 27.000 181.000 376.000
Driftskostnader -15.000 0 -56.000 -165.000 -500.000
Driftsresultat -15.000 0 -28.000 17.000 -124.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 0 -1.000 -8.000 -11.000
Finans -3.000 0 -1.000 -8.000 -11.000
Resultat før skatt -19.000 0 -29.000 8.000 -136.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 0 -29.000 8.000 -136.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 69.000 84.000 84.000 111.000 139.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 3.000 7.000
Sum eiendeler 69.000 84.000 84.000 114.000 146.000
Sum opptjent egenkapital -175.000 -156.000 -156.000 -127.000 -136.000
Sum egenkapital -145.000 -126.000 -126.000 -97.000 -106.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 214.000 211.000 211.000 211.000 251.000
Sum gjeld og egenkapital 69.000 85.000 85.000 114.000 145.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 27.000 181.000 376.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 27.000 181.000 376.000
Varekostnad 0 0 -13.000 -54.000 -319.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -15.000 0 -27.000 -28.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -16.000 -83.000 -146.000
Driftskostnader -15.000 0 -56.000 -165.000 -500.000
Driftsresultat -15.000 0 -28.000 17.000 -124.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 0 -1.000 -8.000 -11.000
Finans -3.000 0 -1.000 -8.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 0 -29.000 8.000 -136.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 69.000 84.000 84.000 111.000 139.000
Sum varige driftsmidler 69.000 84.000 84.000 111.000 139.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 69.000 84.000 84.000 111.000 139.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 3.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 2.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 3.000 7.000
Sum eiendeler 69.000 84.000 84.000 114.000 146.000
Sum opptjent egenkapital -175.000 -156.000 -156.000 -127.000 -136.000
Sum egenkapital -145.000 -126.000 -126.000 -97.000 -106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 11.000 106.000 106.000 126.000 145.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 11.000 50.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 4.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 203.000 104.000 104.000 70.000 56.000
Sum kortsiktig gjeld 214.000 211.000 211.000 211.000 251.000
Sum gjeld og egenkapital 69.000 85.000 85.000 114.000 145.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -214.000 -211.000 -211.000 -208.000 -244.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet -210.1 -148.2 -148.2 -85.1 -73.1
Resultatgrad -103.7 9.4 -33.0
Rentedekningsgrad 2.1 -11.3
Gjeldsgrad -1.5 -1.7 -1.7 -2.2 -2.4
Total kapitalrentabilitet -21.7 0 -32.9 14.9 -85.5
Signatur
01.10.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex