Skallevold Trevarefabrikk AS
Juridisk navn:  Skallevold Trevarefabrikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33372250
Granborgveien 5 Granborgveien 5 Fax: 33372251
3153 Tolvsrød 3153 Tolvsrød
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 918818529
Aksjekapital: 1.700.000 NOK
Etableringsdato: 11/18/1975
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisor Cirkelen Tønsberg As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.18%
Resultat  
  
-236.03%
Egenkapital  
  
-16.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.285.000 1.270.000 1.505.000 1.522.000 1.531.000
Resultat: -336.000 247.000 485.000 535.000 621.000
Egenkapital: 1.509.000 1.802.000 2.137.000 1.807.000 2.440.000
Regnskap for  Skallevold Trevarefabrikk AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.285.000 1.270.000 1.505.000 1.522.000 1.531.000
Driftskostnader -1.631.000 -1.034.000 -1.012.000 -982.000 -901.000
Driftsresultat -346.000 236.000 494.000 540.000 629.000
Finansinntekter 21.000 26.000 0 0 0
Finanskostnader -11.000 -15.000 -9.000 -6.000 -8.000
Finans 10.000 11.000 -9.000 -6.000 -8.000
Resultat før skatt -336.000 247.000 485.000 535.000 621.000
Skattekostnad 42.000 -82.000 -156.000 -168.000 -163.000
Årsresultat -293.000 165.000 329.000 367.000 457.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 609.000 811.000 896.000 1.232.000 1.551.000
Sum omløpsmidler 2.348.000 2.443.000 3.633.000 2.968.000 2.665.000
Sum eiendeler 2.957.000 3.254.000 4.529.000 4.200.000 4.216.000
Sum opptjent egenkapital -191.000 102.000 437.000 107.000 740.000
Sum egenkapital 1.509.000 1.802.000 2.137.000 1.807.000 2.440.000
Sum langsiktig gjeld 786.000 834.000 840.000 870.000 1.082.000
Sum kortsiktig gjeld 662.000 619.000 1.554.000 1.524.000 694.000
Sum gjeld og egenkapital 2.957.000 3.255.000 4.531.000 4.201.000 4.216.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 201.000 176.000 183.000 127.000 109.000
Andre inntekter 1.084.000 1.094.000 1.322.000 1.395.000 1.422.000
Driftsinntekter 1.285.000 1.270.000 1.505.000 1.522.000 1.531.000
Varekostnad -2.000 -1.000 -3.000 -10.000 -6.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -284.000 -275.000 -336.000 -335.000 -291.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.345.000 -758.000 -673.000 -637.000 -604.000
Driftskostnader -1.631.000 -1.034.000 -1.012.000 -982.000 -901.000
Driftsresultat -346.000 236.000 494.000 540.000 629.000
Finansinntekter 21.000 26.000 0 0 0
Finanskostnader -11.000 -15.000 -9.000 -6.000 -8.000
Finans 10.000 11.000 -9.000 -6.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -500.000 0 -1.000.000 0
Årsresultat -293.000 165.000 329.000 367.000 457.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 581.000 746.000 798.000 1.093.000 1.389.000
Maskiner anlegg 28.000 65.000 99.000 139.000 162.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 609.000 811.000 896.000 1.232.000 1.551.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 609.000 811.000 896.000 1.232.000 1.551.000
Varebeholdning 17.000 19.000 20.000 23.000 33.000
Kundefordringer 56.000 81.000 167.000 198.000 0
Andre fordringer 188.000 21.000 619.000 618.000 1.373.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.087.000 2.322.000 2.827.000 2.129.000 1.259.000
Sum omløpsmidler 2.348.000 2.443.000 3.633.000 2.968.000 2.665.000
Sum eiendeler 2.957.000 3.254.000 4.529.000 4.200.000 4.216.000
Sum opptjent egenkapital -191.000 102.000 437.000 107.000 740.000
Sum egenkapital 1.509.000 1.802.000 2.137.000 1.807.000 2.440.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 786.000 834.000 840.000 870.000 1.082.000
Leverandørgjeld 132.000 117.000 48.000 0 120.000
Betalbar skatt 82.000 156.000 168.000 181.000
Skyldig offentlige avgifter -84.000 -12.000 -6.000 1.000
Utbytte -500.000 0 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 530.000 504.000 1.362.000 1.362.000 392.000
Sum kortsiktig gjeld 662.000 619.000 1.554.000 1.524.000 694.000
Sum gjeld og egenkapital 2.957.000 3.255.000 4.531.000 4.201.000 4.216.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.686.000 1.824.000 2.079.000 1.444.000 1.971.000
Likviditetsgrad 1 3.5 3.9 2.3 1.9 3.8
Likviditetsgrad 2 3.5 3.9 2.3 1.9 3.8
Soliditet 51.0 55.4 47.2 4 57.9
Resultatgrad -26.9 18.6 32.8 35.5 41.1
Rentedekningsgrad -31.5 15.7 54.9 9 78.6
Gjeldsgrad 1.0 0.8 1.1 1.3 0.7
Total kapitalrentabilitet -11.0 8 10.9 12.9 14.9
Signatur
16.02.2018
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex