Skanke Stål & Sveis As
Juridisk navn:  Skanke Stål & Sveis As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72884440
Kvenildmyra 12 Kvenildmyra 12 Fax: 72884442
7093 Tiller 7093 Tiller
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 875785052
Aksjekapital: 90.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 9/13/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Alpha Aksepta As
Utvikling:
Omsetning  
  
37.11%
Resultat  
  
114.73%
Egenkapital  
  
33.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 36.906.000 26.918.000 33.956.000 27.441.000 24.067.000
Resultat: 4.578.000 2.132.000 3.471.000 893.000 1.738.000
Egenkapital: 14.105.000 10.536.000 8.873.000 6.171.000 5.484.000
Regnskap for  Skanke Stål & Sveis As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 36.906.000 26.918.000 33.956.000 27.441.000 24.067.000
Driftskostnader -32.285.000 -25.399.000 -30.439.000 -26.509.000 -22.296.000
Driftsresultat 4.621.000 1.520.000 3.516.000 931.000 1.771.000
Finansinntekter 2.000 669.000 22.000 9.000 11.000
Finanskostnader -46.000 -56.000 -67.000 -47.000 -43.000
Finans -44.000 613.000 -45.000 -38.000 -32.000
Resultat før skatt 4.578.000 2.132.000 3.471.000 893.000 1.738.000
Skattekostnad -1.010.000 -469.000 -769.000 -206.000 -402.000
Årsresultat 3.568.000 1.663.000 2.702.000 687.000 1.336.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.494.000 6.467.000 5.545.000 5.769.000 6.065.000
Sum omløpsmidler 26.818.000 16.586.000 15.837.000 16.785.000 15.823.000
Sum eiendeler 34.312.000 23.053.000 21.382.000 22.554.000 21.888.000
Sum opptjent egenkapital 14.015.000 10.446.000 8.783.000 6.081.000 5.394.000
Sum egenkapital 14.105.000 10.536.000 8.873.000 6.171.000 5.484.000
Sum langsiktig gjeld 5.799.000 5.799.000 5.833.000 10.341.000 10.719.000
Sum kortsiktig gjeld 14.408.000 6.717.000 6.675.000 6.042.000 5.686.000
Sum gjeld og egenkapital 34.312.000 23.052.000 21.381.000 22.554.000 21.889.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 36.906.000 26.918.000 33.956.000 27.602.000 24.067.000
Andre inntekter 0 -161.000 0
Driftsinntekter 36.906.000 26.918.000 33.956.000 27.441.000 24.067.000
Varekostnad -14.430.000 -10.114.000 -12.967.000 -10.075.000 -7.256.000
Lønninger -11.459.000 -8.870.000 -10.072.000 -9.740.000 -9.470.000
Avskrivning -895.000 -579.000 -5.000 -858.000 -873.000
Nedskrivning -853.000 0 0
Andre driftskostnader -5.501.000 -5.832.000 -6.542.000 -5.836.000 -4.697.000
Driftskostnader -32.285.000 -25.399.000 -30.439.000 -26.509.000 -22.296.000
Driftsresultat 4.621.000 1.520.000 3.516.000 931.000 1.771.000
Finansinntekter 2.000 669.000 22.000 9.000 11.000
Finanskostnader -46.000 -56.000 -67.000 -47.000 -43.000
Finans -44.000 613.000 -45.000 -38.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 -500.000
Årsresultat 3.568.000 1.663.000 2.702.000 687.000 1.336.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 138.000 212.000 62.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 2.209.000 2.697.000 1.917.000 2.573.000 2.988.000
Driftsløsøre 1.950.000 355.000 363.000 0 443.000
Sum varige driftsmidler 4.159.000 3.052.000 2.280.000 2.573.000 3.431.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.196.000 3.203.000 3.202.000 3.196.000 2.634.000
Sum anleggsmidler 7.494.000 6.467.000 5.545.000 5.769.000 6.065.000
Varebeholdning 2.981.000 63.000 61.000 692.000 718.000
Kundefordringer 4.772.000 3.673.000 7.514.000 6.274.000 6.998.000
Andre fordringer 1.719.000 535.000 522.000 216.000 594.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 17.347.000 12.314.000 7.740.000 9.602.000 7.514.000
Sum omløpsmidler 26.818.000 16.586.000 15.837.000 16.785.000 15.823.000
Sum eiendeler 34.312.000 23.053.000 21.382.000 22.554.000 21.888.000
Sum opptjent egenkapital 14.015.000 10.446.000 8.783.000 6.081.000 5.394.000
Sum egenkapital 14.105.000 10.536.000 8.873.000 6.171.000 5.484.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 37.000 415.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.799.000 5.799.000 5.833.000 10.341.000 10.719.000
Leverandørgjeld 3.911.000 2.772.000 1.292.000 2.324.000 1.265.000
Betalbar skatt 936.000 619.000 867.000 584.000 376.000
Skyldig offentlige avgifter 487.000 520.000 1.770.000 1.372.000 1.440.000
Utbytte 0 0 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 9.073.000 2.806.000 2.746.000 1.762.000 2.106.000
Sum kortsiktig gjeld 14.408.000 6.717.000 6.675.000 6.042.000 5.686.000
Sum gjeld og egenkapital 34.312.000 23.052.000 21.381.000 22.554.000 21.889.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.410.000 9.869.000 9.162.000 10.743.000 10.137.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.5 2.4 2.8 2.8
Likviditetsgrad 2 1.7 2.5 2.4 2.7 2.7
Soliditet 41.1 45.7 41.5 27.4 25.1
Resultatgrad 12.5 5.6 10.4 3.4 7.4
Rentedekningsgrad 100.5 27.1 52.5 19.8 41.2
Gjeldsgrad 1.4 1.2 1.4 2.7 3
Total kapitalrentabilitet 13.5 9.5 16.5 4.2 8.1
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex