Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skanlog As
Juridisk navn:  Skanlog As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23249700
Postboks 6394 Etterstad Ulvenveien 111 Fax: 22720262
0604 Oslo 665 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 930356824
Aksjekapital: 1.154.627 NOK
Antall ansatte: 128
Etableringsdato: 5/5/1980 1
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
21.44%
Resultat  
  
85.28%
Egenkapital  
  
24.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 289.485.000 238.386.000 220.661.000 221.107.000 257.034.000
Resultat: 23.833.000 12.863.000 11.772.000 1.435.000 -14.490.000
Egenkapital: 43.740.000 35.154.000 35.123.000 32.051.000 29.500.000
Regnskap for  Skanlog As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 289.485.000 238.386.000 220.661.000 221.107.000 257.034.000
Driftskostnader -266.413.000 -226.400.000 -215.062.000 -226.170.000 -277.138.000
Driftsresultat 23.072.000 11.987.000 5.600.000 -5.063.000 -20.104.000
Finansinntekter 1.030.000 1.425.000 6.871.000 7.863.000 7.095.000
Finanskostnader -268.000 -548.000 -699.000 -1.364.000 -1.480.000
Finans 762.000 877.000 6.172.000 6.499.000 5.615.000
Resultat før skatt 23.833.000 12.863.000 11.772.000 1.435.000 -14.490.000
Skattekostnad -5.247.000 -2.832.000 -1.200.000 1.116.000 8.058.000
Årsresultat 18.586.000 10.031.000 10.572.000 2.551.000 -6.432.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.377.000 27.197.000 43.243.000 36.611.000 47.383.000
Sum omløpsmidler 74.072.000 68.127.000 51.493.000 49.718.000 46.785.000
Sum eiendeler 118.449.000 95.324.000 94.736.000 86.329.000 94.168.000
Sum opptjent egenkapital 35.365.000 26.779.000 26.748.000 23.676.000 21.125.000
Sum egenkapital 43.740.000 35.154.000 35.123.000 32.051.000 29.500.000
Sum langsiktig gjeld 3.932.000 4.511.000 3.044.000 1.843.000 2.959.000
Sum kortsiktig gjeld 70.777.000 55.659.000 56.569.000 52.434.000 61.709.000
Sum gjeld og egenkapital 118.450.000 95.325.000 94.737.000 86.329.000 94.169.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 289.485.000 238.386.000 220.661.000 221.107.000 257.034.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 289.485.000 238.386.000 220.661.000 221.107.000 257.034.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -83.158.000 -73.737.000 -69.916.000 -70.515.000 -76.764.000
Avskrivning -1.233.000 -1.616.000 -927.000 -809.000 -2.363.000
Nedskrivning 0 0 0 -5.811.000
Andre driftskostnader -182.022.000 -151.047.000 -144.219.000 -154.846.000 -192.200.000
Driftskostnader -266.413.000 -226.400.000 -215.062.000 -226.170.000 -277.138.000
Driftsresultat 23.072.000 11.987.000 5.600.000 -5.063.000 -20.104.000
Finansinntekter 1.030.000 1.425.000 6.871.000 7.863.000 7.095.000
Finanskostnader -268.000 -548.000 -699.000 -1.364.000 -1.480.000
Finans 762.000 877.000 6.172.000 6.499.000 5.615.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -10.000.000 -10.000.000 -7.500.000 0 0
Årsresultat 18.586.000 10.031.000 10.572.000 2.551.000 -6.432.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.247.000 6.891.000 7.209.000 2.117.000 2.926.000
Sum varige driftsmidler 6.247.000 6.891.000 7.209.000 2.117.000 2.926.000
Sum finansielle anleggsmidler 38.131.000 20.306.000 36.034.000 34.494.000 44.457.000
Sum anleggsmidler 44.377.000 27.197.000 43.243.000 36.611.000 47.383.000
Varebeholdning 1.486.000 2.504.000 2.185.000 2.185.000 2.185.000
Kundefordringer 47.874.000 47.588.000 42.639.000 39.412.000 39.242.000
Andre fordringer 5.485.000 6.793.000 6.667.000 8.094.000 5.339.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 19.228.000 11.242.000 2.000 26.000 19.000
Sum omløpsmidler 74.072.000 68.127.000 51.493.000 49.718.000 46.785.000
Sum eiendeler 118.449.000 95.324.000 94.736.000 86.329.000 94.168.000
Sum opptjent egenkapital 35.365.000 26.779.000 26.748.000 23.676.000 21.125.000
Sum egenkapital 43.740.000 35.154.000 35.123.000 32.051.000 29.500.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.932.000 4.511.000 3.044.000 1.843.000 2.959.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 5.880.000 9.213.000 17.504.000
Sum langsiktig gjeld 3.932.000 4.511.000 3.044.000 1.843.000 2.959.000
Leverandørgjeld 26.891.000 21.758.000 25.203.000 25.094.000 22.679.000
Betalbar skatt 5.826.000 1.365.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 12.392.000 10.408.000 8.135.000 9.600.000 10.163.000
Utbytte -10.000.000 -10.000.000 -7.500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.668.000 12.129.000 9.851.000 8.527.000 11.363.000
Sum kortsiktig gjeld 70.777.000 55.659.000 56.569.000 52.434.000 61.709.000
Sum gjeld og egenkapital 118.450.000 95.325.000 94.737.000 86.329.000 94.169.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.295.000 12.468.000 -5.076.000 -2.716.000 -14.924.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.2 0.9 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 1.0 1.2 0.9 0.9 0.7
Soliditet 36.9 36.9 37.1 37.1 31.3
Resultatgrad 8.0 5 2.5 -2.3 -7.8
Rentedekningsgrad 86.1 21.9 8 -3.7 -13.6
Gjeldsgrad 1.7 1.7 1.7 1.7 2.2
Total kapitalrentabilitet 20.3 14.1 13.2 3.2 -13.8
Signatur
29.03.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
SIGNATUR HVER FOR SEG
WINTHER ERIK BENNY
Prokurister
29.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex