Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skansen AS
Juridisk navn:  Skansen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51895477
Bjørn Farmanns gate 55A Kirkegata 36 Fax:
4041 Hafrsfjord 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 967261149
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/19/1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Brainiacs As
Utvikling:
Omsetning  
  
87.41%
Resultat  
  
179.63%
Egenkapital  
  
123.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 759.000 405.000 1.201.000 1.557.000 861.000
Resultat: 453.000 162.000 462.000 -13.000 -245.000
Egenkapital: 82.000 -356.000 191.000 -197.000 -196.000
Regnskap for  Skansen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 759.000 405.000 1.201.000 1.557.000 861.000
Driftskostnader -550.000 -243.000 -728.000 -1.554.000 -1.107.000
Driftsresultat 209.000 162.000 472.000 3.000 -245.000
Finansinntekter 249.000 1.000 0 3.000 3.000
Finanskostnader -4.000 -11.000 -19.000 -3.000
Finans 245.000 1.000 -11.000 -16.000 0
Resultat før skatt 453.000 162.000 462.000 -13.000 -245.000
Skattekostnad -15.000 -74.000 12.000 0
Årsresultat 438.000 162.000 388.000 -1.000 -245.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 783.000 886.000 989.000
Sum omløpsmidler 615.000 326.000 302.000 157.000 75.000
Sum eiendeler 615.000 326.000 1.085.000 1.043.000 1.064.000
Sum opptjent egenkapital -18.000 -456.000 91.000 -297.000 -296.000
Sum egenkapital 82.000 -356.000 191.000 -197.000 -196.000
Sum langsiktig gjeld 20.000 20.000 0
Sum kortsiktig gjeld 533.000 682.000 874.000 1.220.000 1.260.000
Sum gjeld og egenkapital 615.000 326.000 1.085.000 1.043.000 1.064.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.000 2.000 480.000 1.461.000 861.000
Andre inntekter 754.000 403.000 720.000 95.000 0
Driftsinntekter 759.000 405.000 1.201.000 1.557.000 861.000
Varekostnad -105.000 -6.000 74.000 -567.000 -398.000
Lønninger -10.000 -76.000 -335.000 -186.000 -325.000
Avskrivning -103.000 -103.000 -38.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -435.000 -161.000 -364.000 -698.000 -346.000
Driftskostnader -550.000 -243.000 -728.000 -1.554.000 -1.107.000
Driftsresultat 209.000 162.000 472.000 3.000 -245.000
Finansinntekter 249.000 1.000 0 3.000 3.000
Finanskostnader -4.000 -11.000 -19.000 -3.000
Finans 245.000 1.000 -11.000 -16.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 438.000 162.000 388.000 -1.000 -245.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 989.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 783.000 886.000 0
Sum varige driftsmidler 783.000 886.000 989.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 783.000 886.000 989.000
Varebeholdning 0 55.000 25.000
Kundefordringer 2.000 0 18.000 0
Andre fordringer 17.000 1.000 0 0 20.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 598.000 323.000 302.000 84.000 30.000
Sum omløpsmidler 615.000 326.000 302.000 157.000 75.000
Sum eiendeler 615.000 326.000 1.085.000 1.043.000 1.064.000
Sum opptjent egenkapital -18.000 -456.000 91.000 -297.000 -296.000
Sum egenkapital 82.000 -356.000 191.000 -197.000 -196.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.000 20.000 0
Leverandørgjeld 18.000 12.000 33.000 36.000 64.000
Betalbar skatt 15.000 63.000 -11.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 66.000 3.000 28.000 65.000 86.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 434.000 667.000 750.000 1.130.000 1.109.000
Sum kortsiktig gjeld 533.000 682.000 874.000 1.220.000 1.260.000
Sum gjeld og egenkapital 615.000 326.000 1.085.000 1.043.000 1.064.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 82.000 -356.000 -572.000 -1.063.000 -1.185.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.5 0.3 0.1 0
Likviditetsgrad 2 1.2 0.5 0.3 0.1 0
Soliditet 13.3 -109.2 17.6 -18.9 -18.4
Resultatgrad 27.5 40.0 39.3 0.2 -28.5
Rentedekningsgrad 52.3 42.9 0.2 -81.7
Gjeldsgrad 6.5 -1.9 4.7 -6.3 -6.4
Total kapitalrentabilitet 74.5 50.0 43.5 0.6 -22.7
Signatur
17.06.2022
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex