Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skartind AS
Juridisk navn:  Skartind AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90010010
Strandveien 40 Strandveien 40 Fax:
9180 Skjervøy 9180 Skjervøy
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Skjervøy
Org.nr: 977272475
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 11/28/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Regnskapsfører: Itide Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-14.08%
Egenkapital  
  
-44.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.000 0 0 146.000 60.000
Resultat: -235.000 -206.000 -200.000 -75.000 -181.000
Egenkapital: 228.000 411.000 7.571.000 7.716.000 7.762.000
Regnskap for  Skartind AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.000 0 0 146.000 60.000
Driftskostnader -249.000 -261.000 -239.000 -261.000 -266.000
Driftsresultat -240.000 -261.000 -239.000 -115.000 -206.000
Finansinntekter 5.000 55.000 40.000 40.000 25.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 5.000 55.000 40.000 40.000 25.000
Resultat før skatt -235.000 -206.000 -200.000 -75.000 -181.000
Skattekostnad 52.000 45.000 55.000 30.000 60.000
Årsresultat -183.000 -161.000 -145.000 -46.000 -121.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 7.575.000 7.538.000 7.500.000
Sum omløpsmidler 352.000 576.000 209.000 525.000 661.000
Sum eiendeler 352.000 576.000 7.784.000 8.063.000 8.161.000
Sum opptjent egenkapital 78.000 261.000 7.421.000 7.566.000 7.612.000
Sum egenkapital 228.000 411.000 7.571.000 7.716.000 7.762.000
Sum langsiktig gjeld 115.000 160.000 205.000 268.000 350.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000 5.000 8.000 79.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 352.000 576.000 7.784.000 8.063.000 8.162.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 146.000 60.000
Andre inntekter 9.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.000 0 0 146.000 60.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.000 -41.000 -19.000 -41.000 -46.000
Driftskostnader -249.000 -261.000 -239.000 -261.000 -266.000
Driftsresultat -240.000 -261.000 -239.000 -115.000 -206.000
Finansinntekter 5.000 55.000 40.000 40.000 25.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 5.000 55.000 40.000 40.000 25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -183.000 -161.000 -145.000 -46.000 -121.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 7.575.000 7.538.000 7.500.000
Sum anleggsmidler 0 7.575.000 7.538.000 7.500.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 14.000 10.000 4.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 338.000 566.000 205.000 525.000 661.000
Sum omløpsmidler 352.000 576.000 209.000 525.000 661.000
Sum eiendeler 352.000 576.000 7.784.000 8.063.000 8.161.000
Sum opptjent egenkapital 78.000 261.000 7.421.000 7.566.000 7.612.000
Sum egenkapital 228.000 411.000 7.571.000 7.716.000 7.762.000
Sum avsetninger til forpliktelser 115.000 160.000 205.000 268.000 350.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 115.000 160.000 205.000 268.000 350.000
Leverandørgjeld 9.000 5.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 8.000 52.000 46.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 27.000 4.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000 5.000 8.000 79.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 352.000 576.000 7.784.000 8.063.000 8.162.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 343.000 571.000 201.000 446.000 611.000
Likviditetsgrad 1 39.1 115.2 26.1 6.6 13.2
Likviditetsgrad 2 39.1 115.2 26.1 6.6 13.2
Soliditet 64.8 71.4 97.3 95.7 95.1
Resultatgrad -2.666.7 -78.8 -343.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet -66.8 -35.8 -2.6 -0.9 -2.2
Signatur
27.12.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
18.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex