Skauen Kristelige Skole
Juridisk navn:  Skauen Kristelige Skole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35505400
Jon Alvssons Gate 14 Jon Alvssons Gate 14 Fax: 35505401
3746 Skien 3746 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 977456436
Aksjekapital: 2.412.000 NOK
Antall ansatte: 53
Etableringsdato: 1/1/1977 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.12%
Resultat  
  
159.48%
Egenkapital  
  
132.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 29.836.000 27.095.000 26.590.000 24.976.000 23.720.000
Resultat: 875.000 -1.471.000 -703.000 -345.000 86.000
Egenkapital: 1.534.000 659.000 2.130.000 2.833.000 3.178.000
Regnskap for  Skauen Kristelige Skole
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 29.836.000 27.095.000 26.590.000 24.976.000 23.720.000
Driftskostnader -28.977.000 -28.561.000 -27.294.000 -25.330.000 -23.657.000
Driftsresultat 860.000 -1.465.000 -704.000 -353.000 63.000
Finansinntekter 31.000 9.000 12.000 21.000 37.000
Finanskostnader -16.000 -15.000 -11.000 -13.000 -14.000
Finans 15.000 -6.000 1.000 8.000 23.000
Resultat før skatt 875.000 -1.471.000 -703.000 -345.000 86.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 875.000 -1.471.000 -703.000 -345.000 86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.345.000 1.971.000 1.980.000 2.348.000 2.237.000
Sum omløpsmidler 4.215.000 2.957.000 4.317.000 5.035.000 5.209.000
Sum eiendeler 6.560.000 4.928.000 6.297.000 7.383.000 7.446.000
Sum opptjent egenkapital 1.534.000 659.000 2.130.000 2.833.000 3.178.000
Sum egenkapital 1.534.000 659.000 2.130.000 2.833.000 3.178.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 750.000 750.000
Sum kortsiktig gjeld 5.026.000 4.268.000 4.166.000 3.799.000 3.518.000
Sum gjeld og egenkapital 6.560.000 4.927.000 6.296.000 7.382.000 7.446.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.417.000 23.830.000 22.988.000 22.291.000 21.093.000
Andre inntekter 3.419.000 3.266.000 1.973.000 1.888.000 1.820.000
Driftsinntekter 29.836.000 27.095.000 26.590.000 24.976.000 23.720.000
Varekostnad -776.000 -872.000 -1.204.000 -977.000 -1.085.000
Lønninger -24.169.000 -23.523.000 -21.706.000 -20.501.000 -19.175.000
Avskrivning -359.000 -362.000 -313.000 -225.000 -170.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.673.000 -3.804.000 -4.071.000 -3.627.000 -3.227.000
Driftskostnader -28.977.000 -28.561.000 -27.294.000 -25.330.000 -23.657.000
Driftsresultat 860.000 -1.465.000 -704.000 -353.000 63.000
Finansinntekter 31.000 9.000 12.000 21.000 37.000
Finanskostnader -16.000 -15.000 -11.000 -13.000 -14.000
Finans 15.000 -6.000 1.000 8.000 23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 875.000 -1.471.000 -703.000 -345.000 86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 306.000 409.000 970.000 1.140.000 1.310.000
Maskiner anlegg 324.000 391.000 0 0 0
Driftsløsøre 602.000 754.000 423.000 451.000 0
Sum varige driftsmidler 2.098.000 1.554.000 1.393.000 1.591.000 1.310.000
Sum finansielle anleggsmidler 247.000 417.000 587.000 757.000 927.000
Sum anleggsmidler 2.345.000 1.971.000 1.980.000 2.348.000 2.237.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 693.000 429.000 790.000 381.000 270.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.523.000 2.528.000 3.526.000 4.654.000 4.938.000
Sum omløpsmidler 4.215.000 2.957.000 4.317.000 5.035.000 5.209.000
Sum eiendeler 6.560.000 4.928.000 6.297.000 7.383.000 7.446.000
Sum opptjent egenkapital 1.534.000 659.000 2.130.000 2.833.000 3.178.000
Sum egenkapital 1.534.000 659.000 2.130.000 2.833.000 3.178.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 750.000 750.000
Leverandørgjeld 1.197.000 462.000 586.000 473.000 362.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.552.000 1.570.000 1.503.000 1.375.000 1.285.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.276.000 2.235.000 2.078.000 1.952.000 1.871.000
Sum kortsiktig gjeld 5.026.000 4.268.000 4.166.000 3.799.000 3.518.000
Sum gjeld og egenkapital 6.560.000 4.927.000 6.296.000 7.382.000 7.446.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -811.000 -1.311.000 151.000 1.236.000 1.691.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.7 1 1.3 1.5
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 1 1.3 1.5
Soliditet 23.4 13.4 33.8 38.4 42.7
Resultatgrad 2.9 -5.4 -2.6 -1.4 0.3
Rentedekningsgrad 53.8 -97.7 -27.2 7.1
Gjeldsgrad 3.3 6.5 2 1.6 1.3
Total kapitalrentabilitet 13.6 -29.6 -4.5 1.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex