Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skb Bedriftshelsetjeneste AS
Juridisk navn:  Skb Bedriftshelsetjeneste AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55132007
Postboks 16 Fana Fanahammeren 77D Fax:
5859 Bergen 5244 Fana
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 994270982
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/25/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Statsaut Revisor Astri Vårdal
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.87%
Resultat  
  
10%
Egenkapital  
  
-5.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 980.000 1.112.000 1.396.000 1.362.000 1.203.000
Resultat: -9.000 -10.000 170.000 167.000 60.000
Egenkapital: 188.000 199.000 209.000 177.000 199.000
Regnskap for  Skb Bedriftshelsetjeneste AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 980.000 1.112.000 1.396.000 1.362.000 1.203.000
Driftskostnader -998.000 -1.130.000 -1.232.000 -1.204.000 -1.149.000
Driftsresultat -18.000 -19.000 164.000 159.000 54.000
Finansinntekter 9.000 9.000 6.000 9.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 9.000 9.000 6.000 9.000 5.000
Resultat før skatt -9.000 -10.000 170.000 167.000 60.000
Skattekostnad -2.000 0 -37.000 -40.000 -18.000
Årsresultat -12.000 -10.000 133.000 127.000 41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 8.000 14.000 35.000
Sum omløpsmidler 340.000 377.000 501.000 500.000 341.000
Sum eiendeler 340.000 379.000 509.000 514.000 376.000
Sum opptjent egenkapital 81.000 93.000 103.000 70.000 93.000
Sum egenkapital 188.000 199.000 209.000 177.000 199.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 152.000 179.000 299.000 337.000 176.000
Sum gjeld og egenkapital 339.000 378.000 508.000 513.000 375.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 980.000 1.112.000 1.396.000 1.362.000 1.203.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 980.000 1.112.000 1.396.000 1.362.000 1.203.000
Varekostnad -111.000 -99.000 -187.000 -112.000 -108.000
Lønninger -774.000 -896.000 -845.000 -804.000 -802.000
Avskrivning -2.000 -6.000 -6.000 -21.000 -22.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -111.000 -129.000 -194.000 -267.000 -217.000
Driftskostnader -998.000 -1.130.000 -1.232.000 -1.204.000 -1.149.000
Driftsresultat -18.000 -19.000 164.000 159.000 54.000
Finansinntekter 9.000 9.000 6.000 9.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 9.000 9.000 6.000 9.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -100.000 -150.000 0
Årsresultat -12.000 -10.000 133.000 127.000 41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 8.000 14.000 35.000
Sum varige driftsmidler 2.000 8.000 14.000 35.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.000 8.000 14.000 35.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 94.000 53.000 32.000 5.000 36.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 246.000 323.000 469.000 495.000 305.000
Sum omløpsmidler 340.000 377.000 501.000 500.000 341.000
Sum eiendeler 340.000 379.000 509.000 514.000 376.000
Sum opptjent egenkapital 81.000 93.000 103.000 70.000 93.000
Sum egenkapital 188.000 199.000 209.000 177.000 199.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 1.000 0 0 4.000
Betalbar skatt 2.000 0 37.000 40.000 18.000
Skyldig offentlige avgifter 61.000 78.000 68.000 57.000 66.000
Utbytte 0 -100.000 -150.000 0
Annen kortsiktig gjeld 88.000 100.000 94.000 90.000 88.000
Sum kortsiktig gjeld 152.000 179.000 299.000 337.000 176.000
Sum gjeld og egenkapital 339.000 378.000 508.000 513.000 375.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 188.000 198.000 202.000 163.000 165.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.1 1.7 1.5 1.9
Likviditetsgrad 2 2.2 2.1 1.7 1.5 1.9
Soliditet 55.3 52.6 41.1 34.4 53.1
Resultatgrad -1.8 -1.7 11.7 11.7 4.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 0.9 1.4 1.9 0.9
Total kapitalrentabilitet -2.6 -2.6 33.5 32.7 15.7
Signatur
20.08.2010
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex