Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skeiane Legesenter As
Juridisk navn:  Skeiane Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51972727
Asheimveien 2 Asheimveien 2 Fax:
4318 Sandnes 4318 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 913268881
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 1/20/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pro-Sjekt Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.06%
Resultat  
  
20.99%
Egenkapital  
  
-35.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.199.000 4.767.000 5.171.000 5.277.000 5.153.000
Resultat: -128.000 -162.000 77.000 129.000 -101.000
Egenkapital: 178.000 277.000 403.000 343.000 245.000
Regnskap for  Skeiane Legesenter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.199.000 4.767.000 5.171.000 5.277.000 5.153.000
Driftskostnader -5.329.000 -4.931.000 -5.097.000 -5.147.000 -5.255.000
Driftsresultat -130.000 -164.000 75.000 129.000 -102.000
Finansinntekter 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000
Finans 3.000 2.000 2.000 1.000 1.000
Resultat før skatt -128.000 -162.000 77.000 129.000 -101.000
Skattekostnad 28.000 36.000 -17.000 -31.000 20.000
Årsresultat -100.000 -126.000 60.000 98.000 -81.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 176.000 131.000 21.000 14.000 45.000
Sum omløpsmidler 796.000 789.000 1.035.000 1.055.000 834.000
Sum eiendeler 972.000 920.000 1.056.000 1.069.000 879.000
Sum opptjent egenkapital 118.000 217.000 343.000 283.000 185.000
Sum egenkapital 178.000 277.000 403.000 343.000 245.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 795.000 642.000 652.000 726.000 634.000
Sum gjeld og egenkapital 973.000 919.000 1.055.000 1.069.000 879.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 5.199.000 4.767.000 5.171.000 5.277.000 5.153.000
Driftsinntekter 5.199.000 4.767.000 5.171.000 5.277.000 5.153.000
Varekostnad -278.000 -143.000 0 -6.000 -153.000
Lønninger -3.579.000 -3.548.000 -3.613.000 -3.701.000 -3.598.000
Avskrivning -36.000 -14.000 -3.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.436.000 -1.226.000 -1.481.000 -1.440.000 -1.504.000
Driftskostnader -5.329.000 -4.931.000 -5.097.000 -5.147.000 -5.255.000
Driftsresultat -130.000 -164.000 75.000 129.000 -102.000
Finansinntekter 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000
Finans 3.000 2.000 2.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -100.000 -126.000 60.000 98.000 -81.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 61.000 33.000 0 14.000 45.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 116.000 98.000 21.000 0 0
Sum varige driftsmidler 116.000 98.000 21.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 176.000 131.000 21.000 14.000 45.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.000 85.000 242.000 0
Andre fordringer 61.000 0 0 449.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 796.000 726.000 950.000 813.000 385.000
Sum omløpsmidler 796.000 789.000 1.035.000 1.055.000 834.000
Sum eiendeler 972.000 920.000 1.056.000 1.069.000 879.000
Sum opptjent egenkapital 118.000 217.000 343.000 283.000 185.000
Sum egenkapital 178.000 277.000 403.000 343.000 245.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 215.000 81.000 104.000 161.000 74.000
Betalbar skatt 3.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 233.000 227.000 176.000 202.000 205.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 347.000 334.000 370.000 363.000 355.000
Sum kortsiktig gjeld 795.000 642.000 652.000 726.000 634.000
Sum gjeld og egenkapital 973.000 919.000 1.055.000 1.069.000 879.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000 147.000 383.000 329.000 200.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.2 1.6 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.0 1.2 1.6 1.5 1.3
Soliditet 18.3 30.1 38.2 32.1 27.9
Resultatgrad -2.5 -3.4 1.5 2.4
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 4.5 2.3 1.6 2.1 2.6
Total kapitalrentabilitet -13.1 -17.6 7.3 12.3 -11.4
Signatur
26.03.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
18.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex