Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skeie Stable AS
Juridisk navn:  Skeie Stable AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Eikenveien 94 Eikenveien 94 Fax:
4596 Eiken 4596 Eiken
Fylke: Kommune:
Agder Hægebostad
Org.nr: 992281561
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 1/25/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tall Teller As
Utvikling:
Omsetning  
  
34.23%
Resultat  
  
405.26%
Egenkapital  
  
31.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 796.000 593.000 971.000 1.008.000 109.000
Resultat: 290.000 -95.000 520.000 671.000 -242.000
Egenkapital: 1.225.000 935.000 1.030.000 510.000 -161.000
Regnskap for  Skeie Stable AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 796.000 593.000 971.000 1.008.000 109.000
Driftskostnader -721.000 -734.000 -450.000 -334.000 -349.000
Driftsresultat 75.000 -141.000 522.000 674.000 -240.000
Finansinntekter 215.000 49.000 1.000 0 0
Finanskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finans 215.000 46.000 -2.000 -3.000 -3.000
Resultat før skatt 290.000 -95.000 520.000 671.000 -242.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 290.000 -95.000 520.000 671.000 -242.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 407.000 1.321.000 1.322.000 535.000 492.000
Sum omløpsmidler 1.004.000 269.000 298.000 570.000 73.000
Sum eiendeler 1.411.000 1.590.000 1.620.000 1.105.000 565.000
Sum opptjent egenkapital 715.000 425.000 520.000 0 -671.000
Sum egenkapital 1.225.000 935.000 1.030.000 510.000 -161.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 186.000 655.000 590.000 595.000 726.000
Sum gjeld og egenkapital 1.411.000 1.590.000 1.620.000 1.105.000 565.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 351.000 92.000 21.000 65.000 98.000
Andre inntekter 445.000 501.000 951.000 943.000 11.000
Driftsinntekter 796.000 593.000 971.000 1.008.000 109.000
Varekostnad -41.000 -32.000 -58.000 -9.000 -37.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 15.000 0 46.000 -25.000
Andre driftskostnader -680.000 -717.000 -392.000 -371.000 -287.000
Driftskostnader -721.000 -734.000 -450.000 -334.000 -349.000
Driftsresultat 75.000 -141.000 522.000 674.000 -240.000
Finansinntekter 215.000 49.000 1.000 0 0
Finanskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finans 215.000 46.000 -2.000 -3.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 290.000 -95.000 520.000 671.000 -242.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 407.000 438.000 439.000 535.000 492.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 407.000 438.000 439.000 535.000 492.000
Sum finansielle anleggsmidler 883.000 883.000 0 0
Sum anleggsmidler 407.000 1.321.000 1.322.000 535.000 492.000
Varebeholdning 35.000 35.000 39.000 32.000 35.000
Kundefordringer 2.000 26.000 12.000
Andre fordringer 640.000 26.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 329.000 233.000 232.000 512.000 27.000
Sum omløpsmidler 1.004.000 269.000 298.000 570.000 73.000
Sum eiendeler 1.411.000 1.590.000 1.620.000 1.105.000 565.000
Sum opptjent egenkapital 715.000 425.000 520.000 0 -671.000
Sum egenkapital 1.225.000 935.000 1.030.000 510.000 -161.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 64.000 44.000 5.000 38.000 12.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 122.000 611.000 585.000 557.000 714.000
Sum kortsiktig gjeld 186.000 655.000 590.000 595.000 726.000
Sum gjeld og egenkapital 1.411.000 1.590.000 1.620.000 1.105.000 565.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 818.000 -386.000 -292.000 -25.000 -653.000
Likviditetsgrad 1 5.4 0.4 0.5 1 0.1
Likviditetsgrad 2 5.2 0.4 0.4 0.9 0.1
Soliditet 86.8 58.8 63.6 46.2 -28.5
Resultatgrad 9.4 -23.8 53.8 66.9 -220.2
Rentedekningsgrad -47.0 1 224.7
Gjeldsgrad 0.2 0.7 0.6 1.2 -4.5
Total kapitalrentabilitet 20.6 -5.8 32.3 6 -42.5
Signatur
23.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex