Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ski Bygg AS
Juridisk navn:  Ski Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64854600
Postboks 3070 Kjeppestadveien 44 Fax: 64854750
1402 Ski 1400 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 956239605
Aksjekapital: 900.000 NOK
Antall ansatte: 189
Etableringsdato: 12/4/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.89%
Resultat  
  
20.15%
Egenkapital  
  
23.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 854.806.000 785.019.000 708.420.000 666.063.000 643.208.000
Resultat: 35.759.000 29.763.000 3.288.000 2.893.000 9.839.000
Egenkapital: 146.435.000 118.547.000 95.402.000 84.154.000 82.043.000
Regnskap for  Ski Bygg AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 854.806.000 785.019.000 708.420.000 666.063.000 643.208.000
Driftskostnader -819.821.000 -754.592.000 -703.501.000 -662.060.000 -632.479.000
Driftsresultat 34.984.000 30.427.000 4.918.000 4.002.000 10.729.000
Finansinntekter 605.000 323.000 621.000 745.000 771.000
Finanskostnader 169.000 -988.000 -2.251.000 -1.854.000 -1.662.000
Finans 774.000 -665.000 -1.630.000 -1.109.000 -891.000
Resultat før skatt 35.759.000 29.763.000 3.288.000 2.893.000 9.839.000
Skattekostnad -7.874.000 -6.619.000 -1.267.000 -782.000 -2.516.000
Årsresultat 27.886.000 23.144.000 2.021.000 2.111.000 7.323.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.072.000 18.331.000 25.959.000 31.626.000 32.466.000
Sum omløpsmidler 228.572.000 229.405.000 183.848.000 166.850.000 161.988.000
Sum eiendeler 251.644.000 247.736.000 209.807.000 198.476.000 194.454.000
Sum opptjent egenkapital 143.457.000 115.569.000 92.424.000 82.576.000 80.465.000
Sum egenkapital 146.435.000 118.547.000 95.402.000 84.154.000 82.043.000
Sum langsiktig gjeld 0 52.800.000 22.800.000
Sum kortsiktig gjeld 105.209.000 129.190.000 114.404.000 61.522.000 89.611.000
Sum gjeld og egenkapital 251.644.000 247.737.000 209.806.000 198.476.000 194.454.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 854.819.000 784.634.000 707.598.000 664.860.000 641.396.000
Andre inntekter -14.000 385.000 822.000 1.203.000 1.812.000
Driftsinntekter 854.806.000 785.019.000 708.420.000 666.063.000 643.208.000
Varekostnad -615.900.000 -562.245.000 -507.397.000 -474.560.000 -455.680.000
Lønninger -104.051.000 -99.680.000 -98.758.000 -95.199.000 -93.169.000
Avskrivning -8.538.000 -9.839.000 -9.617.000 -9.685.000 -8.376.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -91.332.000 -82.828.000 -87.729.000 -82.616.000 -75.254.000
Driftskostnader -819.821.000 -754.592.000 -703.501.000 -662.060.000 -632.479.000
Driftsresultat 34.984.000 30.427.000 4.918.000 4.002.000 10.729.000
Finansinntekter 605.000 323.000 621.000 745.000 771.000
Finanskostnader 169.000 -988.000 -2.251.000 -1.854.000 -1.662.000
Finans 774.000 -665.000 -1.630.000 -1.109.000 -891.000
Konsernbidrag 0 0 -7.166.000
Utbytte 0 0 -157.000
Årsresultat 27.886.000 23.144.000 2.021.000 2.111.000 7.323.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.417.000 2.914.000 1.841.000 1.324.000 1.430.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 20.655.000 15.417.000 24.119.000 28.901.000 29.809.000
Sum varige driftsmidler 20.655.000 15.417.000 24.119.000 28.901.000 29.809.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 1.401.000 1.227.000
Sum anleggsmidler 23.072.000 18.331.000 25.959.000 31.626.000 32.466.000
Varebeholdning 91.224.000 83.772.000 84.364.000 80.128.000 75.774.000
Kundefordringer 72.112.000 61.799.000 58.780.000 61.451.000 64.291.000
Andre fordringer 64.917.000 83.556.000 37.982.000 21.382.000 18.010.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 318.000 278.000 2.721.000 3.890.000 3.912.000
Sum omløpsmidler 228.572.000 229.405.000 183.848.000 166.850.000 161.988.000
Sum eiendeler 251.644.000 247.736.000 209.807.000 198.476.000 194.454.000
Sum opptjent egenkapital 143.457.000 115.569.000 92.424.000 82.576.000 80.465.000
Sum egenkapital 146.435.000 118.547.000 95.402.000 84.154.000 82.043.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 23.399.000 55.111.000 4.039.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 52.800.000 22.800.000
Leverandørgjeld 32.365.000 39.072.000 32.292.000 34.813.000 29.279.000
Betalbar skatt 7.374.000 7.689.000 1.695.000 677.000 0
Skyldig offentlige avgifter 34.141.000 29.772.000 11.680.000 9.748.000 10.303.000
Utbytte 0 0 -157.000
Annen kortsiktig gjeld 31.329.000 29.257.000 13.627.000 12.245.000 49.871.000
Sum kortsiktig gjeld 105.209.000 129.190.000 114.404.000 61.522.000 89.611.000
Sum gjeld og egenkapital 251.644.000 247.737.000 209.806.000 198.476.000 194.454.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 123.363.000 100.215.000 69.444.000 105.328.000 72.377.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.8 1.6 2.7 1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 0.9 1.4 1
Soliditet 58.2 47.9 45.5 42.4 42.2
Resultatgrad 4.1 3.9 0.7 0.6 1.7
Rentedekningsgrad -207.0 30.8 2.2 2.2 6.5
Gjeldsgrad 0.7 1.1 1.2 1.4 1.4
Total kapitalrentabilitet 14.1 12.4 2.6 2.4 5.9
Signatur
08.08.2022
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG
ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
05.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex