Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skinnarbu AS
Juridisk navn:  Skinnarbu AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35095600
Strandveien 15 Kjølberggata 21 Fax: 35090190
1366 Lysaker 653 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 930142719
Aksjekapital: 385.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 8/15/1975
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hk Regnskap Sandefjord AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-1346.99%
Egenkapital  
  
-314.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 9.675.000 0 0 0 0
Resultat: -1.201.000 -83.000 -6.000 -8.000 -6.000
Egenkapital: -819.000 382.000 382.000 336.000 344.000
Regnskap for  Skinnarbu AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 9.675.000 0 0 0
Driftskostnader -10.843.000 -17.000 -6.000 -8.000 -6.000
Driftsresultat -1.168.000 -17.000 -6.000 -8.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -33.000 -67.000 0 0 0
Finans -33.000 -67.000 0 0 0
Resultat før skatt -1.201.000 -83.000 -6.000 -8.000 -6.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -1.201.000 -83.000 -6.000 -8.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.943.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 340.000 604.000 470.000 421.000 429.000
Sum eiendeler 4.283.000 604.000 470.000 421.000 429.000
Sum opptjent egenkapital -1.204.000 -3.000 -3.000 -49.000 -41.000
Sum egenkapital -819.000 382.000 382.000 336.000 344.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.102.000 222.000 88.000 85.000 84.000
Sum gjeld og egenkapital 4.283.000 604.000 470.000 421.000 428.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.675.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 9.675.000 0 0 0
Varekostnad -2.100.000 0 0 0
Lønninger -4.660.000 0 0 0
Avskrivning -46.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.037.000 -17.000 -6.000 -8.000 -6.000
Driftskostnader -10.843.000 -17.000 -6.000 -8.000 -6.000
Driftsresultat -1.168.000 -17.000 -6.000 -8.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -33.000 -67.000 0 0 0
Finans -33.000 -67.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.201.000 -83.000 -6.000 -8.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 971.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 112.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.083.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.860.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.943.000 0 0 0
Varebeholdning 71.000 0 0 0
Kundefordringer 76.000 0 0 0
Andre fordringer 173.000 67.000 0 3.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 20.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 340.000 604.000 470.000 421.000 429.000
Sum eiendeler 4.283.000 604.000 470.000 421.000 429.000
Sum opptjent egenkapital -1.204.000 -3.000 -3.000 -49.000 -41.000
Sum egenkapital -819.000 382.000 382.000 336.000 344.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 133.000 0 0 75.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 3.228.000 22.000 21.000 18.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 863.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.012.000 67.000 67.000 67.000 0
Sum kortsiktig gjeld 5.102.000 222.000 88.000 85.000 84.000
Sum gjeld og egenkapital 4.283.000 604.000 470.000 421.000 428.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.762.000 382.000 382.000 336.000 345.000
Likviditetsgrad 1 0.1 2.7 5.3 5 5.1
Likviditetsgrad 2 0.1 2.7 5.3 5 5.1
Soliditet -19.1 63.2 81.3 79.8 80.4
Resultatgrad -12.1
Rentedekningsgrad -35.4 -0.3
Gjeldsgrad -6.2 0.6 0.2 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet -27.3 -2.8 -1.3 -1.9 -1.4
Signatur
25.07.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP
Prokurister
25.07.2022
Daglig leder og styrets leder hver for seg
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex