Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skipper Worse AS
Juridisk navn:  Skipper Worse AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51564330
Erling Skjalgssons allé 10 Erling Skjalgssons allé 10 Fax: 51534814
4009 Stavanger 4009 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 977459672
Aksjekapital: 900.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 3/17/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Abacus Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.46%
Resultat  
  
109.35%
Egenkapital  
  
1.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 13.242.000 12.209.000 15.153.000 14.686.000 14.249.000
Resultat: 29.000 -310.000 -344.000 -782.000 -193.000
Egenkapital: 1.967.000 1.937.000 2.247.000 2.592.000 3.374.000
Regnskap for  Skipper Worse AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 13.242.000 12.209.000 15.153.000 14.686.000 14.249.000
Driftskostnader -13.327.000 -12.527.000 -15.527.000 -15.486.000 -14.454.000
Driftsresultat -84.000 -317.000 -375.000 -799.000 -206.000
Finansinntekter 112.000 7.000 30.000 17.000 13.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 112.000 7.000 30.000 17.000 13.000
Resultat før skatt 29.000 -310.000 -344.000 -782.000 -193.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 29.000 -310.000 -344.000 -782.000 -193.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.323.000 2.116.000 2.178.000 1.867.000 1.942.000
Sum omløpsmidler 1.569.000 2.250.000 2.026.000 2.493.000 3.013.000
Sum eiendeler 3.892.000 4.366.000 4.204.000 4.360.000 4.955.000
Sum opptjent egenkapital 1.067.000 1.037.000 1.347.000 1.692.000 2.474.000
Sum egenkapital 1.967.000 1.937.000 2.247.000 2.592.000 3.374.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.925.000 2.429.000 1.957.000 1.769.000 1.582.000
Sum gjeld og egenkapital 3.892.000 4.366.000 4.204.000 4.361.000 4.956.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.401.000 5.318.000 7.817.000 7.353.000 6.291.000
Andre inntekter 7.841.000 6.891.000 7.336.000 7.334.000 7.958.000
Driftsinntekter 13.242.000 12.209.000 15.153.000 14.686.000 14.249.000
Varekostnad -2.881.000 -3.039.000 -3.892.000 -3.844.000 -3.478.000
Lønninger -7.752.000 -6.764.000 -8.742.000 -8.570.000 -8.186.000
Avskrivning -108.000 -143.000 -179.000 -174.000 -193.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.586.000 -2.581.000 -2.714.000 -2.898.000 -2.597.000
Driftskostnader -13.327.000 -12.527.000 -15.527.000 -15.486.000 -14.454.000
Driftsresultat -84.000 -317.000 -375.000 -799.000 -206.000
Finansinntekter 112.000 7.000 30.000 17.000 13.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 112.000 7.000 30.000 17.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 29.000 -310.000 -344.000 -782.000 -193.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 504.000 479.000 622.000 410.000 585.000
Sum varige driftsmidler 504.000 479.000 622.000 410.000 585.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.820.000 1.637.000 1.556.000 1.457.000 1.358.000
Sum anleggsmidler 2.323.000 2.116.000 2.178.000 1.867.000 1.942.000
Varebeholdning 35.000 38.000 29.000 31.000 41.000
Kundefordringer 375.000 421.000 483.000 473.000 412.000
Andre fordringer 61.000 58.000 143.000 132.000 85.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.097.000 1.732.000 1.371.000 1.856.000 2.475.000
Sum omløpsmidler 1.569.000 2.250.000 2.026.000 2.493.000 3.013.000
Sum eiendeler 3.892.000 4.366.000 4.204.000 4.360.000 4.955.000
Sum opptjent egenkapital 1.067.000 1.037.000 1.347.000 1.692.000 2.474.000
Sum egenkapital 1.967.000 1.937.000 2.247.000 2.592.000 3.374.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 147.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 217.000 379.000 520.000 312.000 329.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 130.000 397.000 539.000 515.000 544.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.432.000 1.654.000 897.000 942.000 709.000
Sum kortsiktig gjeld 1.925.000 2.429.000 1.957.000 1.769.000 1.582.000
Sum gjeld og egenkapital 3.892.000 4.366.000 4.204.000 4.361.000 4.956.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -356.000 -179.000 69.000 724.000 1.431.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 1 1.4 1.9
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 1 1.4 1.9
Soliditet 50.5 44.4 53.4 59.4 68.1
Resultatgrad -0.6 -2.6 -2.5 -5.4 -1.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.0 1.3 0.9 0.7 0.5
Total kapitalrentabilitet 0.7 -7.1 -8.2 -17.9 -3.9
Signatur
08.11.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
08.11.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex