Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skjåk Almenning
Juridisk navn:  Skjåk Almenning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61213900
Industrivegen 10 Industrivegen 10 Fax: 77852501
2690 Skjåk 2690 Skjåk
Fylke: Kommune:
Innlandet Skjåk
Org.nr: 915963420
Aksjekapital: 234 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 2/15/1950
Foretakstype: FLI
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.38%
Resultat  
  
15.55%
Egenkapital  
  
4.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 17.779.000 19.620.000 18.157.000 16.814.000 18.941.000
Resultat: 5.847.000 5.060.000 4.125.000 3.990.000 4.245.000
Egenkapital: 76.038.000 72.643.000 69.704.000 68.046.000 66.002.000
Regnskap for  Skjåk Almenning
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 17.779.000 19.620.000 18.157.000 16.814.000 18.941.000
Driftskostnader -13.847.000 -15.414.000 -14.919.000 -13.685.000 -15.517.000
Driftsresultat 3.932.000 4.206.000 3.239.000 3.129.000 3.423.000
Finansinntekter 1.933.000 863.000 894.000 868.000 835.000
Finanskostnader -19.000 -10.000 -8.000 -6.000 -14.000
Finans 1.914.000 853.000 886.000 862.000 821.000
Resultat før skatt 5.847.000 5.060.000 4.125.000 3.990.000 4.245.000
Skattekostnad -475.000 -237.000 -236.000 -257.000 -94.000
Årsresultat 5.372.000 4.823.000 3.889.000 3.733.000 4.151.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.100.000 29.720.000 24.512.000 22.713.000 20.822.000
Sum omløpsmidler 52.365.000 46.698.000 49.531.000 47.790.000 47.503.000
Sum eiendeler 79.465.000 76.418.000 74.043.000 70.503.000 68.325.000
Sum opptjent egenkapital 75.804.000 72.409.000 69.470.000 67.813.000 65.769.000
Sum egenkapital 76.038.000 72.643.000 69.704.000 68.046.000 66.002.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.427.000 3.776.000 4.339.000 2.457.000 2.323.000
Sum gjeld og egenkapital 79.465.000 76.419.000 74.043.000 70.504.000 68.326.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.343.000 17.409.000 15.475.000 14.841.000 15.948.000
Andre inntekter 1.436.000 2.211.000 2.683.000 1.973.000 2.993.000
Driftsinntekter 17.779.000 19.620.000 18.157.000 16.814.000 18.941.000
Varekostnad -4.896.000 -5.798.000 -4.904.000 -4.812.000 -6.364.000
Lønninger -3.435.000 -3.515.000 -3.552.000 -3.299.000 -3.432.000
Avskrivning -547.000 -472.000 -449.000 -397.000 -381.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.969.000 -5.629.000 -6.014.000 -5.177.000 -5.340.000
Driftskostnader -13.847.000 -15.414.000 -14.919.000 -13.685.000 -15.517.000
Driftsresultat 3.932.000 4.206.000 3.239.000 3.129.000 3.423.000
Finansinntekter 1.933.000 863.000 894.000 868.000 835.000
Finanskostnader -19.000 -10.000 -8.000 -6.000 -14.000
Finans 1.914.000 853.000 886.000 862.000 821.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -703.000 -669.000 -782.000 -594.000 -626.000
Årsresultat 5.372.000 4.823.000 3.889.000 3.733.000 4.151.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.448.000 3.498.000 3.898.000 3.858.000 3.858.000
Maskiner anlegg 4.844.000 4.346.000 4.664.000 4.424.000 3.996.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.292.000 7.844.000 8.562.000 8.282.000 7.853.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.808.000 21.876.000 15.950.000 14.431.000 12.969.000
Sum anleggsmidler 27.100.000 29.720.000 24.512.000 22.713.000 20.822.000
Varebeholdning 0 2.363.000 2.315.000 2.289.000
Kundefordringer 1.825.000 2.215.000 2.491.000 988.000 792.000
Andre fordringer 2.324.000 3.250.000 283.000 706.000 323.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 48.217.000 41.234.000 44.394.000 43.781.000 44.098.000
Sum omløpsmidler 52.365.000 46.698.000 49.531.000 47.790.000 47.503.000
Sum eiendeler 79.465.000 76.418.000 74.043.000 70.503.000 68.325.000
Sum opptjent egenkapital 75.804.000 72.409.000 69.470.000 67.813.000 65.769.000
Sum egenkapital 76.038.000 72.643.000 69.704.000 68.046.000 66.002.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 692.000 1.560.000 1.117.000 519.000 0
Betalbar skatt 474.000 237.000 246.000 250.000 103.000
Skyldig offentlige avgifter 248.000 185.000 304.000 267.000 422.000
Utbytte -703.000 -669.000 -782.000 -594.000 -626.000
Annen kortsiktig gjeld 1.310.000 1.124.000 1.890.000 827.000 1.172.000
Sum kortsiktig gjeld 3.427.000 3.776.000 4.339.000 2.457.000 2.323.000
Sum gjeld og egenkapital 79.465.000 76.419.000 74.043.000 70.504.000 68.326.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 48.938.000 42.922.000 45.192.000 45.333.000 45.180.000
Likviditetsgrad 1 15.3 12.4 11.4 19.5 20.4
Likviditetsgrad 2 15.3 12.4 10.9 18.5 19.5
Soliditet 95.7 95.1 94.1 96.5 96.6
Resultatgrad 22.1 21.4 17.8 18.6 18.1
Rentedekningsgrad 206.9 420.6 404.9 521.5 244.5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0
Total kapitalrentabilitet 7.4 6.6 5.6 5.7 6.2
Signatur
13.05.2022
DAGLEG LEIAR OG STYRELEIAR I FELLESSKAP.
Prokurister
13.05.2022
Prokura kvar for seg
Bjørnstad Astrid
Prokura kvar for seg
Lyngved Jo Trygve
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex