Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skjåk Avløysarlag Sa
Juridisk navn:  Skjåk Avløysarlag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61214324
Postboks 35 Kommunehuset Fax:
2694 Skjåk 2690 Skjåk
Fylke: Kommune:
Innlandet Skjåk
Org.nr: 971300809
Aksjekapital: 23 NOK
Antall ansatte: 217
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: SA
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.35%
Resultat  
  
78.95%
Egenkapital  
  
36.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.492.000 8.462.000 8.263.000 7.418.000 7.399.000
Resultat: 204.000 114.000 -137.000 3.000 -47.000
Egenkapital: 677.000 496.000 384.000 520.000 517.000
Regnskap for  Skjåk Avløysarlag Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.492.000 8.462.000 8.263.000 7.418.000 7.399.000
Driftskostnader -8.312.000 -8.380.000 -8.419.000 -7.438.000 -7.468.000
Driftsresultat 180.000 82.000 -156.000 -20.000 -69.000
Finansinntekter 25.000 32.000 20.000 23.000 22.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 24.000 32.000 20.000 23.000 22.000
Resultat før skatt 204.000 114.000 -137.000 3.000 -47.000
Skattekostnad -23.000 -1.000 1.000 -1.000 -1.000
Årsresultat 181.000 112.000 -136.000 2.000 -48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 3.074.000 2.839.000 2.384.000 2.570.000 2.525.000
Sum eiendeler 3.074.000 2.840.000 2.385.000 2.571.000 2.526.000
Sum opptjent egenkapital 654.000 474.000 361.000 497.000 495.000
Sum egenkapital 677.000 496.000 384.000 520.000 517.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.397.000 2.343.000 2.001.000 2.051.000 2.008.000
Sum gjeld og egenkapital 3.074.000 2.840.000 2.385.000 2.571.000 2.526.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.492.000 8.462.000 8.263.000 7.418.000 7.387.000
Andre inntekter 0 0 0 11.000
Driftsinntekter 8.492.000 8.462.000 8.263.000 7.418.000 7.399.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -8.132.000 -8.183.000 -8.222.000 -7.288.000 -7.316.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -180.000 -197.000 -197.000 -150.000 -152.000
Driftskostnader -8.312.000 -8.380.000 -8.419.000 -7.438.000 -7.468.000
Driftsresultat 180.000 82.000 -156.000 -20.000 -69.000
Finansinntekter 25.000 32.000 20.000 23.000 22.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 24.000 32.000 20.000 23.000 22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 181.000 112.000 -136.000 2.000 -48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.318.000 1.874.000 1.319.000 983.000 1.030.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.755.000 965.000 1.065.000 1.587.000 1.494.000
Sum omløpsmidler 3.074.000 2.839.000 2.384.000 2.570.000 2.525.000
Sum eiendeler 3.074.000 2.840.000 2.385.000 2.571.000 2.526.000
Sum opptjent egenkapital 654.000 474.000 361.000 497.000 495.000
Sum egenkapital 677.000 496.000 384.000 520.000 517.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 96.000 57.000 24.000 114.000 4.000
Betalbar skatt 23.000 0 -1.000 1.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 1.316.000 1.297.000 1.062.000 996.000 1.066.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 961.000 988.000 914.000 940.000 937.000
Sum kortsiktig gjeld 2.397.000 2.343.000 2.001.000 2.051.000 2.008.000
Sum gjeld og egenkapital 3.074.000 2.840.000 2.385.000 2.571.000 2.526.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 677.000 496.000 383.000 519.000 517.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3
Soliditet 22.0 17.5 16.1 20.2 20.5
Resultatgrad 2.1 1 -1.9 -0.3 -0.9
Rentedekningsgrad 180.0
Gjeldsgrad 3.5 4.7 5.2 3.9 3.9
Total kapitalrentabilitet 6.7 4 -5.7 0.1 -1.9
Signatur
01.12.2021
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex