Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skjåk Gartneri As
Juridisk navn:  Skjåk Gartneri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61213088
Skjåk solside 390 Skjåk solside 390 Fax:
2690 Skjåk 2690 Skjåk
Fylke: Kommune:
Innlandet Skjåk
Org.nr: 993161187
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/25/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.5%
Resultat  
  
3.37%
Egenkapital  
  
40%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.055.000 5.222.000 4.676.000 4.694.000 4.484.000
Resultat: 276.000 267.000 -99.000 -82.000 -77.000
Egenkapital: 749.000 535.000 327.000 405.000 467.000
Regnskap for  Skjåk Gartneri As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.055.000 5.222.000 4.676.000 4.694.000 4.484.000
Driftskostnader -2.763.000 -4.930.000 -4.740.000 -4.759.000 -4.518.000
Driftsresultat 292.000 291.000 -62.000 -64.000 -34.000
Finansinntekter 7.000 9.000 8.000 28.000 6.000
Finanskostnader -23.000 -33.000 -45.000 -46.000 -48.000
Finans -16.000 -24.000 -37.000 -18.000 -42.000
Resultat før skatt 276.000 267.000 -99.000 -82.000 -77.000
Skattekostnad -61.000 -59.000 21.000 20.000 16.000
Årsresultat 214.000 208.000 -78.000 -62.000 -61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 209.000 291.000 374.000 410.000 498.000
Sum omløpsmidler 1.115.000 1.090.000 997.000 989.000 1.316.000
Sum eiendeler 1.324.000 1.381.000 1.371.000 1.399.000 1.814.000
Sum opptjent egenkapital 549.000 335.000 127.000 205.000 267.000
Sum egenkapital 749.000 535.000 327.000 405.000 467.000
Sum langsiktig gjeld 400.000 501.000 583.000 646.000 705.000
Sum kortsiktig gjeld 175.000 345.000 461.000 349.000 641.000
Sum gjeld og egenkapital 1.324.000 1.381.000 1.371.000 1.400.000 1.813.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.969.000 5.222.000 4.676.000 4.694.000 4.484.000
Andre inntekter 86.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.055.000 5.222.000 4.676.000 4.694.000 4.484.000
Varekostnad -1.422.000 -2.724.000 -2.538.000 -2.554.000 -2.357.000
Lønninger -925.000 -1.492.000 -1.544.000 -1.506.000 -1.381.000
Avskrivning -51.000 -58.000 -58.000 -128.000 -128.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -365.000 -656.000 -600.000 -571.000 -652.000
Driftskostnader -2.763.000 -4.930.000 -4.740.000 -4.759.000 -4.518.000
Driftsresultat 292.000 291.000 -62.000 -64.000 -34.000
Finansinntekter 7.000 9.000 8.000 28.000 6.000
Finanskostnader -23.000 -33.000 -45.000 -46.000 -48.000
Finans -16.000 -24.000 -37.000 -18.000 -42.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 214.000 208.000 -78.000 -62.000 -61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 70.000 71.000 97.000 76.000 56.000
Fast eiendom 123.000 174.000 225.000 277.000 328.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 16.000 22.000 98.000
Sum varige driftsmidler 123.000 184.000 241.000 299.000 426.000
Sum finansielle anleggsmidler 16.000 36.000 36.000 36.000 16.000
Sum anleggsmidler 209.000 291.000 374.000 410.000 498.000
Varebeholdning 50.000 203.000 218.000 315.000 344.000
Kundefordringer 143.000 110.000 147.000 143.000 130.000
Andre fordringer 19.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 923.000 777.000 614.000 532.000 842.000
Sum omløpsmidler 1.115.000 1.090.000 997.000 989.000 1.316.000
Sum eiendeler 1.324.000 1.381.000 1.371.000 1.399.000 1.814.000
Sum opptjent egenkapital 549.000 335.000 127.000 205.000 267.000
Sum egenkapital 749.000 535.000 327.000 405.000 467.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 400.000 501.000 583.000 646.000 705.000
Leverandørgjeld -41.000 -70.000 46.000 69.000 147.000
Betalbar skatt 60.000 34.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 49.000 162.000 117.000 97.000 119.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 107.000 220.000 298.000 183.000 375.000
Sum kortsiktig gjeld 175.000 345.000 461.000 349.000 641.000
Sum gjeld og egenkapital 1.324.000 1.381.000 1.371.000 1.400.000 1.813.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 940.000 745.000 536.000 640.000 675.000
Likviditetsgrad 1 6.4 3.2 2.2 2.8 2.1
Likviditetsgrad 2 6.1 2.6 1.7 1.9 1.5
Soliditet 56.6 38.7 23.9 28.9 25.8
Resultatgrad 9.6 5.6 -1.3 -1.4 -0.8
Rentedekningsgrad 12.7 8.8 -1.4 -1.4 -0.7
Gjeldsgrad 0.8 1.6 3.2 2.5 2.9
Total kapitalrentabilitet 22.6 21.7 -3.9 -2.6 -1.5
Signatur
18.06.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex