Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skjåk Hytteservice As
Juridisk navn:  Skjåk Hytteservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97553510
Skjåkvegen 5417 Skjåkvegen 5417 Fax:
2695 Grotli 2695 Grotli
Fylke: Kommune:
Innlandet Skjåk
Org.nr: 999568475
Aksjekapital: 530.000 NOK
Etableringsdato: 1/7/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
24.62%
Resultat  
  
36.59%
Egenkapital  
  
88.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.640.000 1.316.000 1.984.000 1.600.000 963.000
Resultat: 448.000 328.000 122.000 -124.000 -199.000
Egenkapital: 746.000 396.000 141.000 52.000 152.000
Regnskap for  Skjåk Hytteservice As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.640.000 1.316.000 1.984.000 1.600.000 963.000
Driftskostnader -1.129.000 -884.000 -1.749.000 -1.597.000 -1.052.000
Driftsresultat 512.000 431.000 235.000 3.000 -89.000
Finansinntekter 16.000 0 0 1.000 0
Finanskostnader -79.000 -104.000 -113.000 -127.000 -110.000
Finans -63.000 -104.000 -113.000 -126.000 -110.000
Resultat før skatt 448.000 328.000 122.000 -124.000 -199.000
Skattekostnad -98.000 -72.000 -33.000 24.000 45.000
Årsresultat 349.000 256.000 89.000 -100.000 -154.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.438.000 1.806.000 2.144.000 2.396.000 2.660.000
Sum omløpsmidler 3.104.000 3.234.000 2.436.000 2.169.000 1.990.000
Sum eiendeler 4.542.000 5.040.000 4.580.000 4.565.000 4.650.000
Sum opptjent egenkapital 216.000 -134.000 -389.000 -478.000 -378.000
Sum egenkapital 746.000 396.000 141.000 52.000 152.000
Sum langsiktig gjeld 3.677.000 3.923.000 4.168.000 4.240.000 4.288.000
Sum kortsiktig gjeld 119.000 720.000 271.000 274.000 210.000
Sum gjeld og egenkapital 4.542.000 5.039.000 4.580.000 4.566.000 4.650.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.047.000 937.000 1.984.000 1.600.000 963.000
Andre inntekter 593.000 379.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.640.000 1.316.000 1.984.000 1.600.000 963.000
Varekostnad -361.000 -171.000 -916.000 -620.000 -299.000
Lønninger 0 -59.000 -265.000 -127.000
Avskrivning -315.000 -298.000 -294.000 -287.000 -283.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -453.000 -415.000 -480.000 -425.000 -343.000
Driftskostnader -1.129.000 -884.000 -1.749.000 -1.597.000 -1.052.000
Driftsresultat 512.000 431.000 235.000 3.000 -89.000
Finansinntekter 16.000 0 0 1.000 0
Finanskostnader -79.000 -104.000 -113.000 -127.000 -110.000
Finans -63.000 -104.000 -113.000 -126.000 -110.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 349.000 256.000 89.000 -100.000 -154.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 38.000 110.000 143.000 119.000
Fast eiendom 670.000 839.000 874.000 908.000 942.000
Maskiner anlegg 683.000 805.000 997.000 1.142.000 1.355.000
Driftsløsøre 83.000 123.000 162.000 202.000 241.000
Sum varige driftsmidler 1.436.000 1.766.000 2.032.000 2.252.000 2.539.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 1.438.000 1.806.000 2.144.000 2.396.000 2.660.000
Varebeholdning 2.619.000 2.475.000 2.077.000 1.661.000 1.015.000
Kundefordringer 301.000 182.000 160.000 284.000 171.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 184.000 577.000 199.000 224.000 804.000
Sum omløpsmidler 3.104.000 3.234.000 2.436.000 2.169.000 1.990.000
Sum eiendeler 4.542.000 5.040.000 4.580.000 4.565.000 4.650.000
Sum opptjent egenkapital 216.000 -134.000 -389.000 -478.000 -378.000
Sum egenkapital 746.000 396.000 141.000 52.000 152.000
Sum avsetninger til forpliktelser 61.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.677.000 3.923.000 4.168.000 4.240.000 4.288.000
Leverandørgjeld 73.000 657.000 244.000 92.000 104.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 44.000 59.000 8.000 116.000 48.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 5.000 20.000 65.000 58.000
Sum kortsiktig gjeld 119.000 720.000 271.000 274.000 210.000
Sum gjeld og egenkapital 4.542.000 5.039.000 4.580.000 4.566.000 4.650.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.985.000 2.514.000 2.165.000 1.895.000 1.780.000
Likviditetsgrad 1 26.1 4.5 9 7.9 9.5
Likviditetsgrad 2 4.1 1.1 1.3 1.9 4.6
Soliditet 16.4 7.9 3.1 1.1 3.3
Resultatgrad 31.2 32.8 11.8 0.2 -9.2
Rentedekningsgrad 6.5 4.1 2.1 0 -0.8
Gjeldsgrad 5.1 11.7 31.5 86.8 29.6
Total kapitalrentabilitet 11.6 8.6 5.1 0.1 -1.9
Signatur
16.12.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex