Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skjåk Hytteservice As
Juridisk navn:  Skjåk Hytteservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97553510
Skjåkvegen 5417 Skjåkvegen 5417 Fax:
2695 Grotli 2695 Grotli
Fylke: Kommune:
Innlandet Skjåk
Org.nr: 999568475
Aksjekapital: 530.000 NOK
Etableringsdato: 1/7/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.99%
Resultat  
  
-80.13%
Egenkapital  
  
9.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.771.000 1.640.000 1.316.000 1.984.000 1.600.000
Resultat: 89.000 448.000 328.000 122.000 -124.000
Egenkapital: 815.000 746.000 396.000 141.000 52.000
Regnskap for  Skjåk Hytteservice As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.771.000 1.640.000 1.316.000 1.984.000 1.600.000
Driftskostnader -1.622.000 -1.129.000 -884.000 -1.749.000 -1.597.000
Driftsresultat 150.000 512.000 431.000 235.000 3.000
Finansinntekter 16.000 0 0 1.000
Finanskostnader -62.000 -79.000 -104.000 -113.000 -127.000
Finans -62.000 -63.000 -104.000 -113.000 -126.000
Resultat før skatt 89.000 448.000 328.000 122.000 -124.000
Skattekostnad -20.000 -98.000 -72.000 -33.000 24.000
Årsresultat 69.000 349.000 256.000 89.000 -100.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.406.000 1.438.000 1.806.000 2.144.000 2.396.000
Sum omløpsmidler 3.286.000 3.104.000 3.234.000 2.436.000 2.169.000
Sum eiendeler 4.692.000 4.542.000 5.040.000 4.580.000 4.565.000
Sum opptjent egenkapital 285.000 216.000 -134.000 -389.000 -478.000
Sum egenkapital 815.000 746.000 396.000 141.000 52.000
Sum langsiktig gjeld 3.776.000 3.677.000 3.923.000 4.168.000 4.240.000
Sum kortsiktig gjeld 101.000 119.000 720.000 271.000 274.000
Sum gjeld og egenkapital 4.692.000 4.542.000 5.039.000 4.580.000 4.566.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.675.000 1.047.000 937.000 1.984.000 1.600.000
Andre inntekter 96.000 593.000 379.000 0 0
Driftsinntekter 1.771.000 1.640.000 1.316.000 1.984.000 1.600.000
Varekostnad -853.000 -361.000 -171.000 -916.000 -620.000
Lønninger 0 -59.000 -265.000
Avskrivning -322.000 -315.000 -298.000 -294.000 -287.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -447.000 -453.000 -415.000 -480.000 -425.000
Driftskostnader -1.622.000 -1.129.000 -884.000 -1.749.000 -1.597.000
Driftsresultat 150.000 512.000 431.000 235.000 3.000
Finansinntekter 16.000 0 0 1.000
Finanskostnader -62.000 -79.000 -104.000 -113.000 -127.000
Finans -62.000 -63.000 -104.000 -113.000 -126.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 69.000 349.000 256.000 89.000 -100.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 38.000 110.000 143.000
Fast eiendom 641.000 670.000 839.000 874.000 908.000
Maskiner anlegg 720.000 683.000 805.000 997.000 1.142.000
Driftsløsøre 43.000 83.000 123.000 162.000 202.000
Sum varige driftsmidler 1.404.000 1.436.000 1.766.000 2.032.000 2.252.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 1.406.000 1.438.000 1.806.000 2.144.000 2.396.000
Varebeholdning 2.640.000 2.619.000 2.475.000 2.077.000 1.661.000
Kundefordringer 411.000 301.000 182.000 160.000 284.000
Andre fordringer 26.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 209.000 184.000 577.000 199.000 224.000
Sum omløpsmidler 3.286.000 3.104.000 3.234.000 2.436.000 2.169.000
Sum eiendeler 4.692.000 4.542.000 5.040.000 4.580.000 4.565.000
Sum opptjent egenkapital 285.000 216.000 -134.000 -389.000 -478.000
Sum egenkapital 815.000 746.000 396.000 141.000 52.000
Sum avsetninger til forpliktelser 80.000 61.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.776.000 3.677.000 3.923.000 4.168.000 4.240.000
Leverandørgjeld 118.000 73.000 657.000 244.000 92.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -19.000 44.000 59.000 8.000 116.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 2.000 5.000 20.000 65.000
Sum kortsiktig gjeld 101.000 119.000 720.000 271.000 274.000
Sum gjeld og egenkapital 4.692.000 4.542.000 5.039.000 4.580.000 4.566.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.185.000 2.985.000 2.514.000 2.165.000 1.895.000
Likviditetsgrad 1 32.5 26.1 4.5 9 7.9
Likviditetsgrad 2 6.4 4.1 1.1 1.3 1.9
Soliditet 17.4 16.4 7.9 3.1 1.1
Resultatgrad 8.5 31.2 32.8 11.8 0.2
Rentedekningsgrad 2.4 6.5 4.1 2.1 0
Gjeldsgrad 4.8 5.1 11.7 31.5 86.8
Total kapitalrentabilitet 3.2 11.6 8.6 5.1 0.1
Signatur
16.12.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex