Skjåk Turistheim Skeid Kro As
Juridisk navn:  Skjåk Turistheim Skeid Kro As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61214024
Skjåkvegen 1184 Skjåkvegen 1184 Fax:
2690 Skjåk 2690 Skjåk
Fylke: Kommune:
Innlandet Skjåk
Org.nr: 964988706
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 6/2/1992 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.8%
Resultat  
  
287.11%
Egenkapital  
  
-18.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 19.501.000 18.259.000 14.717.000 17.525.000 16.456.000
Resultat: 1.382.000 357.000 363.000 421.000 871.000
Egenkapital: 5.255.000 6.431.000 6.204.000 5.916.000 5.585.000
Regnskap for  Skjåk Turistheim Skeid Kro As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 19.501.000 18.259.000 14.717.000 17.525.000 16.456.000
Driftskostnader -17.945.000 -17.759.000 -14.218.000 -16.939.000 -15.471.000
Driftsresultat 1.555.000 500.000 499.000 586.000 986.000
Finansinntekter 20.000 8.000 8.000 18.000 50.000
Finanskostnader -193.000 -150.000 -144.000 -184.000 -165.000
Finans -173.000 -142.000 -136.000 -166.000 -115.000
Resultat før skatt 1.382.000 357.000 363.000 421.000 871.000
Skattekostnad -304.000 -81.000 -74.000 -89.000 -198.000
Årsresultat 1.078.000 276.000 288.000 332.000 673.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.935.000 7.885.000 8.123.000 8.618.000 8.710.000
Sum omløpsmidler 7.149.000 6.622.000 5.330.000 5.085.000 4.833.000
Sum eiendeler 13.084.000 14.507.000 13.453.000 13.703.000 13.543.000
Sum opptjent egenkapital 4.748.000 5.925.000 5.648.000 5.360.000 5.028.000
Sum egenkapital 5.255.000 6.431.000 6.204.000 5.916.000 5.585.000
Sum langsiktig gjeld 4.213.000 5.348.000 4.890.000 5.209.000 5.504.000
Sum kortsiktig gjeld 3.616.000 2.728.000 2.359.000 2.578.000 2.454.000
Sum gjeld og egenkapital 13.083.000 14.507.000 13.453.000 13.703.000 13.542.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.474.000 18.156.000 14.490.000 17.499.000 16.431.000
Andre inntekter 27.000 103.000 227.000 26.000 25.000
Driftsinntekter 19.501.000 18.259.000 14.717.000 17.525.000 16.456.000
Varekostnad -5.936.000 -5.885.000 -4.360.000 -4.870.000 -4.552.000
Lønninger -6.573.000 -5.940.000 -5.275.000 -6.560.000 -5.941.000
Avskrivning -576.000 -511.000 -533.000 -520.000 -510.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -4.860.000 -5.423.000 -4.050.000 -4.989.000 -4.468.000
Driftskostnader -17.945.000 -17.759.000 -14.218.000 -16.939.000 -15.471.000
Driftsresultat 1.555.000 500.000 499.000 586.000 986.000
Finansinntekter 20.000 8.000 8.000 18.000 50.000
Finanskostnader -193.000 -150.000 -144.000 -184.000 -165.000
Finans -173.000 -142.000 -136.000 -166.000 -115.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.078.000 276.000 288.000 332.000 673.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 4.588.000 4.399.000 4.458.000 4.671.000 5.059.000
Maskiner anlegg 1.097.000 1.063.000 1.328.000 1.594.000 0
Driftsløsøre 0 1.437.000
Sum varige driftsmidler 5.855.000 5.633.000 5.956.000 6.434.000 6.496.000
Sum finansielle anleggsmidler 81.000 2.252.000 2.167.000 2.184.000 2.214.000
Sum anleggsmidler 5.935.000 7.885.000 8.123.000 8.618.000 8.710.000
Varebeholdning 1.460.000 1.092.000 1.162.000 905.000 1.024.000
Kundefordringer 1.071.000 1.286.000 1.053.000 834.000 924.000
Andre fordringer 195.000 173.000 149.000 166.000 183.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 4.422.000 4.071.000 2.965.000 3.179.000 2.702.000
Sum omløpsmidler 7.149.000 6.622.000 5.330.000 5.085.000 4.833.000
Sum eiendeler 13.084.000 14.507.000 13.453.000 13.703.000 13.543.000
Sum opptjent egenkapital 4.748.000 5.925.000 5.648.000 5.360.000 5.028.000
Sum egenkapital 5.255.000 6.431.000 6.204.000 5.916.000 5.585.000
Sum avsetninger til forpliktelser 258.000 272.000 292.000 302.000 300.000
Gjeld til kredittinstitutt 500.000 511.000 549.000 0
Sum langsiktig gjeld 4.213.000 5.348.000 4.890.000 5.209.000 5.504.000
Leverandørgjeld 743.000 563.000 740.000 695.000 483.000
Betalbar skatt 318.000 100.000 84.000 87.000 178.000
Skyldig offentlige avgifter 854.000 893.000 426.000 552.000 612.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.701.000 672.000 598.000 695.000 1.182.000
Sum kortsiktig gjeld 3.616.000 2.728.000 2.359.000 2.578.000 2.454.000
Sum gjeld og egenkapital 13.083.000 14.507.000 13.453.000 13.703.000 13.542.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.533.000 3.894.000 2.971.000 2.507.000 2.379.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.4 2.3 2 2
Likviditetsgrad 2 1.6 2.0 1.8 1.6 1.6
Soliditet 40.2 44.3 46.1 43.2 41.2
Resultatgrad 8.0 2.7 3.4 3.3 6
Rentedekningsgrad 8.1 3.3 3.5 3.2 6
Gjeldsgrad 1.5 1.3 1.2 1.3 1.4
Total kapitalrentabilitet 12.0 3.5 3.8 4.4 7.6
Signatur
22.11.2023
STYRETS FORMANN SAMMEN MED ETT STYREMEDLEM.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex