Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skjånesbruket As
Juridisk navn:  Skjånesbruket As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78496801
Postboks 1064 Fuglenes Skjånes kai Fax: 78496880
9616 Hammerfest 9771 Skjånes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Gamvik
Org.nr: 957008526
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 50
Etableringsdato: 1/20/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Finnmarksrevisjon AS
Regnskapsfører: Komplett Regnskap Hammerfest AS
Utvikling:
Omsetning  
  
126.47%
Resultat  
  
-13.02%
Egenkapital  
  
75.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 182.701.000 80.673.000 66.433.000 35.913.000 28.512.000
Resultat: 2.678.000 3.079.000 827.000 327.000 581.000
Egenkapital: 4.906.000 2.802.000 2.006.000 2.190.000 8.029.000
Regnskap for  Skjånesbruket As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 182.701.000 80.673.000 66.433.000 35.913.000 28.512.000
Driftskostnader -179.685.000 -76.943.000 -65.284.000 -35.746.000 -28.345.000
Driftsresultat 3.016.000 3.730.000 1.149.000 168.000 166.000
Finansinntekter 7.000 1.000 12.000 201.000 445.000
Finanskostnader -345.000 -653.000 -334.000 -41.000 -30.000
Finans -338.000 -652.000 -322.000 160.000 415.000
Resultat før skatt 2.678.000 3.079.000 827.000 327.000 581.000
Skattekostnad -573.000 -1.041.000 -1.011.000 -56.000 -57.000
Årsresultat 2.104.000 2.038.000 -184.000 271.000 524.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.609.000 3.375.000 3.086.000 3.107.000 5.475.000
Sum omløpsmidler 24.636.000 18.025.000 10.683.000 6.225.000 4.280.000
Sum eiendeler 28.245.000 21.400.000 13.769.000 9.332.000 9.755.000
Sum opptjent egenkapital 4.806.000 2.702.000 1.906.000 2.090.000 7.929.000
Sum egenkapital 4.906.000 2.802.000 2.006.000 2.190.000 8.029.000
Sum langsiktig gjeld 4.169.000 3.006.000 3.095.000 381.000 470.000
Sum kortsiktig gjeld 19.170.000 15.592.000 8.668.000 6.761.000 1.256.000
Sum gjeld og egenkapital 28.245.000 21.400.000 13.769.000 9.332.000 9.755.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 181.999.000 74.658.000 65.803.000 35.475.000 28.114.000
Andre inntekter 701.000 6.016.000 629.000 438.000 398.000
Driftsinntekter 182.701.000 80.673.000 66.433.000 35.913.000 28.512.000
Varekostnad -166.429.000 -66.939.000 -57.233.000 -27.770.000 -22.374.000
Lønninger -8.012.000 -4.623.000 -5.143.000 -5.802.000 -3.689.000
Avskrivning -484.000 -405.000 -472.000 -520.000 -523.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.760.000 -4.976.000 -2.436.000 -1.654.000 -1.759.000
Driftskostnader -179.685.000 -76.943.000 -65.284.000 -35.746.000 -28.345.000
Driftsresultat 3.016.000 3.730.000 1.149.000 168.000 166.000
Finansinntekter 7.000 1.000 12.000 201.000 445.000
Finanskostnader -345.000 -653.000 -334.000 -41.000 -30.000
Finans -338.000 -652.000 -322.000 160.000 415.000
Konsernbidrag -1.242.000 0 0 -158.000
Utbytte 0 -4.100.000 0
Årsresultat 2.104.000 2.038.000 -184.000 271.000 524.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 374.000 381.000
Fast eiendom 1.827.000 1.862.000 1.893.000 1.351.000 1.629.000
Maskiner anlegg 308.000 435.000 603.000 0 0
Driftsløsøre 856.000 458.000 24.000 723.000 935.000
Sum varige driftsmidler 2.990.000 2.756.000 2.520.000 2.074.000 2.564.000
Sum finansielle anleggsmidler 620.000 620.000 566.000 659.000 2.530.000
Sum anleggsmidler 3.609.000 3.375.000 3.086.000 3.107.000 5.475.000
Varebeholdning 5.551.000 4.554.000 919.000 228.000 1.016.000
Kundefordringer 18.520.000 13.367.000 9.538.000 65.000 307.000
Andre fordringer 75.000 43.000 79.000 79.000 596.000
Sum investeringer 73.000 0 0
Kasse, bank 490.000 49.000 75.000 5.852.000 2.360.000
Sum omløpsmidler 24.636.000 18.025.000 10.683.000 6.225.000 4.280.000
Sum eiendeler 28.245.000 21.400.000 13.769.000 9.332.000 9.755.000
Sum opptjent egenkapital 4.806.000 2.702.000 1.906.000 2.090.000 7.929.000
Sum egenkapital 4.906.000 2.802.000 2.006.000 2.190.000 8.029.000
Sum avsetninger til forpliktelser 367.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.019.000 5.788.000 4.591.000 0 272.000
Sum langsiktig gjeld 4.169.000 3.006.000 3.095.000 381.000 470.000
Leverandørgjeld 14.417.000 6.379.000 3.555.000 59.000 611.000
Betalbar skatt 573.000 1.058.000 271.000 49.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.146.000 1.772.000 -605.000 81.000 108.000
Utbytte 0 -4.100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.015.000 594.000 856.000 2.471.000 265.000
Sum kortsiktig gjeld 19.170.000 15.592.000 8.668.000 6.761.000 1.256.000
Sum gjeld og egenkapital 28.245.000 21.400.000 13.769.000 9.332.000 9.755.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.466.000 2.433.000 2.015.000 -536.000 3.024.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.2 0.9 3.4
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 1.1 0.9 2.6
Soliditet 17.4 13.1 14.6 23.5 82.3
Resultatgrad 1.7 4.6 1.7 0.5 0.6
Rentedekningsgrad 8.7 5.7 3.4 4.1 5.5
Gjeldsgrad 4.8 6.6 5.9 3.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 10.7 17.4 8.4 4 6.3
Signatur
02.03.2021
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex