Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skjånesbruket As
Juridisk navn:  Skjånesbruket As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78496801
Postboks 1064 Fuglenes Skjånes kai Fax: 78496880
9616 Hammerfest 9771 Skjånes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Gamvik
Org.nr: 957008526
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 38
Etableringsdato: 1/20/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Finnmarksrevisjon AS
Regnskapsfører: Komplett Regnskap Hammerfest AS
Utvikling:
Omsetning  
  
21.44%
Resultat  
  
272.31%
Egenkapital  
  
39.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 80.673.000 66.433.000 35.913.000 28.512.000 39.592.000
Resultat: 3.079.000 827.000 327.000 581.000 3.586.000
Egenkapital: 2.802.000 2.006.000 2.190.000 8.029.000 7.664.000
Regnskap for  Skjånesbruket As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 80.673.000 66.433.000 35.913.000 28.512.000 39.592.000
Driftskostnader -76.943.000 -65.284.000 -35.746.000 -28.345.000 -36.635.000
Driftsresultat 3.730.000 1.149.000 168.000 166.000 2.958.000
Finansinntekter 1.000 12.000 201.000 445.000 730.000
Finanskostnader -653.000 -334.000 -41.000 -30.000 -102.000
Finans -652.000 -322.000 160.000 415.000 628.000
Resultat før skatt 3.079.000 827.000 327.000 581.000 3.586.000
Skattekostnad -1.041.000 -1.011.000 -56.000 -57.000 -762.000
Årsresultat 2.038.000 -184.000 271.000 524.000 2.824.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.375.000 3.086.000 3.107.000 5.475.000 5.942.000
Sum omløpsmidler 18.025.000 10.683.000 6.225.000 4.280.000 6.148.000
Sum eiendeler 21.400.000 13.769.000 9.332.000 9.755.000 12.090.000
Sum opptjent egenkapital 2.702.000 1.906.000 2.090.000 7.929.000 7.564.000
Sum egenkapital 2.802.000 2.006.000 2.190.000 8.029.000 7.664.000
Sum langsiktig gjeld 3.006.000 3.095.000 381.000 470.000 489.000
Sum kortsiktig gjeld 15.592.000 8.668.000 6.761.000 1.256.000 3.938.000
Sum gjeld og egenkapital 21.400.000 13.769.000 9.332.000 9.755.000 12.091.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 74.658.000 65.803.000 35.475.000 28.114.000 39.113.000
Andre inntekter 6.016.000 629.000 438.000 398.000 479.000
Driftsinntekter 80.673.000 66.433.000 35.913.000 28.512.000 39.592.000
Varekostnad -66.939.000 -57.233.000 -27.770.000 -22.374.000 -30.457.000
Lønninger -4.623.000 -5.143.000 -5.802.000 -3.689.000 -3.712.000
Avskrivning -405.000 -472.000 -520.000 -523.000 -509.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.976.000 -2.436.000 -1.654.000 -1.759.000 -1.957.000
Driftskostnader -76.943.000 -65.284.000 -35.746.000 -28.345.000 -36.635.000
Driftsresultat 3.730.000 1.149.000 168.000 166.000 2.958.000
Finansinntekter 1.000 12.000 201.000 445.000 730.000
Finanskostnader -653.000 -334.000 -41.000 -30.000 -102.000
Finans -652.000 -322.000 160.000 415.000 628.000
Konsernbidrag -1.242.000 0 0 -158.000 -150.000
Utbytte 0 -4.100.000 0 -2.050.000
Årsresultat 2.038.000 -184.000 271.000 524.000 2.824.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 374.000 381.000 388.000
Fast eiendom 1.862.000 1.893.000 1.351.000 1.629.000 1.907.000
Maskiner anlegg 435.000 603.000 0 0 0
Driftsløsøre 458.000 24.000 723.000 935.000 1.164.000
Sum varige driftsmidler 2.756.000 2.520.000 2.074.000 2.564.000 3.072.000
Sum finansielle anleggsmidler 620.000 566.000 659.000 2.530.000 2.482.000
Sum anleggsmidler 3.375.000 3.086.000 3.107.000 5.475.000 5.942.000
Varebeholdning 4.554.000 919.000 228.000 1.016.000 947.000
Kundefordringer 13.367.000 9.538.000 65.000 307.000 1.392.000
Andre fordringer 43.000 79.000 79.000 596.000 437.000
Sum investeringer 73.000 0 0 0
Kasse, bank 49.000 75.000 5.852.000 2.360.000 3.373.000
Sum omløpsmidler 18.025.000 10.683.000 6.225.000 4.280.000 6.148.000
Sum eiendeler 21.400.000 13.769.000 9.332.000 9.755.000 12.090.000
Sum opptjent egenkapital 2.702.000 1.906.000 2.090.000 7.929.000 7.564.000
Sum egenkapital 2.802.000 2.006.000 2.190.000 8.029.000 7.664.000
Sum avsetninger til forpliktelser 367.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.788.000 4.591.000 0 272.000 214.000
Sum langsiktig gjeld 3.006.000 3.095.000 381.000 470.000 489.000
Leverandørgjeld 6.379.000 3.555.000 59.000 611.000 507.000
Betalbar skatt 1.058.000 271.000 49.000 0 673.000
Skyldig offentlige avgifter 1.772.000 -605.000 81.000 108.000 120.000
Utbytte 0 -4.100.000 0 -2.050.000
Annen kortsiktig gjeld 594.000 856.000 2.471.000 265.000 373.000
Sum kortsiktig gjeld 15.592.000 8.668.000 6.761.000 1.256.000 3.938.000
Sum gjeld og egenkapital 21.400.000 13.769.000 9.332.000 9.755.000 12.091.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.433.000 2.015.000 -536.000 3.024.000 2.210.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 0.9 3.4 1.6
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1 0.9 2.6 1.3
Soliditet 13.1 14.6 23.5 82.3 63.4
Resultatgrad 4.6 1.7 0.5 0.6 7.5
Rentedekningsgrad 5.7 3.4 4.1 5.5 2
Gjeldsgrad 6.6 5.9 3.3 0.2 0.6
Total kapitalrentabilitet 17.4 8.4 4 6.3 30.5
Signatur
02.03.2021
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex