Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skjærhalden Marina As
Juridisk navn:  Skjærhalden Marina As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69379880
Sandbakken Industriområde Sandbakken Industriområde Fax:
1680 Skjærhalden 1680 Skjærhalden
Fylke: Kommune:
Viken Hvaler
Org.nr: 897019892
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 6/1/2011 1
Foretakstype: AS
Revisor: Echas Revisjon AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.45%
Resultat  
  
626.21%
Egenkapital  
  
87.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 28.438.000 25.747.000 21.424.000 17.370.000 20.223.000
Resultat: 2.168.000 -412.000 329.000 774.000 943.000
Egenkapital: 3.626.000 1.935.000 1.844.000 1.792.000 1.405.000
Regnskap for  Skjærhalden Marina As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 28.438.000 25.747.000 21.424.000 17.370.000 20.223.000
Driftskostnader -26.169.000 -25.976.000 -20.976.000 -16.518.000 -19.213.000
Driftsresultat 2.268.000 -228.000 448.000 852.000 1.011.000
Finansinntekter 25.000 4.000 24.000 15.000 4.000
Finanskostnader -125.000 -188.000 -143.000 -92.000 -72.000
Finans -100.000 -184.000 -119.000 -77.000 -68.000
Resultat før skatt 2.168.000 -412.000 329.000 774.000 943.000
Skattekostnad -477.000 91.000 -77.000 -187.000 -237.000
Årsresultat 1.690.000 -322.000 252.000 587.000 706.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 937.000 1.001.000 1.015.000 1.074.000 1.137.000
Sum omløpsmidler 6.124.000 7.366.000 6.184.000 4.433.000 5.031.000
Sum eiendeler 7.061.000 8.367.000 7.199.000 5.507.000 6.168.000
Sum opptjent egenkapital 2.776.000 1.085.000 994.000 942.000 555.000
Sum egenkapital 3.626.000 1.935.000 1.844.000 1.792.000 1.405.000
Sum langsiktig gjeld 398.000 1.966.000 2.274.000 928.000 976.000
Sum kortsiktig gjeld 3.037.000 4.466.000 3.081.000 2.787.000 3.786.000
Sum gjeld og egenkapital 7.061.000 8.367.000 7.199.000 5.507.000 6.167.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.386.000 25.743.000 21.423.000 17.359.000 20.194.000
Andre inntekter 52.000 5.000 1.000 11.000 30.000
Driftsinntekter 28.438.000 25.747.000 21.424.000 17.370.000 20.223.000
Varekostnad -19.090.000 -18.738.000 -14.907.000 -11.177.000 -14.082.000
Lønninger -4.604.000 -4.860.000 -3.725.000 -3.397.000 -3.556.000
Avskrivning -20.000 -46.000 -54.000 -54.000 -83.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.455.000 -2.332.000 -2.290.000 -1.890.000 -1.680.000
Driftskostnader -26.169.000 -25.976.000 -20.976.000 -16.518.000 -19.213.000
Driftsresultat 2.268.000 -228.000 448.000 852.000 1.011.000
Finansinntekter 25.000 4.000 24.000 15.000 4.000
Finanskostnader -125.000 -188.000 -143.000 -92.000 -72.000
Finans -100.000 -184.000 -119.000 -77.000 -68.000
Konsernbidrag 213.000 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 -200.000 0
Årsresultat 1.690.000 -322.000 252.000 587.000 706.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 56.000 26.000 31.000 40.000
Fast eiendom 901.000 921.000 941.000 962.000 982.000
Maskiner anlegg 0 25.000 58.000 92.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 901.000 921.000 967.000 1.020.000 1.074.000
Sum finansielle anleggsmidler 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
Sum anleggsmidler 937.000 1.001.000 1.015.000 1.074.000 1.137.000
Varebeholdning 4.401.000 5.834.000 4.369.000 2.607.000 2.262.000
Kundefordringer 952.000 512.000 1.507.000 685.000 1.699.000
Andre fordringer 470.000 625.000 62.000 289.000 222.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 301.000 395.000 246.000 852.000 848.000
Sum omløpsmidler 6.124.000 7.366.000 6.184.000 4.433.000 5.031.000
Sum eiendeler 7.061.000 8.367.000 7.199.000 5.507.000 6.168.000
Sum opptjent egenkapital 2.776.000 1.085.000 994.000 942.000 555.000
Sum egenkapital 3.626.000 1.935.000 1.844.000 1.792.000 1.405.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 339.000 353.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 398.000 1.966.000 2.274.000 928.000 976.000
Leverandørgjeld 1.028.000 3.008.000 893.000 1.207.000 2.450.000
Betalbar skatt 434.000 0 71.000 179.000 180.000
Skyldig offentlige avgifter 296.000 218.000 513.000 438.000 436.000
Utbytte 0 -200.000 -200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.279.000 901.000 1.051.000 763.000 721.000
Sum kortsiktig gjeld 3.037.000 4.466.000 3.081.000 2.787.000 3.786.000
Sum gjeld og egenkapital 7.061.000 8.367.000 7.199.000 5.507.000 6.167.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.087.000 2.900.000 3.103.000 1.646.000 1.245.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.6 2 1.6 1.3
Likviditetsgrad 2 0.6 0.3 0.6 0.7 0.7
Soliditet 51.4 23.1 25.6 32.5 22.8
Resultatgrad 8.0 -0.9 2.1 4.9 5
Rentedekningsgrad 18.1 -1.2 3.1 9.3 1
Gjeldsgrad 0.9 3.3 2.9 2.1 3.4
Total kapitalrentabilitet 32.5 -2.7 6.6 15.7 16.5
Signatur
05.05.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
05.05.2022
Daglig leder og styrets leder i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex