Skjærhalden Senter As
Juridisk navn:  Skjærhalden Senter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69321763
Borgarveien 15 Borgarveien 15 Fax: 64974701
1633 Gamle Fredrikstad 1633 Gamle Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 974376873
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 3/6/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdt Viken Revisjon AS
Regnskapsfører: Stene Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-82.7%
Resultat  
  
-47.93%
Egenkapital  
  
21.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 11.810.000 68.270.000 33.787.000 8.965.000 0
Resultat: 3.410.000 6.549.000 -4.185.000 109.000 -344.000
Egenkapital: 470.000 388.000 -3.796.000 388.000 388.000
Regnskap for  Skjærhalden Senter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 11.810.000 68.270.000 33.787.000 8.965.000 0
Driftskostnader -8.225.000 -59.939.000 -35.848.000 -7.891.000 -201.000
Driftsresultat 3.585.000 8.330.000 -2.062.000 1.075.000 -201.000
Finansinntekter 245.000 157.000 72.000 44.000 0
Finanskostnader -419.000 -1.938.000 -2.195.000 -1.010.000 -143.000
Finans -174.000 -1.781.000 -2.123.000 -966.000 -143.000
Resultat før skatt 3.410.000 6.549.000 -4.185.000 109.000 -344.000
Skattekostnad -750.000 -520.000 0 -25.000 83.000
Årsresultat 2.660.000 6.029.000 -4.185.000 84.000 -261.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.719.000 500.000 25.000 0 0
Sum omløpsmidler 17.731.000 23.198.000 55.491.000 39.509.000 13.752.000
Sum eiendeler 24.450.000 23.698.000 55.516.000 39.509.000 13.752.000
Sum opptjent egenkapital 368.000 286.000 -3.898.000 0 0
Sum egenkapital 470.000 388.000 -3.796.000 388.000 388.000
Sum langsiktig gjeld 23.000 1.206.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Sum kortsiktig gjeld 23.957.000 22.103.000 54.312.000 34.121.000 8.364.000
Sum gjeld og egenkapital 24.450.000 23.697.000 55.516.000 39.509.000 13.752.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.704.000 68.281.000 33.555.000 8.965.000 0
Andre inntekter 106.000 -11.000 232.000 0 0
Driftsinntekter 11.810.000 68.270.000 33.787.000 8.965.000 0
Varekostnad -8.005.000 -59.824.000 -35.679.000 -7.854.000 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -86.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -134.000 -115.000 -169.000 -37.000 -201.000
Driftskostnader -8.225.000 -59.939.000 -35.848.000 -7.891.000 -201.000
Driftsresultat 3.585.000 8.330.000 -2.062.000 1.075.000 -201.000
Finansinntekter 245.000 157.000 72.000 44.000 0
Finanskostnader -419.000 -1.938.000 -2.195.000 -1.010.000 -143.000
Finans -174.000 -1.781.000 -2.123.000 -966.000 -143.000
Konsernbidrag -2.578.000 -1.844.000 0 -84.000 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.660.000 6.029.000 -4.185.000 84.000 -261.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 6.182.000 0 0 0
Maskiner anlegg 37.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.219.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 500.000 500.000 25.000 0 0
Sum anleggsmidler 6.719.000 500.000 25.000 0 0
Varebeholdning 32.000 13.298.000 53.166.000 37.125.000 12.975.000
Kundefordringer 5.000 8.000 19.000 0 0
Andre fordringer 1.264.000 2.000 3.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.037.000 26.000 291.000 98.000 272.000
Sum omløpsmidler 17.731.000 23.198.000 55.491.000 39.509.000 13.752.000
Sum eiendeler 24.450.000 23.698.000 55.516.000 39.509.000 13.752.000
Sum opptjent egenkapital 368.000 286.000 -3.898.000 0 0
Sum egenkapital 470.000 388.000 -3.796.000 388.000 388.000
Sum avsetninger til forpliktelser 23.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 22.105.000 20.850.000 51.059.000 27.543.000 6.783.000
Sum langsiktig gjeld 23.000 1.206.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Leverandørgjeld 1.852.000 1.252.000 4.000 3.457.000 1.580.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 3.250.000 3.121.000 0
Sum kortsiktig gjeld 23.957.000 22.103.000 54.312.000 34.121.000 8.364.000
Sum gjeld og egenkapital 24.450.000 23.697.000 55.516.000 39.509.000 13.752.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.226.000 1.095.000 1.179.000 5.388.000 5.388.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.0 1 1.2 1.6
Likviditetsgrad 2 0.7 0.4 0 0.1 0.1
Soliditet 1.9 1.6 -6.8 1 2.8
Resultatgrad 30.4 12.2 -6.1 1
Rentedekningsgrad 8.6 4.3 -0.9 1.1 -1.4
Gjeldsgrad 51.0 60.1 -15.6 100.8 34.4
Total kapitalrentabilitet 15.7 35.8 -3.6 2.8 -1.5
Signatur
24.03.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex