Skjeberg Transport-Teknikk AS
Juridisk navn:  Skjeberg Transport-Teknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69168876
Kvastebyveien 15 Kvastebyveien 15 Fax: 69168866
1747 Skjeberg 1747 Skjeberg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 959653771
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/1991 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Gp Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.48%
Resultat  
  
-125%
Egenkapital  
  
-43.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 602.000 757.000 1.200.000 1.452.000 1.330.000
Resultat: -153.000 -68.000 -12.000 68.000 294.000
Egenkapital: -506.000 -353.000 -285.000 -273.000 -342.000
Regnskap for  Skjeberg Transport-Teknikk AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 602.000 757.000 1.200.000 1.452.000 1.330.000
Driftskostnader -745.000 -820.000 -1.206.000 -1.378.000 -1.024.000
Driftsresultat -143.000 -63.000 -6.000 75.000 306.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -10.000 -6.000 -8.000 -8.000 -13.000
Finans -10.000 -5.000 -6.000 -7.000 -13.000
Resultat før skatt -153.000 -68.000 -12.000 68.000 294.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -153.000 -68.000 -12.000 68.000 294.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 278.000 431.000 294.000 317.000 379.000
Sum omløpsmidler 194.000 264.000 440.000 674.000 643.000
Sum eiendeler 472.000 695.000 734.000 991.000 1.022.000
Sum opptjent egenkapital -656.000 -503.000 -435.000 -423.000 -492.000
Sum egenkapital -506.000 -353.000 -285.000 -273.000 -342.000
Sum langsiktig gjeld 500.000 703.000 732.000 798.000 867.000
Sum kortsiktig gjeld 479.000 345.000 286.000 466.000 497.000
Sum gjeld og egenkapital 473.000 695.000 733.000 991.000 1.022.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 499.000 757.000 1.249.000 1.465.000 1.257.000
Andre inntekter 102.000 -49.000 -13.000 72.000
Driftsinntekter 602.000 757.000 1.200.000 1.452.000 1.330.000
Varekostnad -131.000 -90.000 -60.000 -90.000 -120.000
Lønninger -154.000 -151.000 -295.000 -269.000 -216.000
Avskrivning -119.000 -106.000 -102.000 -96.000 -45.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -341.000 -473.000 -749.000 -923.000 -643.000
Driftskostnader -745.000 -820.000 -1.206.000 -1.378.000 -1.024.000
Driftsresultat -143.000 -63.000 -6.000 75.000 306.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -10.000 -6.000 -8.000 -8.000 -13.000
Finans -10.000 -5.000 -6.000 -7.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -153.000 -68.000 -12.000 68.000 294.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 190.000 239.000 0 0 0
Driftsløsøre 88.000 192.000 294.000 317.000 379.000
Sum varige driftsmidler 278.000 431.000 294.000 317.000 379.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 278.000 431.000 294.000 317.000 379.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 33.000 125.000 9.000 184.000 386.000
Andre fordringer 9.000 14.000 20.000 18.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 152.000 125.000 411.000 471.000 239.000
Sum omløpsmidler 194.000 264.000 440.000 674.000 643.000
Sum eiendeler 472.000 695.000 734.000 991.000 1.022.000
Sum opptjent egenkapital -656.000 -503.000 -435.000 -423.000 -492.000
Sum egenkapital -506.000 -353.000 -285.000 -273.000 -342.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 500.000 703.000 732.000 798.000 867.000
Leverandørgjeld 6.000 6.000 23.000 130.000 70.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000 -38.000 19.000 57.000 57.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 459.000 377.000 244.000 280.000 370.000
Sum kortsiktig gjeld 479.000 345.000 286.000 466.000 497.000
Sum gjeld og egenkapital 473.000 695.000 733.000 991.000 1.022.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -285.000 -81.000 154.000 208.000 146.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.8 1.5 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 0.4 0.8 1.5 1.4 1.3
Soliditet -107.0 -50.8 -38.9 -27.5 -33.5
Resultatgrad -23.8 -8.3 -0.5 5.2 2
Rentedekningsgrad -14.3 -10.5 -0.8 9.4 23.5
Gjeldsgrad -1.9 -3.0 -3.6 -4.6
Total kapitalrentabilitet -30.2 -8.9 -0.5 7.7 29.9
Signatur
29.02.2012
SELSKAPET TEGNES AV STYRET I
FELLESSKAP.
Prokurister
29.02.2012
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex