Skjelbostad Eiendom AS
Juridisk navn:  Skjelbostad Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71223388
Fax: 71228313
6386 Måndalen 6386 Måndalen
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Rauma
Org.nr: 978635385
Aksjekapital: 700.000 NOK
Etableringsdato: 2/3/1997 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: skjelbostad sveis as
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
407.86%
Egenkapital  
  
12.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 464.000 464.000 609.000 609.000 609.000
Resultat: 711.000 140.000 239.000 277.000 1.257.000
Egenkapital: 5.741.000 5.090.000 5.008.000 4.848.000 4.661.000
Regnskap for  Skjelbostad Eiendom AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 464.000 464.000 609.000 609.000 609.000
Driftskostnader -307.000 -325.000 -370.000 -316.000 -318.000
Driftsresultat 158.000 140.000 239.000 293.000 291.000
Finansinntekter 553.000 1.000 0 1.000.000
Finanskostnader -2.000 -16.000 -34.000
Finans 553.000 -1.000 -16.000 966.000
Resultat før skatt 711.000 140.000 239.000 277.000 1.257.000
Skattekostnad -59.000 -59.000 -78.000 -90.000 -87.000
Årsresultat 652.000 81.000 160.000 187.000 1.170.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.229.000 4.466.000 4.691.000 4.827.000 5.063.000
Sum omløpsmidler 2.572.000 683.000 968.000 826.000 1.203.000
Sum eiendeler 5.801.000 5.149.000 5.659.000 5.653.000 6.266.000
Sum opptjent egenkapital 5.041.000 4.390.000 4.308.000 4.148.000 3.961.000
Sum egenkapital 5.741.000 5.090.000 5.008.000 4.848.000 4.661.000
Sum langsiktig gjeld 0 123.000 518.000
Sum kortsiktig gjeld 59.000 59.000 650.000 682.000 1.087.000
Sum gjeld og egenkapital 5.800.000 5.149.000 5.658.000 5.653.000 6.266.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 464.000 464.000 609.000 609.000 609.000
Driftsinntekter 464.000 464.000 609.000 609.000 609.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -221.000 -245.000 -236.000 -235.000 -235.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -86.000 -80.000 -134.000 -81.000 -83.000
Driftskostnader -307.000 -325.000 -370.000 -316.000 -318.000
Driftsresultat 158.000 140.000 239.000 293.000 291.000
Finansinntekter 553.000 1.000 0 1.000.000
Finanskostnader -2.000 -16.000 -34.000
Finans 553.000 -1.000 -16.000 966.000
Konsernbidrag 0 0 -277.000
Utbytte 0 0 -500.000
Årsresultat 652.000 81.000 160.000 187.000 1.170.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.720.000 1.934.000 2.174.000 2.311.000 2.546.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 16.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.729.000 1.950.000 2.174.000 2.311.000 2.546.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.500.000 2.516.000 2.516.000 2.516.000 2.516.000
Sum anleggsmidler 3.229.000 4.466.000 4.691.000 4.827.000 5.063.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 127.000 0 0
Andre fordringer 13.000 12.000 10.000 11.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 936.000 618.000 832.000 814.000 197.000
Sum omløpsmidler 2.572.000 683.000 968.000 826.000 1.203.000
Sum eiendeler 5.801.000 5.149.000 5.659.000 5.653.000 6.266.000
Sum opptjent egenkapital 5.041.000 4.390.000 4.308.000 4.148.000 3.961.000
Sum egenkapital 5.741.000 5.090.000 5.008.000 4.848.000 4.661.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 547.000 587.000 587.000
Sum langsiktig gjeld 0 123.000 518.000
Leverandørgjeld 2.000 5.000 0
Betalbar skatt 59.000 59.000 78.000 90.000 0
Skyldig offentlige avgifter 23.000 0 0
Utbytte 0 0 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 59.000 59.000 650.000 682.000 1.087.000
Sum gjeld og egenkapital 5.800.000 5.149.000 5.658.000 5.653.000 6.266.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.513.000 624.000 318.000 144.000 116.000
Likviditetsgrad 1 43.6 11.6 1.5 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 43.6 11.6 1.5 1.2 1.1
Soliditet 99.0 98.9 88.5 85.8 74.4
Resultatgrad 34.1 30.2 39.2 48.1 47.8
Rentedekningsgrad 119.5 18.3 8.6
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 12.3 2.7 4.2 5.2 20.6
Signatur
03.08.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
03.08.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex