Skogbruket As
Juridisk navn:  Skogbruket As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98215076
c/o Bedriftspartner AS Strandgata 30 Håreks gate 30 Fax:
8656 Mosjøen 8800 Sandnessjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Alstahaug
Org.nr: 916081669
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/10/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bedriftspartner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.35%
Resultat  
  
569.23%
Egenkapital  
  
175%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 572.000 570.000 445.000 113.000 70.000
Resultat: 61.000 -13.000 215.000 -33.000 -104.000
Egenkapital: 77.000 28.000 41.000 -171.000 -137.000
Regnskap for  Skogbruket As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 572.000 570.000 445.000 113.000 70.000
Driftskostnader -511.000 -584.000 -229.000 -146.000 -174.000
Driftsresultat 61.000 -14.000 215.000 -33.000 -104.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 61.000 -13.000 215.000 -33.000 -104.000
Skattekostnad -11.000 0 -3.000 0 0
Årsresultat 49.000 -13.000 212.000 -33.000 -104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 20.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 110.000 213.000 130.000 52.000 1.000
Sum eiendeler 122.000 233.000 130.000 52.000 1.000
Sum opptjent egenkapital 54.000 4.000 18.000 -194.000 -161.000
Sum egenkapital 77.000 28.000 41.000 -171.000 -137.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 45.000 205.000 89.000 223.000 139.000
Sum gjeld og egenkapital 122.000 232.000 130.000 52.000 1.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 461.000 570.000 436.000 113.000 70.000
Andre inntekter 111.000 0 9.000 0 0
Driftsinntekter 572.000 570.000 445.000 113.000 70.000
Varekostnad -303.000 -431.000 -134.000 -9.000 27.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -8.000 -6.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -200.000 -147.000 -95.000 -137.000 -201.000
Driftskostnader -511.000 -584.000 -229.000 -146.000 -174.000
Driftsresultat 61.000 -14.000 215.000 -33.000 -104.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 49.000 -13.000 212.000 -33.000 -104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 20.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 11.000 20.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.000 20.000 0 0 0
Varebeholdning 43.000 24.000 0 0 0
Kundefordringer 9.000 41.000 101.000 40.000 -120.000
Andre fordringer 14.000 45.000 28.000 12.000 120.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 44.000 103.000 1.000 0 1.000
Sum omløpsmidler 110.000 213.000 130.000 52.000 1.000
Sum eiendeler 122.000 233.000 130.000 52.000 1.000
Sum opptjent egenkapital 54.000 4.000 18.000 -194.000 -161.000
Sum egenkapital 77.000 28.000 41.000 -171.000 -137.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 202.000 83.000 40.000 1.000
Betalbar skatt 11.000 0 3.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 16.000 0 3.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 3.000 0 182.000 138.000
Sum kortsiktig gjeld 45.000 205.000 89.000 223.000 139.000
Sum gjeld og egenkapital 122.000 232.000 130.000 52.000 1.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 65.000 8.000 41.000 -171.000 -138.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1 1.5 0.2 0
Likviditetsgrad 2 1.5 0.9 1.5 0.2 0
Soliditet 63.1 1 31.5 -328.8
Resultatgrad 10.7 -2.5 48.3 -29.2 -148.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 7.3 2.2 -1.3
Total kapitalrentabilitet 50.0 165.4 -63.5
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex