Skogbrukets Konferansesenter AS
Juridisk navn:  Skogbrukets Konferansesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Honne Honne Fax:
2836 Biri 2836 Biri
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 991403264
Aksjekapital: 15.768.000 NOK
Etableringsdato: 5/29/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Skogbrukets Servicesenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.63%
Resultat  
  
-205.53%
Egenkapital  
  
-13.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.236.000 3.153.000 3.256.000 2.887.000 2.770.000
Resultat: -3.040.000 -995.000 15.000 -899.000 -1.568.000
Egenkapital: 19.095.000 22.016.000 22.792.000 22.816.000 23.535.000
Regnskap for  Skogbrukets Konferansesenter AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.236.000 3.153.000 3.256.000 2.887.000 2.770.000
Driftskostnader -3.568.000 -3.981.000 -3.089.000 -3.654.000 -5.143.000
Driftsresultat -333.000 -828.000 166.000 -767.000 -2.374.000
Finansinntekter 50.000 33.000 20.000 19.000 918.000
Finanskostnader -2.757.000 -200.000 -170.000 -151.000 -112.000
Finans -2.707.000 -167.000 -150.000 -132.000 806.000
Resultat før skatt -3.040.000 -995.000 15.000 -899.000 -1.568.000
Skattekostnad 119.000 219.000 -39.000 180.000 365.000
Årsresultat -2.921.000 -776.000 -24.000 -719.000 -1.202.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.793.000 28.675.000 27.047.000 28.302.000 28.135.000
Sum omløpsmidler 1.861.000 967.000 1.625.000 827.000 1.599.000
Sum eiendeler 27.654.000 29.642.000 28.672.000 29.129.000 29.734.000
Sum opptjent egenkapital 3.327.000 6.248.000 7.024.000 7.048.000 7.767.000
Sum egenkapital 19.095.000 22.016.000 22.792.000 22.816.000 23.535.000
Sum langsiktig gjeld 7.400.000 5.500.000 5.600.000 6.000.000 1.474.000
Sum kortsiktig gjeld 1.159.000 2.127.000 280.000 313.000 4.725.000
Sum gjeld og egenkapital 27.654.000 29.643.000 28.672.000 29.129.000 29.734.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.412.000 1.486.000 1.559.000 1.346.000 1.285.000
Andre inntekter 1.824.000 1.667.000 1.696.000 1.541.000 1.484.000
Driftsinntekter 3.236.000 3.153.000 3.256.000 2.887.000 2.770.000
Varekostnad -1.411.000 -1.470.000 -1.559.000 -1.335.000 -1.278.000
Lønninger -46.000 -46.000 -46.000 -35.000 -45.000
Avskrivning -789.000 -733.000 -708.000 -690.000 -682.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.322.000 -1.732.000 -776.000 -1.594.000 -3.138.000
Driftskostnader -3.568.000 -3.981.000 -3.089.000 -3.654.000 -5.143.000
Driftsresultat -333.000 -828.000 166.000 -767.000 -2.374.000
Finansinntekter 50.000 33.000 20.000 19.000 918.000
Finanskostnader -2.757.000 -200.000 -170.000 -151.000 -112.000
Finans -2.707.000 -167.000 -150.000 -132.000 806.000
Konsernbidrag -800.000 -1.577.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -2.921.000 -776.000 -24.000 -719.000 -1.202.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.122.000 1.003.000 784.000 823.000 643.000
Fast eiendom 23.136.000 23.780.000 24.974.000 26.185.000 26.180.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 606.000 563.000 211.000 242.000 259.000
Sum varige driftsmidler 23.742.000 24.343.000 25.185.000 26.427.000 26.440.000
Sum finansielle anleggsmidler 929.000 3.329.000 1.078.000 1.052.000 1.052.000
Sum anleggsmidler 25.793.000 28.675.000 27.047.000 28.302.000 28.135.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 408.000 405.000 485.000 284.000 338.000
Andre fordringer 149.000 182.000 93.000 92.000 156.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.304.000 380.000 1.047.000 451.000 206.000
Sum omløpsmidler 1.861.000 967.000 1.625.000 827.000 1.599.000
Sum eiendeler 27.654.000 29.642.000 28.672.000 29.129.000 29.734.000
Sum opptjent egenkapital 3.327.000 6.248.000 7.024.000 7.048.000 7.767.000
Sum egenkapital 19.095.000 22.016.000 22.792.000 22.816.000 23.535.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 800.000 1.577.000 0 0 1.275.000
Sum langsiktig gjeld 7.400.000 5.500.000 5.600.000 6.000.000 1.474.000
Leverandørgjeld 276.000 489.000 213.000 195.000 380.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 14.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 82.000 60.000 53.000 117.000 3.071.000
Sum kortsiktig gjeld 1.159.000 2.127.000 280.000 313.000 4.725.000
Sum gjeld og egenkapital 27.654.000 29.643.000 28.672.000 29.129.000 29.734.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 702.000 -1.160.000 1.345.000 514.000 -3.126.000
Likviditetsgrad 1 1.6 0.5 5.8 2.6 0.3
Likviditetsgrad 2 1.6 0.5 5.8 2.6 0.3
Soliditet 69.0 74.3 79.5 78.3 79.2
Resultatgrad -10.3 -26.3 5.1 -26.6 -85.7
Rentedekningsgrad -0.1 -4.1 1 -5.1 -21.2
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet -1.0 -2.7 0.6 -2.6 -4.9
Signatur
20.10.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.10.2021
DAGLIG LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex