Skogbrukets Kursinstitutt
Juridisk navn:  Skogbrukets Kursinstitutt
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90888200
Honnevegen 60 Honnevegen 60 Fax: 61148199
2836 Biri 2836 Biri
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 959946299
Aksjekapital: 14.758.000 NOK
Antall ansatte: 62
Etableringsdato: 8/20/1958
Foretakstype: FLI
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.39%
Resultat  
  
256.5%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 32.494.000 32.050.000 29.831.000 30.145.000 30.290.000
Resultat: 713.000 200.000 339.000 109.000 186.000
Egenkapital: 16.119.000 0 15.206.000 14.867.000 14.758.000
Regnskap for  Skogbrukets Kursinstitutt
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 32.494.000 32.050.000 29.831.000 30.145.000 30.290.000
Driftskostnader -31.836.000 -31.968.000 -29.567.000 -30.205.000 -30.239.000
Driftsresultat 658.000 82.000 264.000 -59.000 51.000
Finansinntekter 66.000 120.000 111.000 193.000 172.000
Finanskostnader -12.000 -2.000 -36.000 -26.000 -38.000
Finans 54.000 118.000 75.000 167.000 134.000
Resultat før skatt 713.000 200.000 339.000 109.000 186.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 713.000 200.000 339.000 109.000 186.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.937.000 200.000 5.912.000 6.030.000 6.182.000
Sum omløpsmidler 17.565.000 0 15.126.000 16.077.000 15.583.000
Sum eiendeler 23.502.000 200.000 21.038.000 22.107.000 21.765.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 16.119.000 0 15.206.000 14.867.000 14.758.000
Sum langsiktig gjeld 0 307.000 847.000 1.117.000
Sum kortsiktig gjeld 7.384.000 0 5.525.000 6.394.000 5.890.000
Sum gjeld og egenkapital 23.503.000 0 21.038.000 22.108.000 21.765.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.074.000 29.754.000 27.863.000 27.951.000 29.493.000
Andre inntekter 2.421.000 2.296.000 1.968.000 2.194.000 797.000
Driftsinntekter 32.494.000 32.050.000 29.831.000 30.145.000 30.290.000
Varekostnad -6.635.000 -6.016.000 -5.423.000 -6.653.000 -7.520.000
Lønninger -21.791.000 -22.687.000 -20.690.000 -20.249.000 -19.858.000
Avskrivning -127.000 -136.000 -164.000 -195.000 -187.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.283.000 -3.129.000 -3.290.000 -3.108.000 -2.674.000
Driftskostnader -31.836.000 -31.968.000 -29.567.000 -30.205.000 -30.239.000
Driftsresultat 658.000 82.000 264.000 -59.000 51.000
Finansinntekter 66.000 120.000 111.000 193.000 172.000
Finanskostnader -12.000 -2.000 -36.000 -26.000 -38.000
Finans 54.000 118.000 75.000 167.000 134.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 713.000 200.000 339.000 109.000 186.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 208.000 0 183.000 301.000 453.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 208.000 0 183.000 301.000 453.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.729.000 200.000 5.729.000 5.729.000 5.729.000
Sum anleggsmidler 5.937.000 200.000 5.912.000 6.030.000 6.182.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.787.000 0 2.033.000 1.788.000 1.332.000
Andre fordringer 4.317.000 0 3.088.000 2.730.000 5.816.000
Sum investeringer 4.838.000 0 4.876.000 1.048.000 1.017.000
Kasse, bank 6.228.000 0 4.695.000 10.079.000 6.683.000
Sum omløpsmidler 17.565.000 0 15.126.000 16.077.000 15.583.000
Sum eiendeler 23.502.000 200.000 21.038.000 22.107.000 21.765.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 16.119.000 0 15.206.000 14.867.000 14.758.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 307.000 847.000 1.117.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 307.000 847.000 1.117.000
Leverandørgjeld 1.271.000 0 1.087.000 832.000 875.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.929.000 0 1.620.000 1.644.000 1.465.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.183.000 0 2.818.000 3.917.000 3.549.000
Sum kortsiktig gjeld 7.384.000 0 5.525.000 6.394.000 5.890.000
Sum gjeld og egenkapital 23.503.000 0 21.038.000 22.108.000 21.765.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.181.000 0 9.601.000 9.683.000 9.693.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.7 2.5 2.6
Likviditetsgrad 2 2.4 0 2.7 2.5 2.6
Soliditet 68.6 72.3 67.2 67.8
Resultatgrad 2.0 0.3 0.9 -0.2 0.2
Rentedekningsgrad 54.8 4 7.3 -2.3 1.3
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 3.1 1.8 0.6 1
Signatur
10.03.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.03.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex